Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Palestinian Jerusalem Media and Communications Center’

HamasUNDERSÖKNING: Vad som måste komma som en chock för många inom det svenska politiska, massmediala och kulturella etablissemanget har terrororganisationerna Hamas och Fata inget större stöd i vare sig i Gaza eller på Västbanken.

En opinionsundersökning utförd av Palestinian Jerusalem Media and Communications Center (JMCC) i juni visar att endast 18,8 procent av den palestinska befolkningen stödjer den islamistiska gruppen Hamas. I januari var siffran 27 procent.

Undersökningen visar också att 35 procent av de 1199 tillfrågade palestinierna stödjer Fatah. I januari var siffran 26 procent.

På frågan om vem man skuldbelägger för att det inte har skett något genombrott i dialogen mellan palestinierna svarar endast 26,5 procent att felet är Israels.

Detta får anses vara en förvånansvärt låg siffra. Åtminstone om man går efter hur Mellanösternkonflikten rapporteras i västmedia.

Hela 23 procent skyller på Hamas och 15 procent lägger skulden på Fatah. Detta är knappast siffror som inger förtroende för två organisationer som själva anser sig vara palestiniernas främsta företrädare.

Medan propaganda från Hamas och Fatah brukar sväljas utan någon noggrannare granskning i västmedia har tydligen palestinierna en lite mer realistisk inställning till dessa organisationer.

Read Full Post »