Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Partiprofilering’

TROTS BRA TAL i Almedalen av både Jan Björklund och Maud Olofsson har det mest intressanta om Folkpartiet och Centerpartiet under politikerveckan varit den interna debatt som nu blossat upp om partiernas framtid.

Ingen inom partierna verkar ens längre försöka dölja att kombinationen av samarbete inom Alliansen och profilering av respektive parti har varit något annat än en flopp för småpartierna.

En som tagit bladet från munnen är Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman.

För Folkpartiets del innebär det även att hitta fler liberala kärnfrågor. Det håller inte att enbart vara ett, förvisso starkt, skolparti. Man måste hitta fler frihetsfrågor. Väljarna ser idag att partiet behåller sin profilfråga och inte rör sig framåt. Klarar man inte av detta reptrick är man snart reducerat till ett departementsparti och inget annat.

Vad han säger är i realiteten att Folkpartiet redan har reducerats till just detta ”departementsparti”.

Väljarna uppfattar idag Folkpartiet som ett parti för skolfrågor och inte mycket mer. Och Björlunds tal förstärkte denna bild.

När Svenska Dagbladet talade med tjugosju centerpartistiska distrikt ”ifrågasätter en lång rad ledande centerpartister alliansen”. Och ”merparten av dem menar att samarbetet har varit mycket dyrbart för partiet”.

Centerpartistiska väljarna är dessutom minst positiva till Alliansen enligt en undersökning från Sifo.

Men den som lyssnade på Björklund och Olofsson i Almedalen kunde lätt få uppfattningen att de kom från exakt samma parti.

De politiska skillnaderna mellan de två partierna är så pass små att det kommer att bli näst intill omöjligt att tydligöra skillnaderna så länge som Alliansen finns kvar i sin nuvarande form.

Småpartierna kommer inte att lyckas vända opinionssiffrorna om man inte profilerar sig långt innan valrörelsen.

Men så länge som partierna sitter i samma regering kommer väljare knappast att tro på småpartiernas eventuella nya partiprofilering om det inte också leder till en ny regeringspolitik som tvingar Moderaterna på defensiven.

Och varför skulle väljarna få ökat förtroende för de liberala småpartierna när dessa redan sitter i en liberal Alliansregering?

Tron att än mer liberal politik på något mirakulöst sätt också skulle leda till ökat förtroende för de liberala småpartierna är därför naivt.

Read Full Post »