Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Partiledarutfrågning’

UTFRÅGNING: Ikväll grillades Lars Ohly i SVT:s partiledarutfrågning. Han får godkänt.

Men Lars Ohlys problem är att han är ganska bra på svara på frågor. Folk förstå vad han säger och vad han vill. Att partiet ligger så lågt i opinionsundersökningarna beror just på detta. Alla vet var man har Ohly och hans parti.

Vänsterpartister blev säkert nöjda men så många fler röster är svårt att se att han vann. Möjligtvis lägger någon missnöjd socialdemokrat på vänsterkanten sin röst på partiet i protest mot Mona Sahlin.

Men detta innebär bara att röster flyttas runt mellan de rödgröna partierna. Vänsterpartiet bidrar inte till fler röster inom alliansen utom möjligtvis en eller annan väljare som annars skulle välja sofflocket.

Lägg sedan till att Vänsterpartiet är det parti som sticker ut mest inom den rödgröna alliansen.

Det är ganska uppenbart att Vänsterpartiet ligger långt ifrån Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många frågor. Betydligt mer så än vad Kristdemokraterna gör inom Alliansen (innan valet 2006 vill säga). Detta trots att Ohly hela tiden försökte markera att han är en team player.

Read Full Post »

KAMPANJ: Socialdemokraternas strategi att underminera statsminister Fredrik Reinfeldts trovärdighet är i full gång.

Först var det annonser som pekade på hur mycket Fredrik och Filippa Reinfeldt personligen har tjänat på Alliansregeringens ekonomiska politik.

Andra steget i destabiliseringskampanj kom i partiledarutfrågningen i SVT.

Överläkaren Jörg Teicherts negativa upplevelser som sjukskriven fick Reinfeldt på defensiven. Statsministern var uppenbart pressad.

Samma Teichert deltog sedan på en presskonferens med Mona Sahlin för att lanseraLex Jörg” – ett förslag om förändrad sjukförsäkring.

Tillfällighet? Visst kan det ha varit det. Men hur sannolikt är det att något sådant inträffar under en valrörelse?

Mer sannolikt är att den socialdemokratiska krigsmaskinen har börjat rulla. Ännu skall man inte räkna ut partiet.

Uppenbart uppmuntrades SVT att använda Teichert som exempel under utfrågningen. Chansen att få använda en överläkare som auktoritet och därmed trovärdig motvikt till regeringens politik måste ha uppfattats som jackpot för reportrarna.

Lägg till att Socialdemokraterna nu också pressar Moderaterna att avslöja vilka hemliga finansiärer som donerar pengar till partiet.

Strategin är tydlig. Reinfeldt har hög trovärdighet hos väljarna. Det gäller då för Socialdemokraterna att se till att väljarna förlorar detta förtroende för statsministern.

Lyckas man ökar Socialdemokraternas chanser att vinna valet utan att man nödvändigtvis behöver vinna alltför många fler nya röster.

Huvudsaken för Socialdemokraterna är att väljarna avstår ifrån att rösta på Moderaterna (eller något annat Alliansparti).

Read Full Post »

UTFRÅGNING: Tuff grillning av statsminister Fredrik Reinfeldt i kvällens partiledarutfrågning i SVT.

Reinfeldts utfrågning var den tuffaste hitintills och sannolikt får han inte samma höga siffror som övriga partiledaren om nu inte tittarna skulle belöna honom med sympatiröster.

Genom att tolka frågorna annorlunda än vad de var tänkta som framstod Reinfeldt många gånger som direkt ovillig att ta ansvar för regeringens politik. Vissa stunder framstod han som direkt hal och opålitlig.

Reinfeldts styrka är att han många gånger genom sin mjuka framtoning kan komma undan med en sådan taktik. Denna framtoning gör det svårt att misstänka honom för att försöka mörka. Hans debattekniska skicklighet gör det svårt att upptäcka finterna.

Utfrågningen koncentrerades till de många områden där regeringen pressats hårt under mandatperioden.

Bland annat vägrade Reinfeldt erkänna att arbetslösheten ökat under mandatperioden. Reinfeldt ville istället tala om att fler fått jobb.

Reinfeldt var också hårt trängd när det gäller alla berättelser om hur sjuka pressades ut på arbetsmarknaden oavsett arbetsförmåga.

Trots att Alliansen i sitt valmanifest talar om obligatorisk A-kassa ville Reinfeldt nu inte säga att detta kommer att förverkligas.

Read Full Post »

UTFRÅGNING: Ikväll var det Göran Hägglunds tur att grillas i SVT. Hägglund får godkänt efter den tuffaste partiledarutfrågningen så här långt.

