Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Nobels fredspris’

TAL | Många har vittnat om att Barack Obama tycker om att skriva sina egna viktiga tal. Och han skriver när alla andra har gått och lagt sig.

Nobelpriset - Barack Obama i Oslo den

Inte konstigt om hans stab då får spurta för att få allt på plats inför viktiga tillkännagivanden.

President Barack Obama hann knappt bli vald innan han 2009 tilldelades Nobels fredspris.  

En vecka efter att Obama meddelat att tänkte förstärka de amerikanska truppernas närvaro i Afghanistan flög han till Norge för att hålla det traditionella talet vid prisceremonin.

Eftersom han ännu inte gjort något konkret för att förtjäna ett fredspris bestämde man sig i Vita huset för att talet skulle fokusera på vad som utmärker rättfärdiga krig.

The New York Times Magazine har låtit samla in muntliga minnesbilder från en rad nyckelpersoner i och omkring Obamas fyra första år i Vita huset.  

Här är hur Jon Favreau, Vita husets director of speechwriting (2009-), minns de hektiska förberedelserna inför talet i Oslo.

The morning we leave for Oslo, he comes to us with an entirely new draft that is not finished yet, that he stayed up until 3 in the morning doing. He gives it to us and says: “This is kind of rough, but this is the general idea of what I want.” Everyone goes to bed on the plane and the only people up are Ben [Rhodes, a deputy national security adviser] and the president and myself and Samantha [Power, a national security aide], and we’re just still working on this thing. It was so last-minute that as the president was taking the elevator down from his room to go to the speech, he handed us the last page of edits, and we put those into the prompter as he was walking up to the stage to give the speech.

Läs mer: Barack Obmas tal den 10 december 2009 i Oslo.

Bild: Reuters Pictures. (Lägg märke till telepromptern.)

Read Full Post »

TIDSKRIFT: En ny tidning har lanserats. Den heter Vi Biografi och kommer ut med fyra nummer per år. Första numret handlar om tre av demokratins pionjärer i Sverige.

Sjömannen Fredrik Olaus Nilsson grundade 1848 Sveriges första baptistförsamling. I stadgarna skrevs bl.a. in allmän och lika rösträtt.

Fredrika Bremer-förbundet grundades av Sophie Adlersparre.  Dessutom grundade hon Handarbetets vänner och Svenska Röda korset. Sedan drev hon också skolor för arbetarklassens barn och kämpade för kvinnors rätt till självförsörjning.

Den tredje pionjären är troligen den mest kände. Hjalmar Branting blev Sveriges förste socialdemokratiska statsminister 1920 (och igen 1921-23 0ch 1924-25).

Han valde bort revolutionen och kämpade istället för en fredlig och demokratisk omvandling av Sverige. Men han hade också svårt att hålla i sina egna pengar. Han lyckades festa bort ett stort arv på bara några år. Men det hindrade inte honom från att få Nobels fredspris 1921.

Läs mer: Stina Jofs, chefredaktör på Vi Biografi och redaktionschef på Tidningen Vi, intervjuades i SID (sidan 9).

Read Full Post »