Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Only in America’

POLITIK | Den finns stora skillnader mellan den politiska kulturen i USA och Storbritannien. Och det gäller även inom den politiska journalistiken.

Matt Frei Only in America -- Harper Perennial 2009

Matt Frei, som varit BBC:s korrespondent i Washington, har i sin underhållande och informativa bok Only in America tagit pulsen på det politiska livet i huvudstaden.

I ett avsnitt i boken jämför han hur journalister i USA respektive Storbritannien förhåller sig till sina respektive toppolitiker.

Den brittiska pressen visar inte samma respekt för en premiärminister som amerikanerna för sin president.

Å andra sidan är det också ett tuffare debattklimat mellan politiska motståndare i parlamentet än vad det är bland politikerna i kongressen.

Så här skriver Frei:

Matt Frei Only in America p.91

Matt Frei Only in America p. 92-Matt Frei Only in America p. -92Matt Frei Only in America p. 93

När det gäller den svenska journalistkåren ligger den antagligen betydligt närmare sina amerikanska kollegor än britterna vad gäller attityd.

Med några få undantag är den politiska journalistiken, om inte vördnadsfull, så i alla fall mer slätkammad vid intervjuer och rapportering.

I Sverige är det ofta ledarsidorna som står för den hårdslående politiska analysen. Och den är naturligtvis inte objektiv utan politiskt vinklad av sin natur.

Bild: Only in America av Matt Frei. I pocketupplagan från Harper Perennial (2009) finns ett extra kapitel som också tar upp presidentvalet 2008.

Read Full Post »

matt-frei1VITA HUSET: Matt Frei som till helt nyligen var BBC:s Washington korrespondent återger i Only in America följande ordväxling när han helt kort presenterades för president Bush vid 2003 års julfestligheter i Vita huset;

When I was finally face to face with POTUS [President of the United States] and FLOTUS [First Lady of the United States] I started the conversational ball rolling by asking him about his recent state visit to London.

George Bush: ‘I was real pissed!’

Matt Frei: ‘Sir?’

GB: ‘Yes, pissed!’

MF: ‘How so?’ (wondering if I had just heard the leader of the free world swear like a fishwife).

GB: ‘Because the demonstrations against me were smaller than the demonstrations in favour of fox huntin’. I thought I deserved better than a dead fox, don’t you?’

MF: ‘Quite.’

Read Full Post »