Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘opinionsundersökningar’

POLITIK: Tidskriften Fokus har tittat på den senaste tidens politiska opinionsundersökningar. Artikeln kan sammanfattas med att det är jobbigt att regera men ingenting går att förutspå om valet 2010.

Men sittande regeringspartier tycks – historiskt sätt – alltid förlora nästan tre procentenheter av väljarstödet under sina år vid makten.

”Men trots sitt låga »predikationsvärde« kan historisk statistik ändå vara intressant att titta på. Till exempel har det block som leder opinionsmätningarna hösten före valet vunnit tio av de elva senaste svenska valen.

För moderaterna hade denna viktiga period, från oktober och framåt, inte kunnat börja sämre. I Sifos och SCB:s senaste mätningar tappar partiet 3,4 respektive 3,7 procentenheter av opinionsstödet. Där syns knappast någon ljusning.”

Sören Holmberg, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, konstaterar att ”det byggs snabbt upp missnöjda minoritetsgrupper, som långsamt kan nöta ner 53 procents väljarstöd till 48 procent.

Read Full Post »

ARBETSMARKNADSPOLITIK Samtidigt som Rapport presenterar en undersökning från Sifo som visar att 44 procent tror att en socialdemokratisk regering skulle sköta ekonomin bättre än alliansregeringen (36 %) vill arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin se en politik som levererar mer av det samma. 

I en intervju (endast tillgänglig för pappersprenumeranter) markerar Littorin tre mål som skall vara uppnådda vid mandatperiodens slut:

När jag är färdig med mandatperioden skall jag ha uppnått tre saker:

1. Utanförskapet ska ha minskat mer i Sverige än någon annanstans i väst;

2. Vi skall värna ‘den svenska modellen’ på arbetsmarknaden. Det måste ske genom ett nytt avtal mellan arbetsmarknadens parter;

3. Arbetsmarknadspolitiken ska bli mer mänsklig och värdigare än tidigare.

Man kommer att utveckla jobbskatteavdragen men också satsa på socialt företagande.

Vi skall ta vara på den kompetens som finns hos organisationer och kyrkor.

Gott så. Men i intervjun är det också tydligt att Littorin inte vill erkänna att man har varit dålig på att pedagogiskt förklara och ”sälja in” in sin politik till allmänheten.

Den fromma förhoppningen är tydligen att media – och därmed väljarna – förr eller senare kommer att se allt det positiva som man har uppnått under mandatperioden.

Detta är bra konstigt med tanke på att intervjun annars visar på en passion som sällan annars når väljarna;

250 000 personer har redan lämnat utanförskapet, eller kommer att göra det under den här mandatperioden. De har kommit in till den riktiga arbetsmarknaden.

(…)

Poängen är ju att de människor som vi föresatte oss att hjälpa, förtidspensionärerna, de långtidssjukskrivna, funktionshindrade, invandrare, de har inga företrädare på arbetsmarknaden. De har inga organisationer, förbundsdirektörer och ombudsmän, som för deras talan.

Samma ovanliga tydlighet ger Littorin även prov på när han skall beskriva tre av sina motståndare inom socialdemokratin;

Om Mona Sahlin:

Svårt att se vad hon vill. Hon borde kunna säga mer efter åren här på departementet.

Om Sven-Erik Österberg:

Han är snäll och hygglig.

Om Luciano Astudillo:

Har ingen respekt vare sig för siffror eller sanning.

Om regeringskollegerna kunde leverera mer passion och lite mer av dessa bitande iaktagelser skulle kanske opinionsiffrorna också se bättre ut än vad de gör idag.

Read Full Post »

EN AV HUVUDNYHETERNA som TV4 nyheterna toppade sina sändningar med idag var att det norska opinionsinstitutet Sentio Research använder sig av oetiska metoder.

Anledningen är att Sentio har sålt en opinionsundersökning till Sverigedemokraterna.

Vad TV4 inte informerade tittarna om var att en av kritikerna jobbar för ett konkurrerande företag till Sentio. I inslaget pressenterades den kritiske Niclas Källebring endast som ”analytiker Synovate, som har ett förflutet i branschens etiska råd”. Att Synovate är ett konkurrerande opinionsinstitut nämndes aldrig.

Källebring är kritisk till att Sentio har sålt undersökningen till ett politiskt parti eftersom detta kan ”skada förtroendet för de svenska väljarbarometrarna”. ”Det vore en förlust för demokratin och för instituten”, avslutar Källebring sin kommentar.

Man kan dock undra varför det skulle vara speciellt fel att sälja undersökningar till politiska partier?

Det intressanta är trots allt om ett institut har använt sig av vetenskapligt beprövade metoder. Detta skall avgöra om vi skall lita på en mätning eller inte. Vem som har köpt undersökningen efter det att den har sammanställts är knappast lika relevant.

Sören Holmberg, valforskare vid Göteborgs universitet, tog fasta just på de vetenskapliga kriterierna i sin kommentar;

Det är en liten undersökning gjord mitt under semestrarna i juli månad. Och så säljer man det till ett parti som råkar få sin starkaste siffra någonsin i just den mätningen. Det är naturligtvis bekymmersamt.

Read Full Post »

« Newer Posts