Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pensionärer’

NÄSTAN HÄLFTEN av Kristdemokraternas lokala företrädare vill antingen att Göran Hägglund avgår eller vill inte uttala sitt stöd för honom.

Att kritiken mot Hägglund är stark inom partiet är ingen nyhet. Vad SVT:s undersökning visar är att de senaste politiska misslyckandena har fått avgångskraven att åter ta fart.

Förutom den förändrade sjukförsäkringen finns nu också de misslyckade förhandlingarna kring sänkt skatt för pensionärer och alla turer kring ersättningskraven för fosterhemsbarnen.

Dessa frågor har återigen belyst Kristdemokraternas svaga ställning inom regeringen.

Intressant är också att partiets gamla misslyckade försök att stoppa samkönade äktenskap fortfarande ligger och pyr i partiet. Detta var en fråga där de andra tre partierna helt enkelt körde över Kristdemokraterna utan att Hägglund ens verkade bry sig.

Mats Knutson, inrikespolitisk kommentator på SVT, skriver:

En majoritet av de som svarat, 53,5 procent, anser att samarbetet i den borgerliga alliansen påverkat Kristdemokraterna ganska eller mycket negativt. Bara 41,1 procent anser att alliansen varit ganska eller mycket positiv för KD.

[…]

Den enskilt viktigaste orsaken till KD:s tillbakagång i opinionen är enligt undersökningen Moderaternas dominans i regeringen. Av de som svarat ser sex av tio lokala ledare detta som huvudproblemet för partiet.

Många av de som är kritiska mot Göran Hägglund tycker att han inte tagit för sig tillräckligt i regeringen och menar att Kristdemokraternas politik inte fått tillräckligt med genomslag inom regeringen.

Den förändrade sjukförsäkringen anses bland de lokala kristdemokraterna vara den enskilda politiska fråga som varit mest negativ för partiet.

Det anser 50 procent av de som svarat. Den andra frågan som pekas ut är debatten om sänkt skatt för pensionärer och den tredje är frågan om ersättning till fosterhemsbarnen. Också frågan om att tillåta samkönade äktenskap är negativ för KD, enligt enkäten.

Problemet för Göran Hägglund är att samtliga dessa frågor är politiska frågor som baseras på regeringens ställningstaganden, alltså sådana frågor där han enligt kritikerna i partiet inte har lyckats driva igenom Kristdemokraternas politik.

Read Full Post »

MOTGÅNGARNA för Kristdemokraterna duggar nu tätt.

Samtidigt som opinionssiffrorna pekar neråt fortsätter partiet att förlora sina strider inom Alliansregeringen.

Parallellt har man dessutom överget sin absolut tydligaste profilfråga. Vårdnadsbidraget dödade man effektivt genom att själva öppet börja ifrågasatt det. Och detta långt innan man ens fått ett alternativ på plats.

Och för bara några dagar sedan blev det tydligt att Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet planerar att köra över Kristdemokraterna när det gäller sterilisering vid könsbyte.

Och nu kör man också över partiet i budgetförhandlingarna när det gäller sänkt skatt för pensionärer.

Detta är dessutom en av de frågor där Göran Hägglund klart och tydligt utåt har markerat hur viktigt Kristdemokraterna tycker att det är att reformen blir av.

”När vi efter sommaren bestämmer oss för en budget så ska en sänkning för pensionärer finnas med”, förklarade Göran Hägglund i våras.

Detta handlar inte bara om tillfälligheter och otur. Nu handlar det om slarv, oskicklighet och bristande förmåga att sätta sig i respekt inom Alliansen.

Read Full Post »

UTFRÅGNING: Ikväll var det Göran Hägglunds tur att grillas i SVT. Hägglund får godkänt efter den tuffaste partiledarutfrågningen så här långt.

Efter en lite osäker inledning hämtade Hägglund sig och lyckades parera de flesta försöken att visa på skillnader mellan vad partiet tycker idag och hur partiet tidigare har uppfattats.

Dock rörde Hägglund till det rejält när det gällde frågan om skillnaden i beskattning av pensionärer och beskattning av löntagare. 

