Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Olja’

Val 2010: Om De Rödgröna vinner valet så är det inte på grund av affären Lundin Oil och Carl Bildt.

Tron att kopplingen mellan utrikesminister Carl Bildt (M) och misstankarna om Lundin Oils brott mot folkrätten skulle kunna få regeringen i gungning är bara önsketänkande från de rödgrönas sida.

Det i vanliga fall så sansade nyhetsmagasinet Fokus spar inte på krutet när man påstår att förundersökningen om Lundin Oils verksamhet i Sudan utgör en ”pr-mässig atombomb mitt i den svenska valrörelsen”.

I realiteten är ”Bildt-affären” en sideshow i valrörelsen. 

Att Lundin Oil inte skulle känna till vad som försiggår i de områden där man verkar är naturligtvis rent nonsens. Hela deras affärsidé bygger på att bedriva verksamhet i oroshärdar och instabila områden.

Lika mycket nonsens är det naturligtvis när Carl Bildt påstår att han satte sig i styrelsen för att trodde sig kunna påverka utvecklingen i Sudan i positiv riktning.

Men detta är inte detsamma som att De Rödgröna kommer att kunna dra nytta av att jaga Carl Bildt för hans involvering i företaget.

1) För det första har Sverige ingen riktigt fungerande lagstiftning på området. Dessutom antyder inte ens förundersökningen att man har några misstänkta aktörer.

2) Väljarna är inte dumma. Även om alla naturligtvis förstår att misstankarna riktas mot Lundin Oil och dess (dåvarande) styrelseledamöter, inklusive Carl Bildt, kommer alla politiska utspel att få väljarna att inse att De Rödgröna bara försöker mjölka situationen för egen vinnings skull.

3) Risken för De Rödgröna är att man lägger för mycket krut på en fråga som inte påverkar väljarnas vardag överhuvudtaget.

Även väljare som tror att Carl Bildt och Lundin Oil är skyldiga till brott mot mänskligheten röstar inte med automatik på de rödgröna p.g.a. denna affär.

De väljare som däremot redan vet med sig att man tänker rösta på de rödgröna kommer att lägga Lundin Oil till sin lista över anledningar till att rösta mot allianspartierna.

4) Rent kommunikativt har de rödgröna bara lyckats med att röra upp en massa damm.

Rent retoriskt har Bild klarat sig bra så här långt. (Och när har ett utspel från mångsysslaren och tillika ordföranden i justitieutskottet Thomas Bodström (S) någonsin hjälpt Socialdemokraterna?)

Det är svårt att se att Alliansen, Moderaterna eller Carl Bildt har tagit någon som helst skada trots att förundersökningen även har fått internationell uppmärksamhet.

Att Danmarks tidigare statsminister – socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen – och den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PES) kräver att Bildt skall ta time out bekräftar snarare att frågan har politiserats.

Väljarna låter sig knappast imponeras av detta. 

5) Politiker har ofta varit utsatta för betydligt tuffare tryck och ändå lyckats klara både sitt eget skinn och vinna val.

Här räcker det med att påminna om riksrättsförfarandet mot president Bill Clinton och försöken att få honom avsatt.

En annan sak som talar för att Lundin Oil/Bildt-affären inte kommer att påverka valresultatet är att storyn fortfarande inte kopplas nämnvärt till övriga regeringen eller till statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Read Full Post »

OLJA: När kritiken mot president Barack Obama har ökat har också Obamas kritik av BP intensifierats. En tillfällighet? Knappast. 

Vita husets kritik av BP:s hantering av oljekatastrofen har koordinerats för att försöka ta udden av den kritik som säger att Obama inte har agerat tillräckligt snabbt och med ord inte har varit tillräckligt skarp gentemot BP.

BP:s oljespill (cirka 40 tusen fat olja per dygn) är en av företagsvärldens största PR katastrofer. Situationen förbättras knappast av att BP:s koncernchef Tony Haywards känsla för krishantering inte har varit den bästa. Han har haft en otrolig förmåga att säga fel saker vid fel tillfälle.

Svensk Dagbladet har listat Haywards mindre lyckade citat.

29 april: (enligt New York Times) ”Vad i helvete gjorde vi för att förtjäna detta.”  

14 maj: ”Mexikanska golfen är ett mycket stort hav. Mängden olja och kemikalier vi bidrar med är pyttelite i relation till den totala vattenvolymen.”  

15 maj: ”Nästan inget har flutit ut.”  

18 maj: ”Jag tror att miljökonsekvenserna av denna katastrof sannolikt blir mycket, mycket måttliga.”

30 maj: ”Oljan ligger på ytan. Det finns inga fickor (”plumes” av olja under vattnet).”  

1 juni: ”Först av allt vill jag säga att jag är ledsen. Vi är ledsna över avbrotten i folks liv. Det finns ingen som hellre önskar att det här vore över än jag. Jag skulle vilja ha tillbaka mitt liv.”

Läs även: BP får ny tidsfrist. Obama adminstrationen kallar BP:s styrelseordförande Carl-Henric Svanberg till Vita huset. Brevet till Svanberg samt en analys av innehållet.

Read Full Post »