Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Passion for Business’

IMAGE | Passion for Business har fräschat upp layouten. Tyvärr kan man inte säga det samma om journalistiken.

Passion for Business nr 8 2012

Tidskriften lider fortfarande av samma hurtfriska tilltal. Alla är duktiga och alla är ett föredöme. Och alla är framgångsrika och kompetenta.

I senaste numret har man listat fyrtionio ”bråkiga” kvinnor. Och bråkigast av dem alla 2012 var tydligen Maud Olofson.

Att ”bråkig” här skall ses som något positivt kan man tycka vad man vill om. Mest framstår det som ett försök att sticka ut bland alla andra listor som det kryllar av i media – de snyggaste, högst avlönade, bäst klädda o.s.v.

Trots detta passar ”bråkig” speciellt illa in på just Olofsson.

Hon har själv snarare velat se sig som Alliansens mamma. Hon var den som förde samman de övriga tre borgerliga partierna för att det överhuvudtaget skulle bli någon allians. Och hon såg sig som den som fick medla när småpojkarna Fredrik, Lars (senare Jan) och Göran var de som verkligen bråkade.

Om detta är sant är det tillräcklig för att garantera Olofsson en plats i historieböckerna.

Men en anledning till att hon fick stiga åt sidan, och lämna plats åt Annie Lööf, var att Centerpartiet inte tyckte att hon lyckades skapa tillräckligt stort utrymme för det egna partiet inom regeringen. (Att inte heller Lööf har lyckats är en annan historia.)

Men allt detta kanske inte spelar så stor roll när Passion för Business skall välja en vinnare bland alla dessa ”bråkiga” kvinnor.

Tidskriften verkar snarare vilja tilltala det segment i befolkningen som lider av idoldyrkan så fort det handlar om framgångsrika personligheter, inte minst inom näringslivet.

Det verkar aldrig spela någon större roll om en sådan person lämnat efter sig ruiner så länge som hon (eller han) fortsätter avancera, får högre lön eller får nya karriärmöjligheter. En sådan person ses alltid som en vinnare, oavsett vad.

Det är bara att studera Centerpartiets opinionssiffror under Olofssons tid som partiledare för att man skall inse att hon inte var någon framgångssaga.

Men det finns också ljuspunkter i Åsa Mattsons intervju. Här berättar Olofsson intressant och roligt om Thorbjörn Fälldin (vars namn Passion for Business lyckas stava fel) och hans förhållande till centerkvinnorna.

Varför kommer det fram så många kvinnor just i Centerpartiet? Först var det Karin Söder, sen kom du och nu är det Annie Lööf, medan det ekar rätt tomt i de andra partierna ju högre upp mot toppen man kommer?

– Det är historiska rötter, menar jag. Vårt parti bildades som Bondeförbundet. På ett jordbruk jobbade ju kvinnor och män sida vid sida och det är ofta kvinnan som har hand om ekonomin; hon är vd kan man säga.

Och det har accepterats även av männen, menar du?

– Ja, absolut. Jag har sett det på pappa, jag har sett det på Torbjörn Fälldin; de tror att kvinnor är kompetenta. De utgår ifrån det. Jag ställde frågan till Torbjörn Fälldin såhär: hur tänkte du när du utsåg Karin Söder till utrikesminister, till chef för utrikesdepartementet och Elvy Olsson blev chef för bostadsdepartementet? Det var första gången som kvinnor blev chefer för departement. Då sa han såhär: ”Inte tänkte jag väl nå särskilt. De var ju duktig”. För honom var det inte ens en jämställdhetsfråga. Han var van vid att kvinnor hade ansvar och var kompetenta.

Bild: Tidskriftsomslaget är Passion for Business nr 8, 2012.

Read Full Post »

LÖSNUMMER | En stor bild på Helle Thorning-Schmidt pryder omslaget till senaste numret av Passion for Business.

”Danmarks statsminister Helle fokuserar på kvinnors företagande & framtid”, står det med stora bokstäver bredvid fotot.

