Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Partistämma’

FREDRIK REINFELDT vill att de nya Moderaterna skall vara ”samhällsbärande” och företräda ”allmänintresset”.

Allmänintresset har inga lobbyorganisationer och inga konsulter som jobbar för sig. Allmänintresset har inga ledarsidor. Allmänintresset finns bara i form av väljare på valdagen vart fjärde år.

Detta uttalade Reinfeldt på partistämman i Örebro samtidigt som den tidigare moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson meddelade att hon lämnar partiet i protest eftersom Moderaterna vägrar redovisa alla sina bidrag.

Jag vill inte vara medlem i ett parti som inte berättar var det får sina pengar ifrån. Jag tycker det är direkt oanständigt.

Om det finns några lobbyorganisationer – eller representanter från lobbyorganisationer – som donerar pengar till partiet är det idag ingen utanför Moderaterna som kan kontrollera.

Reinfeldt igen:

Jag vill påpeka att det finns inget svårare än att vara bärare av allmänintresset.

Så sant, så sant.

Read Full Post »

FÖR ATT bemöta kritiken om att Moderaterna lider av idétorka höll Fredrik Reinfeldt ett tal på partistämman utan politiska nyheter.

Detta är mer än en tillfällig paradox. Snarare är det typiskt för hur partiet har utvecklats under mandatperioden.

Kanske är vägen fram glasklar för moderaterna själva. Men för alla andra verkar partiet sakna både fokus och tydlig politisk inriktning.

Det övergripande budskapet verkar vara att Fredrik Reinfeldt inte önskar binda upp sig för någon bestämd åsikt överhuvudtaget. Maximal flexibilitet verkar vara den övergripande strategin. Dolt i ett ordflöde utan djupare mening.

Från förslaget i nytt idéprogram:

Moderaternas idé är att vara de mest ansvarstagande ledarna, den mest framtidsorienterade rörelsen och de bästa utvecklarna och förvaltarna av våra gemensamma intressen och åtaganden.

Från Reinfeldts tal på partistämman framhäver partiet själv följande:

”Vi ska vara ett modernt parti i rörelse som alltid har människan som utgångspunkt.”

”Vi ska vara det moderna partiet, förnya oss och leda utvecklingen. Vi har fyra viktiga punkter att arbeta efter. Det första är att lyssna, verkligen lyssna och inte prata och få bara bekräftat. Det andra är starka institutioner, solid statsförvaltning. Alternativet är att kompisband och sedelbuntar avgör.”

”Risk finns för kortsiktighet. Men vi ska stå upp för det forskningsbaserade i samhället. Våra värderingar kommer från människan. Friheten är vårt viktigaste mål. Frihet, ansvar, trygghet och att sätta människan först.”

”Vi ska lyssna, forska, ha idéer och bejaka att människor vill hålla ihop i starka gemenskaper. Det räcker inte alltid. Sverige ska också ha ett offentligt ansvarstagande, i Sverige är vi alla tillsammans och ska känna samhörighet.”

I en intervju med Dagens Nyheter lyfter Reinfeldt fram följande fyra punkter:

Pragmatism. Att utgå från människors vardag när politiken utvecklas.

Samhälle. Respekt för att samhället byggs ur starka och oberoende institutioner.

Människan. Partiets grundideologi är synen på människan och dess förmåga att växa.

Sammanhållning. Människor vill höra ihop och ett bra samhälle tar hand om dem som det går snett för.

– Är man stark i de här fyra delarna kan man beskriva sig själv som ett samhällsbärande parti som förtjänar att bära
regeringsmakten, säger Fredrik Reinfeldt.

När han sedan skall förklara sin pragmatism blir det smått förvirrande:

– Jag tycker att idéer har en plats vid sidan av annat. Det är alldeles för ofta så att idéer görs om till plakat som blir väldigt exkluderande.

– Att dela upp rätt från fel idéer går emot min idé om att man måste förena detta med pragmatism och lyssnande.

Vad i herrans namn betyder allt detta?

Allt är kanske klart som korvspad för deltagarna på partistämman i Örebro. För alla andra framstår det som om partiet håller på att glida in ett tillstånd av politisk och ideologisk tomhet.

Read Full Post »

Framtidsvalet 2010 - Per SchlingmannSTRATEGI: Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann presenterade förra månaden partiets valstrategi.

I boken Framtidsvalet 2010 drar Schlingmann upp de skiljelinjer som Moderaterna vill att valrörelsen skall präglas av.

Genom att försöka sätta bilden av Socialdemokraterna och definiera skillnaderna inom politiken hoppas Schlingmann lägga grunden för en framgångsrik valrörelse och fortsatt regeringsinnehav.

Om Schlingmann får bestämma kommer den politiska debatten att präglas av tre konfliktområden inför nästa val:

1. Sunda statsfinanser eller socialdemokratiska sedelpressar?

2. Arbetslinjen eller utbyggda bidragssystem?

3. Satsningar på välfärden eller höjda bidrag?

Moderaternas valkampanj under 2010 kommer bygga upp kring ”fem strategiska ingångsvärden”:

1. Fokus på samhällsproblemen och framtiden.

Vi vet att val handlar om framtiden. Vi ska fokusera på samhällsproblemen och möta väljarnas frågor kring vad vi vill göra den kommande mandatperioden.

2. Öppenhet och självdistans.

Vår kampanj ska präglas av öppenhet och självdistans.

3. Nätet som nav för kampanjen.

Nätet kommer att vara kampanjens nav och det som håller ihop vår valrörelse.

4. Många aktiva som tar egna initiativ.

Vi ska sänka trösklarna för att delta och värdesätta varje minut människor vill hjälpa oss.

5. En positiv kampanj som engagerar.

Vi har fokus på vår egen kampanj och vi talar om vår egen politik.

Enligt den senaste opinionsundersökningen från Synovate drar den rödgröna alliansen ifrån samtidigt som Moderaterna och allianspartierna backar till 45 procent. Socialdemokraterna går fram 2,3 procentenheter och de Rödgröna hamnar på 49,7 procent.

Men även om det är troligt att Moderaterna kommer att gå fram i opinionen efter partistämman i Västerås har man en bra bit kvar innan man kan leverera den tuffa valrörelse som Schlingmann förespår.

Read Full Post »