Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nyhetsmagasin’

RIP | Sista numret av Newsweek är här. Fr.o.m. januari blir det bara digital utgivning. Helt enligt tidsandan sätter man punkt med en hashtag.

Newsweek, 31 december 2012

Sista numret av Newsweek daterat 31 december 2012

News-Week, 17 februari 1933

Första numret av News-Week daterat 17 februari 1933

Från första början var Newsweek och Time varandras huvudkonkurrenter. Två veteranter – Evan Thomas och Jim Kelly – minns rivaliteten mellan de båda nyhetsmagasinen.

Thomas: For a reporter, writer, or editor, switching between Time and Newsweek was regarded as a Cold War defection. In 1986, when I left Time, where I was a writer in the Nation section, to become Newsweek’s Washington bureau chief, I was given 24 hours to clear out of the office, and Henry Grunwald, the ­editor in chief of Time Inc., refused to shake my hand (we later became friends, and I wrote his obituary for Newsweek in 2005).

The Time I left in the mid-1980s was a mighty (and wealthy) empire. Newsweek was less grand, but scrappier. At Time, the managing editor, Ray Cave, chose covers and photos in a darkened room where the images were projected onto a big screen. When I arrived at Newsweek, I walked into the office of then–executive editor Maynard Parker as he was squinting at a photo negative he was holding up to a ceiling light. Maybe that’s 
one reason why Time’s photos seemed to be bathed in rich painter’s light while Newsweek’s somehow looked flatter and duller. We consoled ourselves that Newsweek looked “grittier” 
and “newsier.”

Kelly: If I had a dollar for every hour we at Time would sit around wondering what Newsweek would do, I’d be writing this from Hawaii. We even called Newsweek Brand X, as if it were some generic version of us. Imagine my surprise when I learned that Newsweek folks called Time Brand X as well. Any intelligence about the other magazine’s plans was always eagerly sought, and the shrewd publicist knew how to play Newsweek against Time. The frantic cover competition resulted in a very dark Monday in October 1975, when both Time and Newsweek featured on their covers a little-known musician named Bruce Springsteen. The only winner there was Springsteen; in one week, Time and Newsweek shredded their claims that they really were different from each other. Decades later I still ran into people who would ask why Time and Newsweek always had the same covers, and they would cite Springsteen as their evidence. In 1998 the publicist for Oprah Winfrey tried to persuade both magazines to put Oprah on the cover the same week for her role in Beloved and used Springsteen as the model. I felt like hanging up on her.

Läs mer: Andrew Losowskys ”Review: Newsweek, Part One – The History”. Se även 100 tidskriftsomslag.

Read Full Post »

NYHETSMAGASINET Tempus har i senaste numret reportage om partiintriger och valrörelser i USA, Argentina och Bangladesh.

Även om huvudartikeln och omslaget med Rick Perry handlar om republikanernas presidentvalskampanj i USA är artiklarna om president Cristina Fernándes de Kirchner och premiärminister Sheikh Hasina betydligt intressantare.

Om premiärminister Sheikh Hasina i Bangladesh:

Ställd inför allmänna val om några år, borde Sheikh Hasina kanske hoppas på att förstärka demokratin och övertyga väljarna att välja om henne […] Tyvärr, om man ska döma efter hennes uppförande nyligen, försöker hon i stället att krossa oppositionen och åstadkomma en valbojkott samtidigt som hon tystar kritiker.

[…]

Bekymmer sammast är den snabba omskrivningen av konstitutionen […] Den som vågar kritisera den kan anklagas för uppvigling. […] Bara att så mycket som stödja ett sådant klagomål är nu olagligt.

Tankebrott kan bli nästa steg.

Om president Kirchner i Argentina:

Hon har stöd av en växande ekonomi och en splittrad opposition, vilket alltsammans överskuggar tidigare ifrågasättanden av hennes polariserande ledarskapsstil.

Opositionsundersökningarna före primärvalen hade förutsett hennes framgång och även förutspått att den närmaste konkurrenten Ricardo Alfonsin, en kongressman från det radikala unionspartiet, skulle hamna långt efter henne.

”Frånvaron av en stark oppositionskandidat har skapat en känsla av att hon är oövervinnelig”, säger Graciela Romer, en politisk analytiker från Buenos Aires.

Övrigt: Tidskriftsomslaget ovan är nummer 33/34 av Tempus.

Read Full Post »

TIDSKRIFTER: Konkurrensen från Internet drabbar inte bara morgontidningar. Sviktande reklamintäkter har även tvingat tidskrifter och magasin att se över sina överlevnadsstrategier.

Nyhets- och veckomagasinet Newsweek har dragit ner på antalet anställda med 160 personer till 400.

Som ett led arbetet har Newsweek fått en rejäl makeover. Design och innehåll har förändrats och tidningen försöker inte dölja att nu siktar in sig på en mindre mer välbärgad läsekrets än tidigare.

Kathleen Deveny (Assistant Managing Editor);

Advertisers are seeking more targeted demographic groups. We will drop our guaranteed circulation from 2.6 million to 1.5 million by next January. We will focus on a smaller, more devoted, slightly more affluent audience. Over time, we will increase subscription prices.

Nya Newsweek kommer nu i huvudsak villa på ”the reported narrative” och ”the argued essay”.

Redaktör Jon Meacham förklarar tankarna bakom denna nya inriktning;

The Internet does a good job of playing the role long filled by newspapers, delivering headlines, opinions and instant analyses. Many newspapers have long been forced into a traditional newsmagazine model, with longer-form reporting and more big-picture thinking, but they still have to do it every day, and there is only so much wisdom one can summon in a few hours. As we see it, NEWSWEEK’s role is to bring you as intellectually satisfying and as visually rich an experience as the great monthlies of old did, whether it was Harold Hayes’s Esquire or Willie Morris’s Harper’s, but on a weekly basis.

Med andra ord mindre ”breaking news” och mer resonerande reportage och essayer som gör att tidningen kan kosta på sig att analysera dessa dagshändelser i efterhand.

Nya Newsweek skall försöka positionera sig mellan de traditionella veckomagasinen (”gamla” Newsweek, Time, U.S. News & World Report) och månadsmagasin som Harper’s Magazine och The Atlantic Monthly.  

Om konceptet blir framgångsrikt lär vi få se framöver. Än så länge ser det lovande ut även om de flesta läsare verkar besvikna.

Read Full Post »