Av detta skulle den naive köparen kunna tror att numret också innehåller en intervju eller åtminstone en längre artikel om statsministern. Men icke.

Tydligen används Thorning-Schmidt bara som eye candy för att sälja lösnummer av den tidskrift som påstår sig vara ”för den moderna kvinnan”.

Förutom ytterligare fem bilder – en helsidesbild (som är nästan en exakt kopia av framsidans) och fyra små – innehåller tidningen endast ett (!) citat av Thorning-Schmidt samt en kort upplysning om att hon tidigare i dansk media har varit kritiserad för sin glamourösa stil.

För att läsare skall slippa slösa bort 65 kronor på något så ynkligt kommer här citatet i sin helhet.

Jag är en övertygad feminist. Och detta handlar inte om att kvinnor måste tuffa till sig och ha bättre självförtroende. Detta handlar om strukturer!

Detta var med anledning av att några deltagare på Northern Future Forum – om kvinnors ledarskap och företagande – ansåg att kvinnor måste bli bättre på att visa upp sin kompetens, bli kaxigare och våga stå för sina åsikter.

Bild: Tidskriftsomslaget och citat från Passion for Business nr 2, 2012.

Read Full Post »

BUDSKAP | Det är tur för Centerpartiet att Annie Lööf åtminstone är ett populärt intervjuobjekt på tidskriftsredaktionerna.

Utan dessa skulle Centerpartiet idag knappt synas överhuvudtaget. Om intervjuerna sedan har varit medvetna strategiska vägval eller bara rena tillfälligheterna kan bara partikansliet svara på.

I villket fall som helst är det ett smart sätt att under radarn nå specifika målgrupper med riktade budskap. Något varje partiledare borde tänka på eftersom det är här de kunniga, intresserade och engagerade väljarna finns.

Ett exempel är Sunt Förnuft. Åke Jungdalen intervjuar näringsministern i senaste numret av Skattebetalarnas Förenings tidskrift.

Lööf passar på att inte bara tala sig varm för sparande, låga skatter och företagande utan också för kärnkraften.

Det sker nu en stor satsning i Sverige på vindkraft. Vad får det för konsekvenser?

– På sex år har vindkraften femdubblats och ska vi långsiktigt få ned elpriserna och ska vi ha ett mindre sårbart energisystem så behöver vi både kärnkraft, vattenkraft och förnybar energiproduktion i Sverige. Därför är jag glad att vi nu ser en ökad vindkraftproduktion. Det är många företag som satsar och är med på att bygga upp vindkraft runt om i landet.

I stort levererar Lööf ett tydligt liberalt budskap under intervjun. Det borde tilltala en organisation ”som verkar för sänkt skatt, synliga skatter, bättre valuta för dina skattepengar samt ökad rättssäkerhet i skattefrågor”.

Att hon även får med att Sverige ”behöver” kärnkraften uppfattas knappast som något negativt bland dessa läsare.

Övrigt: Text och tidskriftsomslaget ovan är från Sunt Förnuft nr 1, februari 2012. Andra tidskrifter där Lööf på senare tid prytt omslaget är Affärsvärlden, Veckans Affärer, Neo och Passion for Business.

Read Full Post »

LEDARSKAP | Alla partier vill uppfattas som öppna och tillgängliga. Inte konstigt att ”lyssnande” har blivit vår tids politiska mantra.

Fredrik Reinfeldt reser ständigt land och rike runt för att lyssna in medborgarnas åsikter. Och Miljöpartiet har dragit igång en kampanj för att 250000 svenskar skall kunna påverka partiet. Detta är bara två exempel från senare tid.

Nu hänger även Annie Lööf på trenden i Passion for Business. I en stor intervju poängterar hon just lyssnandet när hon skall beskriva sitt politiska ledarskap.