Det är knappast troligt att tittarna blev riktigt klok på om Hägglund anser att det finns en poäng med en viss skillnad i beskattning till löntagarnas fördel eftersom detta är en signal som visar på betydelsen av arbete (som genererar inkomster till reformer) eller om han är principiellt emot en sådan klyfta.

Att han nu vill ta bort klyftan – men inte tror att det går att förverkliga ens under nästa mandatperiod – riskerar att få nyheten att framstå som rent valfläsk.

En sådan otydlighet i denna fråga är speciellt allvarlig för Kristdemokraterna. 

Partiets kärnväljare är till stor del just pensionärer. Som partiets viktigaste väljargrupp har partiet inte råd att vare otydlig i sin äldrepolitik med tanke på att alla partierna i årets val tävlar om pensionärernas gunst.

Risken är stor att pensionärerna nu istället väljare Moderaterna eller Folkpartiet inom Alliansblocket.

En välvillig tolkning är att han försökte vara både lojal med regeringen samtidigt som han inser att han måste reparerar skadan som uppstått eftersom man är delansvariga för en regeringspolitik som godkännt just dessa klyftor. 

De som lutar mot att rösta på Kristdemokraterna och Göran Hägglund blev säkert inte besvikna av kvällens utfrågning. Det kan kanske t.o.m. ge en extra injektion för valarbetarna och en extra uppgång i nästa opinionsundersökning.

Read Full Post »

KOMMUNIKATION: Stora skiljelinjer i politiken. Partierna är som hund och katt. Ingen är överrens om någonting. Eller?

Markerade skiljelinjer är vad både partier, partiledare och strategerna vill se i en valrörelse. Och det vill säkert också väljarna.  

Men ingen vill framstå som oansvarig i väljarnas ögon.

Så vad alla partier säger är att man har en ”plan” med olika ”målsättningar” som är välvilliga ”ambitioner” som nu kanaliseras via ”utspel” och som förhoppningsvis blir ”regeringspolitik” om man vinner ”valet” och om ”ekonomin” tillåter det.

I det senaste utspelet från Fredrik Reinfeldt visade det sig snart att de två stora partierna är rörande överrens om den mest fundamentala förutsättningen för alla politiska utspel, nämligen statsfinanserna.

Thomas Östros (S) var naturligtvis inte speciellt imponerad av Reinfeldts utspel om skattelättnader för pensionärerna. Och varför skulle han vara det när det är mitt i en valrörelse?

Förutom det att han höll med Reinfeldt om just det som är förutsättningen för alla politiska förslag. Oavsett vem som kommer med dem och oavsett vad förslagen handlar om.  

Det är den enda punkt där vi är överens. Reformer kan bara genomföras när det finns starka offentliga finanser.

Och plötsligt låter båda partierna väldigt lika varandra. Eller som man sjunger i den gamla svensktoppslåten: ”Vi skall gå hand i hand genom livet du och jag”.

Och vad blir det av de enskilda politiska utspelen? Den som väntar får se.

Read Full Post »

POLITIK: Utspelen duggar nu tätt. Både Socialdemokraterna och Folkpartiet har nu presenterat sina valmanifest. Och Moderaterna lovar mer pengar till pensionärerna.

Både Mona Sahlin och Jan Björklund håller hårt om sina hjärtefrågor.

Det blir mycket ”jobb” med Socialdemokraterna och ”skola” med Folkpartiet. Båda manifesten innehåller mycket mer än så naturligtvis men vinklingen från både media och partierna själva pekar alltid tillbaka på det invanda.

Och respektive parti är säkert nöjd med det. Men en sådan strategi har naturligtvis sina brister.

Om man inte lanserar mer än det gama vanliga blir det svårt att vinna fler röster. Men försöker man å andra sidan bredda till nya frågor riskerar man att tappa fokus och väljarna får en splittrad bild av vad partiet vill.

Vad vi ser är lite av rundgång. Partier kommer med nya utspel – på olika sakområden – men varje utspel är också ett sätt att kunna ”länka” tillbaka till respektive hjärtefråga.

Så när Moderaterna nu vill ge mer pengar till pensionärerna handlar det också om att kunna hushålla med pengarna eftersom de äldre blir allr fler. Lösning? Det skall löna sig att jobba längre upp i åldrarna.

