Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Offentliga finanser’

VALÅR | I år kan vi förvänta oss att partierna kommer att försöka undvika att tala klarspråk kring finansieringen av alla reformer man utlovar.

1+1=3

Trots detta är det inte ledarsidorna eller de politiska reportrarna som bäst lyckats beskriva regeringens (och Socialdemokraternas) retoriska krumbukter i vad som säkert blir en av årets huvudfrågor.

Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi och tidigare ordförande i det finanspolitiska råd som utvärderar regeringens ekonomiska politik, blev den som fick ta på sig den pedagogiska uppgiften att förklara hur den ekonomiska politiken egentligen blir till.

Regeringen tackade honom knappast för att han avslöjade argumenteringen kring, och verkligheten bakom, det så kallade reformutrymmet.

Att Calmfors redan 2010 hade lyckats krypa under skinnet på regeringen blev tydligt när den i vanliga fall så behärskade Anders Borg (M) utmålade professorn som en ”akademiker som kladdar med pennan”.

I augusti skrev Calmfors i Dagens Nyheter:

Det är stötande hur regeringens argumentation förändrats över tiden. I början av den ekonomiska krisen 2008/09 var man ytterst obenägen att föra en expansiv politik för att hålla nere arbetslösheten. Enligt statsministern ville de som då rekommenderade stimulanser ”köra ekonomin i diket”. I dag vill finansministern ”tillföra energi till ekonomin” genom just en sådan politik. Det ligger knappast något ekonomiskt omtänkande bakom detta. Det är i stället fråga om en rent politisk kalkyl. 2008/09 gällde det att övertyga väljarna om en borgerlig regerings förmåga att värna de offentliga finanserna. Sedan man väl lyckats med det, satsar man i stället på en typisk valbudget. Sådan politisk opportunism står i uppenbar strid med den bild av unik ekonomisk kompetens som regeringen vill ge.

Regeringen vill använda merparten av sitt beräknade reformutrymme till skatte- och avgiftssänkningar. Det kommer att göra det ännu svårare att upprätthålla det offentliga välfärdsåtagandet framöver. Om personaltätheten i offentligt finansierade verksamheter ska behållas och olika bidrag öka i takt med lönerna, krävs det i stället betydande skattehöjningar framöver.

Den centrala frågan i den ekonomisk-politiska debatten bör därför vara vilka ambitioner vi har för det offentliga välfärdsåtagandet. Vill vi behålla det på nuvarande nivå eller rent av öka det? Eller är vi beredda att minska det i utbyte mot lägre skatter? Här bör de politiska alternativen redovisas tydligare. Det underlättas inte av regeringens ovilja att förklara hur reformutrymmet uppstår. Det underlättas inte heller av att Socialdemokraterna verkar beredda att acceptera skattesänkningar sedan dessa väl genomförts trots att de inskränker möjligheterna att finansiera de offentliga utgifter partiet egentligen vill ha. Mer tydlighet är en förutsättning för rationella ställningstaganden från väljarnas sida.

Vi får se om media kommer att vässa pennorna eller om det även framöver blir de enskilda, partipolitiskt obundna debattörerna som får stå för den giftigaste analysen.

Bild: Hämtad här

Read Full Post »