– I mitt uppdrag vill jag ha ett lyssnande förhållningssätt, det är ett modernt ledarskap. Jag har en tydlig agenda, men är också ödmjuk till att förändra den genom att lyssna på väljare, på näringslivet. De som arbetar närmast mig har inget egenintresse, deras uppdrag är att få fram Centerpartiets, Regeringens eller Annie Lööfs åsikter. Så det är viktigt att behålla det personliga. Det är därför jag fortsätter att blogga, finns på facebook och twitter som mig själv. Jag vill fortsätta att vara synlig och tillgänglig och då måste jag organisera arbetet. Jag har inbokade tider för att hinna blogga.

[…]

Vad händer om medlemmarna ute i landet vill något annat med Centerpartiet än vad du vill?

– Jag är ju en lyssnande partiledare och har rest runt under tiden som riksdagsledamot och har fångat ett starkt stöd. Jag har också ett stort förändringsmandat i ryggen från partistämman. Men det som är viktigt är att en partiledare aldrig kan gå i otakt med sina uppdragsgivare, även om jag nu fått fria tyglar. Det är ingen One Women Show, det är något som hela organisationen, hela Centerpartiet, måste vara med på.

– När Socialdemokraterna föll för andra gången talades det mycket om att de inte lyssnade på vad folket ville. Men jag tycker att ett parti också ska fånga folket, leda folket. Inte bara lyssna. Då blir det väl bara populism.

Är det en svår balans?

– Vi ska inte bara sticka upp fingret i luften och fundera ut vad vi ska tycka idag. Vi ska ha en tydlig ideologi för entreprenörskap, för människors skaparkraft och valfrihet, för tillväxt i hela landet, miljö och hållbarhet. Jätteviktiga parametrar, men man kan samtidigt inte stänga in sig i ett rum och tro att man där ska utmejsla alla politiska strategier. Jag måste ha en tydlig kompass inombords, samtidigt som jag lyssnar in världen. Det är en viktig framgångsfaktor.

Det låter nästan för bra för att vara sant!

Själv anser hon sig vara både ”modern”, ”lyssnande” och ”ödmjuk”. Hon har dessutom en ”tydlig agenda”. Det senare är kanske lite av överraskande. Men hon kan ju inte gärna säga motsatsen.

Men varför tvivla? Om hon nu har alla dessa positiva egenskaper finns det ju ingen anledning att misstro henne!

Att hennes medarbetare dessutom är helt utan ”egenintresse” borde då kännas exstra tryggt för centerpartisterna.

Rimligtvis måste det betyda att ingen har gett sig in i politiken p.g.a. personliga maktambitioner. Inte heller att de drivs av något så vulgärt som en vilja att göra politisk karriär. Alla vill tydligen bara göra största möjliga nytta för treenigheten Centerpartiets, Alliansen och Annie Lööf.

Det hela låter helt fantastiskt även om det klingar mer osannolikt för alla som sett ett parti inifrån.

Men det är naturligtvis lätt att raljera. Det är trots allt politikerns roll att upprepa banaliteter in absurdum.

Annie Lööf trycker trots allt på de rätta knapparna. Hon säger det hon måste säga. Och hon säger det bra.

Men om ett ”lyssnande förhållningssätt” och ett ”modernt ledarskap” också kan generera valframgångar återstår att se.

Övrigt: Tidskriftsomslaget är Passion for Business nr 8, 2011. Intervjun finns bara i papperstidningen.

Read Full Post »

FILIPPA REINFELDT verkar vara expert på att fundera kring viktiga problem utan att behöva – eller kunna – ge några svar på lösningar.

Sjukvårdslandstingsrådet i Stokholms läns landsting har intervjuats av Yourlife. Det blir en ganska typisk intervju för den här typen av tidskrift.

I intervjun berör man bara som hastigast de viktiga frågorna. Istället prioriteras det vardagliga och banala (”När får du ditt kaffe?”).

Ätstörningar är ett växande problem bland unga tjejer i åldrarna 12 till 18 år. Så mycket som 10 till 15 procent av alla barn i Sverige lider av någon form av psykisk ohälsa, konstaterar Filippa Reinfeldt […]

Senaste BRIS-rapporten visade att allt fler barn blir slagna i hemmet. Deras analys var bland annat att det inte finns tillräckligt många närvarande föräldrar eller vuxna i barns liv idag. Vad kan man göra för att hjälpa barn i sin närhet som far illa?