Och när Mona Sahlin talar om att hon vill bli ny innovationsminister handlar det även om att detta kan fixa nya jobb. 

När Jan Björklund talar om att skolan är viktigare än jobben så handlar det om att bra kvalitet på skolan är förutsättningen för framtida jobb.

Och fler jobb ger i sin tur mer skatteintäkter. Skatter som sedan kan satsas på ännu bättre skolor. Som sedan…

Så där har vi det: Moderaternas kör ”sunda statsfinanser”, Socialdemokraterna ”jobb” och Folkpartiet nischar sig på ”skola”.

Och innan vi glömmer det. Alla lovar mer pengar till pensionärer och äldre.

Läs mer: Socialdemokratenas valmanifest. Folkpartiets valmanifest.

Read Full Post »

VAL 2010: Göran Hägglund (KD) vill ge mer pengar till pensionärerna än vad Alliansregeringen redan tidigare har lovat för nästa år.

Detta är logiskt med tanke på att seniorerna tillhör partiets kärnväljare.

Det är också logiskt med tanke på att partiet tappade väljare i förra valet bland just de två väljargrupper – kvinnor och pensionärer – som traditionellt har varit partiets största och mest trogna väljargrupper.

Det gäller nu att vinna tillbaka vad man förlorat. Pensionärerna är knappast den väljargrupp som har varit mest nöjd med regeringen.

Hägglund motiverade förslaget med att pensionsmyndigheten i veckan angav att pensionerna nästa år sänks med 4,3 procent och inte 2,9 procent som man tidigare trodde.

Men som vanligt kommer småpartierna lite på efterkälken när det gäller sina utspel. Och som vanligt var det finansminister Anders Borg (M) som först flaggade upp för att pensionärerna nu skulle kunna räkna med att få sänkt skatt nästa år.

Men som vanligt kan man också ifrågasätta sättet som Allianspartierna säljer in sitt budskap till väljarna.

Hade det inte varit lämpligt om Allianspartierna samordnade sig så att de olika partierna med sina respektive hjärtefrågor fick göra sina tillkännagivanden först?

Eller så skulle Alliansen kunna arrangera presskonferenser med finansministern och berörd minister för att på så sätt markera framgångar för respektive parti inom regeringen.

Om Anders Borg och Jan Björklund (FP) fick tillkännage exempelvis satsningar inom skolan och Göran Hägglund höll presskonferens med Borg om de sociala satsningarna och skattesänkningar för pensionärerna skulle detta avsevärt öka sympatierna för respektive småparti.

Som det är nu meddelas alltid de goda nyheterna oftast först av antingen Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg.

Detta gör att de andra partiernas utspel alltid kommer på efterkällken och då oftast uppfattas mer som icke förpliktigande valfläsk som inte är helt förankrat inom regeringen.

Read Full Post »

VAL 2010: Sommaren är kort. Nu börjar valrörelsen på riktigt. Två utspel till två viktiga väljargrupper kommer nu från Alliansen och De Rödgröna.

Socialdemokraterna kritiserar regeringens högskolepolitik och presenterar förändringar i antagningssystemet om De Rödgröna vinner valet.

Detta är ett utspel som har stora förutsättningar att bli populärt bland studenterna.                                 

Systemet med meritpoäng som leder till att studenter med äldre betyg inte kommer in är en av de delar som Ibrahim Baylan (S) vill ta bort.    

Samtidigt försöker Alliansen rätta till vad man tidigare har ställt till bland den viktiga väljargruppen pensionärer.

Pensionärer får sänkt pension nästa år. Enligt finansminister Anders Borg (M) överväger därför Alliansen ytterligare skattesänkningar för pensionärerna nästa år.  

Bromsen i pensionssystemet slog till för första gången i år. Det innebär att inkomstpensionerna sänks nästa år med 4,3 procent enligt Pensionsmyndigheten.    

Utlovade skattesänkningar för pensionärer gör dock att lättnaden blir mindre än den skulle ha varit. Anders Borg säger därför att regeringen nu överväga ytterligare en sänkning i höstens budget.      

Pensionärer och studenter. Två väljargrupper som inga partier vågar ignorera.

Read Full Post »

Older Posts »