Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘OECD’

SocialdemokraternaVAL 2014 | Vad finns det  att säga om Socialdemokraternas valstrategi inför 2014? Bra eller dålig?

Val i Sverige handlar nästan alltid om jobben och välfärdssektorn. När väljarna prioriterar valfrågor är det på dessa områden man vill se förändring. Ordningsföljden må variera men sakfrågorna är i stort de samma.

På så sätt är partiets satsning på jobb, skola och välfärd både logiskt och förutsägbart.

Sakfrågorna måste även framstå som lockande med tanke på att Alliansen är på defensiven inom alla tre områdena idag.

Moderaterna är inte längre banbrytande när det gäller kampen mot utanförskap och arbetslöshet. Med den retorik Alliansen använde mot Göran Persson har Sverige även idag massarbetslöshet.

Och Folkpartiet är inte längre det ledande partiet på skolområdet. PISA:s senaste undersökning visar t.ex. att inget annat land inom OECD har resultatförsämringen bland 15-åringar varit så kraftig som här.

På vård- och omsorgsområdet gör inte Kristdemokraterna mycket väsen av sig. Och Centerpartiets förmåga att profilera regeringens näringslivspolitik hänger allt för nära samman med arbetslöshetsstatistiken för att kunna vara riktigt valvinnande.

Så långt ser det bra ut för Socialdemokraterna.

Men problemet för partiet är att man inte själv imponerar på något av de profilområdena man valt inför valet.

Väljarna har knappast någon tydlig bild om vad en socialdemokratisk politik skulle innebära för jobben, skola och välfärden.

Idag lever partiet på att väljarna läser in alla sina positiva förväntningar på deras otydligt definierade politik.

Att Socialdemokraterna seglat förbi Folkpartiet som det ledande skolpartiet bland väljarna verkar mer hänga samman med de problem som regeringen vållat eller drabbats av.

Det samma gäller jobben och välfärdssektorn för övrigt. Det är svårt att se att Socialdemokraterna har en speciellt tydlig profil på något av dessa områden.

Men precis som inom idrotten kan ett parti alltid vinna när motståndaren är i dålig kondition eller lämnar walk-over.

Man behöver inte alltid prestera på topp för att vinna. Och en valseger är alltid en valseger. Även om prestationen inte platsar i rekordböckerna.

Read Full Post »