Efter en lite osäker inledning hämtade Hägglund sig och lyckades parera de flesta försöken att visa på skillnader mellan vad partiet tycker idag och hur partiet tidigare har uppfattats.

Dock rörde Hägglund till det rejält när det gällde frågan om skillnaden i beskattning av pensionärer och beskattning av löntagare. 

Det är knappast troligt att tittarna blev riktigt klok på om Hägglund anser att det finns en poäng med en viss skillnad i beskattning till löntagarnas fördel eftersom detta är en signal som visar på betydelsen av arbete (som genererar inkomster till reformer) eller om han är principiellt emot en sådan klyfta.

Att han nu vill ta bort klyftan – men inte tror att det går att förverkliga ens under nästa mandatperiod – riskerar att få nyheten att framstå som rent valfläsk.

En sådan otydlighet i denna fråga är speciellt allvarlig för Kristdemokraterna. 

Partiets kärnväljare är till stor del just pensionärer. Som partiets viktigaste väljargrupp har partiet inte råd att vare otydlig i sin äldrepolitik med tanke på att alla partierna i årets val tävlar om pensionärernas gunst.

Risken är stor att pensionärerna nu istället väljare Moderaterna eller Folkpartiet inom Alliansblocket.

En välvillig tolkning är att han försökte vara både lojal med regeringen samtidigt som han inser att han måste reparerar skadan som uppstått eftersom man är delansvariga för en regeringspolitik som godkännt just dessa klyftor. 

De som lutar mot att rösta på Kristdemokraterna och Göran Hägglund blev säkert inte besvikna av kvällens utfrågning. Det kan kanske t.o.m. ge en extra injektion för valarbetarna och en extra uppgång i nästa opinionsundersökning.

Read Full Post »

INTERVJU: Under söndagen var det Jan Björklunds tur i SVT:s partiledarutfrågning. Det blev ganska enkel stund för folkpartiledaren.

Pinsammast för utbildningsminister Björklund var säkert när han skulle testas på sin ordkunskap. Även frågan om hur man skall lösa problemen med de stora barngrupperna i kommunerna blev lite av en flopp. Att här bara skylla på att det är kommunernas ansvar var bra svagt.

Märkligt var också att han var lite tafatt när det gäller burkaförbudet. Detta borde vara något han borde klara utan några större problem med tanke på att Folkpartiet har profilerat sig på frågan.

Den är uppenbart att Björklund är som bäst när han får tala om frågor som han är intresserad av. När det kommer in på andra ämnen vekar han nästa ointresserad.

Men i det stora hela klarade sig Björklund igenom utfrågningen utan några större tabbar.

Dessutom visade han sin humoristiska sida och lyckades locka utfrågarna till skratt. Det är inte det sämsta när man befinner sig i tv-rutan.

Read Full Post »

UTFRÅGNING: Mona Sahlin får godkänt efter kvällens partiledarutfrågning i SVT1. Men det var också en ofta irriterad partiledare som många gånger fick svårt att vara tydlig i en rad känsliga frågor.

Sahlin är slipad politiker som har lärt sig att svara på tuffa frågor. Men Sahlin låter också ofta som om det skulle vara en personlig förolämpning när hennes politik ifrågasätts av journalister och politiska motståndare.

Detta är ett personligt drag som inte gör sig speciellt bra i tv-rutan. Sahlin lyckades däremot bra med att låta som ledaren för en rödgrön allians som är sammansvetsad.

Sahlin får godkänt men det blev knappast det lyft för Sahlin som Socialdemokraterna skulle behöva för att entusiasmera trupperna så här de sista dagarna före valet. 

Det var kring en rad förutsägbara frågor där irritationen blev tydligast. Inklusive frågan varför man vill sänka skatten för just pensionärerna.  

Att sänka tjänstemomsen var den enda riktiga nyheten från Sahlin. En fråga som troligtvis inte kommer att vara en fråga som kommer att elda upp många väjare.

Sänkt tjänstemoms blir antagligen ett sätt att försöka kontra kritiken mot de rödgrönas löfte att ta bort RUT-avdraget. 

Svårigheten att förklara logiken bakom Socialdemokraternas motstånd till RUT men för ROT var också tydlig.

Detta blev inte minst tydligt när politiken ställdes mot de människor av kött och blod som verkligen har fått jobb tack vare RUT-avdraget och som löper en uppenbar risk att förlora jobben om Sahlin vinner valet.

Sahlin levererade ingen riktigt tydlig bild av en rödgrön utrikespolitik. Detta gör att det kommer att finnas kvar en misstanke om att Vänsterpartiet har haft en allt för stort inflytande på utformningen av politiken.

Även när det gäller en framtida utformning av fastighetsskatten i en rödgrön regering var en fråga där det blev irriterat från Sahlins sida.

Read Full Post »