– Supersvårt. Jag satt själv och jobbade med BRIS hjälptelefon under en period. Många har två yrkesarbetande föräldrar och det finns ju inte på kartan att kunna gå ner i arbetstid. Barn kan känna sig ensamma, men det finns också många äldre som känner sig ickebehövda. Man ser ibland en del förskolor som knyter till sig äldre som kommer och hjälper till. Som extrafröknar som läser sagor.

[…]

Har du gått i terapi?

– Det skulle jag definitivt kunna göra, vid behov. Det är ju ganska modernt. Men vad är terapi egentligen? Ältande och samtal i vardagen är också en form av terapi. För någon kan det handla om att vara ensam på ett löpband, få springa själv. För andra kan det handla om psykoterapi. Och för det tredje, att ha nätverk, så att man pratar igenom svårigheter. På det sättet har jag gått i terapi, för jag både springer och pratar mycket.

Ett sjukvårdslandstingsråd som likställer ”ältande och samtal i vardagen” med psykoterapi? Och rekommenderar sagoläsning för barn som blir misshandlade?

Man får hoppas att sjukvårdspersonalen använder sig av lite mer evidensbaserad kunskap och vetenskapligt beprövade metoder när man handskas med problemen.

Övrigt: Tidskriftsomslaget ovan är Yourlife nr 8 2011. Se även blogginlägg om Reinfeldts intervju Passion for Business.

Read Full Post »

”VARE SIG DET gäller att reda ut komplexa sjukvårdsfrågor, hantera en miljardbudget, hålla ett långt äktenskap vid liv eller fostra tre barn går Filippa Reinfeldt in för uppgiften med samma lugn och entusiasm. Sveriges statsminister har ett starkt dragplåster i sin kompetenta, karismatiska fru.”

Så låter ingressen, och så fortsätter det genom hela intervjun som Passion for Business har gjort med sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms läns landsting.

Frågorna är så förutsägbara att Reinfeldt skulle kunna besvara dem om hon så väcktes mitt i natten. Och hennes resonemang är så banala att de är näst intill meningslösa.

Att det finns en fungerande sjukvård ger människor trygghet. Det arbete som personalen gör är ju så oerhört viktigt, det är på riktigt och med mycket känslor och det kan handla om att rädda liv.

Det hela låter mer som ett beställningsjobb från Moderaternas partikansli än ett självständig journalistiskt arbete. Detta även om det också finns formuleringar som får Reinfeldt att framstå som smått galen.

När vi lite senare träffas för att ta bilder av Filippa på Nordic Light hotell blir hon bjuden på godis. Det är godisbitar i form av flygande tefat, som Filippa aldrig tidigare testat. Tefaten ska smaka oblat och vara fyllda med ett äckligt syrligt pulver. Men Filippa är inte rädd för att provsmaka, utan stoppar godiset i munnen, skrattar och ropar; jag kan, jag vill, jag vågar!

Men det är bara för Reinfeldt och Moderaterna att tacka och ta emot. Den politiker är trots allt inte född som insisterar på tuffa frågor.

Det intressantaste är det som får minst utrymme. Filippa Reinfeldt ombeds bl.a. förklara sin ”karriärplan”. Och hennes svar? Vinna valet 2014 och 2018.

Inte illa!

Övrigt: Filippa Reinfeldt är den andra moderaten på kort tid som hamnat på tidskriftens omslag. Senast var det partisekreterare Sofia Arkelsten.

Read Full Post »

STRATEGI: Partisekreterare Sofia Arkelsten (M) har blivit ett populärt intervjuobjekt efter mediedrevetPassion for Business och Affärsresemagasinet har nyligen gjort softa intervjuer med henne.

