Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Niqab’

KOMMUNIKATION: Det var förutsägbart att Jan Björklund (FP) skulle få kritik av ”etablissemanget” när partiet lanserade sitt förslag om burkaförbud. Lika förutsägbart var det att medborgarna skulle uppskatta förslaget.

I Uppsala universitets Mångfaldsbarometern 2010 är nästan 90 procent av de tillfrågade emot att heltäckande slöjor skall få användas i skolor och på arbetsplatser.

Det intressanta här är att attityden mot slöjor som inte helt täcker ansiktet är man mer positiv till. En majoritet tycker detta är OK.

Av detta kan man lära sig att människor ofta använder sitt sunda förnuft i större utsträckning än de flesta politiker, kultur- och ledarskribenter.

Medan motståndarna till slöjförbudet (burka och niqab) genast började orera om att Folkpartiet fiskade i grumligt vatten visar dessa siffror att vanliga människor tydligt ser var gränsen går mellan vad som är acceptabelt och vad som inte är det.

Eller som Björklund själv uttryckte det:

Det märkliga är att de flesta ledarsidor håller med mig i sak men lyfter upp pekfinger och säger ”det här får man inte prata om i Sverige”.

Skall man kritisera Björklunds utspel så är det för dess otydlighet. Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund, är dock positiv till ett förbud i sak.

Jag har varit lärare i 20 år, och något av det viktigaste i undervisningen är att lärare och elev ska kunna se varandra i ögonen.  

Antingen ska det vara tillåtet, eller så ska det inte vara tillåtet. Samma regler ska gälla oavsett om man går på en skola i Kiruna eller i Stockholms förorter. Det här är inget mastodontproblem som varje skola brottas med, men när det dyker upp behövs en tydlig lagstiftning.

Read Full Post »

VAL 2010: Jan Björklund och Folkpartiet har insett att det finns väljare att hämta på en uppstramad invandrar- och integrationspolitik.

I kölvattnet efter debatten om hedersrelaterade brott, attackerna på konstnären Lars Vilks och den alltmer ökade antisemitismen i storstäderna har partiet insett att man kan bli ”partiet som vågar säga sanningen”.

De politiska partierna är så rädda för att bli kallade invandrarfientliga att man inte ens vågar kritisera de mest absurda aspekterna av integrationspolitiken.

Detta har lämnat fältet öppet för Sverigedemokraterna att plocka väljare från personer som knappast är några rasister men som är trötta på partier som man uppfattar försöker dölja den misslyckade integrationenspolitikens baksida.

Det finns även i Sverige, vad president Richard Nixon på sin tid kallade, ”silent majority” som politiker har en tendens att ignorera.

Denna tysta majoritet har i Sverige under lång tid knutit nävarna i fickan och förbannat de rädda politiker som inte vågar reagera och tala klarspråk när det kastas sten på poliser och ambulanser i invandrartäta områden i storstäderna.

Denna tysta majoritet har Jan Björklund nu en rejäl möjlighet att locka till sig.

Att partisekreterare Erik Ullenhag hävdar att detta inte har med Sverigedemokraterna att göra är naturligtvis bara halva sanningen.

Primärt handlar det om rent partiegoistiska skäl att man vill förbjuda heltäckande slöja (burka och niqab) för elever och lärare.  

Partiet har knappast glömt hur populärt det var bland väljarna när man 2002 drev kravet om språktest. Succén följdes sedan upp 2006 med krav på obligatoriska gynundersökningar.

Men det är inte heller någon hemlighet att folkpartister tycker genuint illa om Sverigedemokraterna. Folkpartiet är det parti inom Alliansen som har svårast för både deras politik och deras politiker.

De övriga Allianspartierna skulle mycket väl kunna leva med Sverigedemokraterna i riksdagen (även om man aldrig skulle erkänna det öppet). Men för Folkpartiet är kampen mot Sverigedemokraterna en djupt ideologisk kamp.

Och om man då lyckas utmanövrera Sverigedemokraterna på deras egen planhalva kommer knappast folkpartisterna att gråta över det.

Sen blir ju inte utspelet mindre attraktivt av att det också baseras på sunt förnuft.

Read Full Post »