Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Näringsdepartementet’

IMAGE | Sommaren är kort. Med bara några timmars mellanrum har två ministrar hamnat i blåsväder.

Försvarsminister Karin Enström (M) har problem att hålla reda på om Saudiarabien är en diktatur eller demokrati.

Någon spin doctor på departementet insåg dock det hopplösa att fortsätta glida på orden. Ganska snabbt därefter kom ett ”förtydligande”.

Därmed lyckades man troligtvis begränsa skadan och antalet negativa rubriker. Dessutom har Enström fått oväntad hjälp från en annan minister att begrava storyn.

För näringsminister Annie Lööf (C) är problemet betydligt större. Departementets gamla krognotor fortsätter att dyka upp med en besvärande regelbundenhet.

Richard Aschberg skriver i Aftonbladet:

Annie Lööf och hennes departement hade en julfest för över 600 000 kronor.

[…]

Det gällde att visa upp sin ”glitter och glamoursida” i samband med middagen då ”The sparkling bureaucrat Award” skulle delas ut till de bäst klädda.

Bara jul-, scen- och entrédekoren som byggdes upp i lokalen gick loss på över 30 000 kronor.

Annie Lööf bjöd sig själv och alla 288 på ett dryckespaket med mousserande, öl och vin för 256 kronor per person.

Efter julbordet var det dans och departementet hade abonnerat en buss som körde löpande mellan Finnboda och Slussen.

Genom att festen var bokförd som seminarium har Annie Lööf och hennes departement sluppit uppmärksamhet för den kostsamma internrepresentationen i samband med Aftonbladets granskning i förra veckan.

Att det den här gången mycket väl kan vara i linje med Skatteverkets föreskrifter lär inte hjälpa Lööf.

Skandalen har nu pågått så länge att en negativ bild av Lööf troligtvis har fastnat på väljarnas näthinna.  Det skall nu bra mycket till för att Centerpartiet skall lyfta i kommande opinionsundersökningar.

Läs mer: Se programmet för Näringsdepartementets dag. Mycket lägligt kan man idag också läsa i Svenska Dagbladet debattartikeln ”Återupprätta etiken i politiken av Barbro Westerholm (FP) och Johan Westerholm (S).

Read Full Post »

KROGNOTOR | En spin doctor använder de verktyg som finns i verktygslådan. Inget fel idet. Funkar det så funkar det.

Att avfärda kritiken med att den bara beror på att målet för kritiken är en kvinna är ett gammalt beprövat trick. Och om kritiken avtar har medicinen hjälpt och spinndoktorn har gjort sitt jobb.

Detta är vad Rune Backlund (C), landstingsråd i Jönköpings län, försöker sig på när han konfronteras med uppgifterna kring krognoterna som Annie Lööf och Centerpartiet låtit Näringsdepartementet betala.

Till Jönköpingsnytt säger Backlund:

Hon har tagit över ett av Sveriges tyngsta departement och har gjort ett mycket bra uppstartsjobb. Utifrån förutsättningarna har hon gjort ett jättebra jobb, och jag är säker på att hon reder ut detta också. Men det finns människor som vill ge henne en smäll på käften eftersom hon är ung och kvinna.

Men när någon måste försvara någon med att man fortfarande har förtroende för personen i fråga hart man redan hamnat på defensiven.

I efterdyningarna av avslöjandet att Tillväxtverkets vidlyftiga interna representation började man, enligt Aftonbladet, ”snabbstäda” festnotor på departementet.

När Aftonbladet begärde ut handlingar kring näringsdepartementets internrepresentation fick Annie Lööf och hennes stab bråttom att städa upp efter sig.

I all hast gjordes löneavdrag för sprit och Centerpartiet tog över en omstridd krognota – som skattebetalarna först hade betalat.

Och nu har SVT:s Rapport (9/8, kl 19.30) tittat vidare på departementets representation. Tydligen var Lööfs företrädare och partikollega Maud Olofsson (C) rejält givmild med den interna representationen.

Så vad som var kunde ses som en välbehövlig nystart för den nästan osynliga näringsministern har istället blivit en pinsam affär.

Read Full Post »

MYNDIGHETER | Varför tror man att välutbildade vuxna med hög lön och stimulerande arbetsuppgifter ständigt måste underhållas?

Tillväxtverket och Vinnova har slösat bort miljoner av skattebetalarnas pengar. Förutom intern representation med dyra middagar har man anordnat bl.a. vin- och chokladprovningar.

Är inte detta exempel på aktiviteter som de flesta människor ägnar sig åt på sin fritid? Varför måste statliga myndigheter agera vuxendagis?

Är statligt anställda extra känsliga personer med stora stimulansbehov? Och måste dessa hela tiden tillfredsställas genom dyra aktiviteter?

”Näringsminister Annie Lööf tar nu i med hårdhandskarna i härvan kring Tillväxtverket”, skriver Dagens Nyheter.

Att Tillväxtverket bl.a. har försökt dölja sin vidlyftighet genom att kalla det hela för seminarier och utbildning har fått näringsminister Lööf att reagera.

Här finns äntligen en chans för Lööf att visa välbehövlig handlingskraft. Detta skulle kunna vara den öppning partiet väntat på.

Genom att ta i med hårdhandskarna skulle Lööf kunna vinna sympatier genom att kanalisera väljarnas vrede över detta meningslösa slöseri.

Centerpartiet vill ju trots allt framstå som näringslivets banerförare, partiet för de hårt arbetande och partiet som vågar skära i byråkratin för skattebetalarnas bästa.