”Vid utnämningen [till partisekreterare] gjorde Fredrik Reinfeldt ingen hemlighet av att hon personifierade de ”nya” moderaterna”, skriver Anders Rydell.

I ”nya” Moderaterna skall allt kommunicera det nya. Till och med personerna som utnämns till viktiga poster. Ingenting får avvika från strategin och den inslagna vägen.

Read Full Post »

INTERVJU: Partiet har växt mycket sedan valet och partisekreterare Sofia Arkelsten är den som har huvudansvaret för att utveckla politiken.

Passion for Business, nr 7 2011

Biträdande partisekreterare Gunilla Sjöberg blir den som får ansvaret för partiorganisationen och ”fältverksamheten” runt om i landet.

Passion for Business har intervjuat partisekreteraren. Men enda gången man känner lite nerv i intervjun är när Arkelsten talar om miljö och klimat.

Det är uppenbart att hon känner sig mest hemma i de frågor som har jobbat med under sin tid i riksdagen.

När hon kommer in på hur partiet skall utvecklas framöver blir det lite mer vagt.

Vad kan moderaterna bli bättre på?

Vi ser hela tiden att vi måste utvecklas. Dels miljö och klimat, där vi kan bli bättre, och sedan hur man möter unga – ungas villkor. Vi ska göra en stor valanalys, men med unga hade vi inte riktigt de resultat vi ville. Och som medarbetare i välfärden måste vi lyssna mer på vad människor upplever som svårt. Det har varit väldigt tydligt att det viktigaste för många är ökad makt över sitt eget arbete, egen tid. Och det är ju en klockren moderatfråga, vilket betyder att vi måste bli tydligare.

[…]

Vad är viktigast 2014?

Att vi är relevanta för väljarna.

Detta känns bra tunt. Men med tanke på de stora framgångarna i valet så är det säkert inte mycket man vill ändra på. Istället är siktet inriktat på att finjustera politik, kommunikation och strategi.

Tidningen innehåller också två mini-mini intervjuer. En med Annie Johansson, ekonomisk talesperson och vice gruppledare för Centerpartiet, och socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Det spekuleras nu om att Annie Johanssons kan vara en av Maud Olofssons tänkbara efterträdare.

Read Full Post »

VAL 2010: Tidskriften Passion for Business har haft ett fullmatat temanummer om valet.

En intressant krönika är skriven av Pia Lanneberg. Hon skriver om politikernas varumärken.

Maria Wetterstrand (MP) är ”den rödgröna sidans stjärnskott”. ”Smart och påläst utan att låta tråkig. En lysande kommunikatör som pratar så att alla förstår.”

Och på den negativa sidan? ”Jag önskar att hon ibland vågade slappna av, vara lite mer personlig.”

Maud Olofsson är morsan med stort M. Uppfattas som energisk, ärlig, tydlig och jordnära.” Men ”i större rum försvinner hon och får svårt att komma till sin rätt.”

Göran Hägglund är killen next door; humoristisk, empatisk och insiktsfull.” På minussidan är att han saknar ”pondus och utstrålning.” ”Känns lite luddig i konturen.”

Och vilken politiker får högst betyg av Pia Lanneberg när det gäller att bygga sitt personliga varumärke. Svar: Anders Borg (M).

Ett personligt varumärke måste ”beröra och associera till en positiv känsla.” Det skall också vara ”tydligt, konsekvent och autentiskt.”

Ett varumärke måste kännas äkta. ”Det bygger på att förädla och lyfta fram den du är, det du tror på och det värde du skapar.”

Passion for Business riktar sig till kvinnliga företagare och har i nummer 4 fokuserat på hur feminismen manifesterar sig hos de olika partierna.

De fyra politiker som intervjuas är Birgitta Ohlsson (FP), Maud Olofsson (C), Claes Borgström (S) och Anders Borg (M). De har fått svara på olika frågor relaterat till företagande och feminism.

Här finns också en elva sidor lång enkät med nio frågor som alla riksdagspartierna, plus Feministiskt initiativ, har fått svara på.

Read Full Post »