Och visst låter det bra. Lööf säger nu till Dagens Nyheter:

– De uppgifter som framkommit tycker jag är helt oacceptabla inte minst för att det inte följer de interna riktlinjer som man själv har fattat beslut om på myndigheten.

[…]

– Jag tycker det är uppseendeväckande och anmärkningsvärt, jag tycker de belopp som vi nu kan se inte är acceptabla. Det är styrelsens uppdrag att granska hur myndighetens pengar används, därför tar jag i med hårdhandskarna och säger att här måste det till rättning. Här krävs det att rutiner, riktlinjer och lagstiftning följs.

Men när man kollar lite närmare verkar det inte alltför imponerande.

För det första verkar inte Näringsdepartementet ha haft den koll man borde ha haft.

I en ledare skriver Sydsvenskan:

Man kan också fundera över vilken uppsikt ansvarigt departement, i det här fallet Näringsdepartementet, har över hur underlydande myndigheter hanterar sina pengar. Så sent som i fjor fick Tillväxtverket ett extraanslag på 6 miljoner kronor för att klara verksamheten.

För det andra riskerar Lööfs hårda tonläge bara bli till prat när hon nu skall kalla till sig sina myndighetschefer.

När statssekreterare Marita Ljung på näringsdepartementet uttalar sig låter det nämligen så här:

– Vi ska göra klart för dem att de måste skärpa upp sin representation och ta en diskussion med dem exakt om vad de tänker göra.

[…]

– Vi behöver ha en diskussion. Myndigheterna sätter ju sina egna gränser för den interna representationen. Därför är det rimligt att ha en gemensam värderingsdiskussion om vad som är rimligt, sunt förnuft och omdöme för de här sakerna. Och så är det förstås viktigt att skatteregler följs.

Man tycker att ”sunt förnuft och omdöme” för länge sedan är passerat. Varför inte bara uttala att man inte längre har förtroende för exempelvis generaldirektör Christina Lugnet på Tillväxtverket?

Trots alla tuffa ord slutar det kanske bara med att Lööf inte bjuder på kaffe och damsugare när hon träffar sina myndighetschefer.

Bild: Arne Levin från The New Yorker.

Read Full Post »

DRAGKAMP | Annie Lööf förnekar inte att hennes näringsdepartement står som förlorare när motståndaren är Anders Borg och finansdepartementet.

Det är ingen hemlighet att Annie Lööf (C) är Svenskt Näringslivs favorit bland partiledarna.

De måste därför ha blivit besvikna när hon gav ett sådant impotent intryck under intervjun i deras tidskrift Entreprenör.

Att hävda att Centerpartiet alltid kommer igen och att posten som näringsminister minsann är en viktig post är knappast mycket till kompensation om man hela tiden förlorar dragkampen inom regeringen.

Det imponerar inte heller att argumentera för att bristen på uppbackning på något mirakulöst sätt skulle kunna kompenseras av att hon är en ”idémotor” som kan ”prata” om det hon tycker är viktigt.

Från Nicklas Mattssons intervju:

Vad säger du till dem, som i skenet av Centerpartiets låga opinionssiffror och det faktum att näringsdepartementet i många fall får stryk av finansdepartementet, anser att det är en ganska svag sits du sitter i?

– Då säger jag att Centerpartiet alltid kommit igen. Man ska inte räkna ut oss! Sen kan man väl påpeka att näringsministerposten är en av de viktigaste posterna i regeringen. Företagen är grunden för det svenska välfärdssystemet. Jag tycker att det funnits en brist tidigare i att man i politiken sett jobben som en fråga för sig och företagen som en annan. Företagarlinjen är grunden för den svenska arbetslinjen.

[…]

Din företrädare på posten sa att man vet ju att Rom inte byggdes på en dag, men det är först när man kommer in i departementen som man inser att det är sant. Hur känns det själv?

– Man kommer in med en enorm drivkraft, passion och vilja att förändra men inser snabbt att byråkratins kvarnar mal långsamt, vilket i många fall är bra. Men det gäller att ha en tydlig kompass, vara ute i verkligheten och även om man måste ha en majoritet bakom sig för beslut kan jag prata om vad jag tycker är viktigt. Även om Rom inte byggdes på en dag ska det inte hindra en från att tala om de reformer man vill se. Det man faktiskt gör kan ta lite tid men det är viktigt att hålla ångan uppe, att man är en idémotor.

Bild: Ett uppslag i Entreprenör nr 4, 2012. Tidskriften ges ut av Svenskt Näringsliv.

Read Full Post »

TIDSKRIFTEN Balans har intervjuat Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, om bl.a. deras försök att påverka regeringens företagspolitik.

Tidigare var Thand Ringqvist politisk rådgivare åt Maud Olofsson. Hon har också varit Centerpartiets kanslichef och politiskt sakkunnig och biträdande statssekreterare på näringsdepartementet.

På sin meritlista finns också sex månaders arbete med ett demokratiprojekt i Ryssland tillsammans med det liberala partiet Jabloko.

På näringsdepartementet jobbade hon med frågor som statligt ägande, marknad, konkurrens och regelförenklingar för företagen.

Trots att Maud Olofsson (C) har varit näringsminister lyser det igenom att Thand Ringqvist inte är speciellt nöjd med arbetet som gjorts kring regelförenklingarna. Företagrana måste tydligen göra ett bättre lobbyarbete.

När det gäller regelförenklingsarbetet konstaterar hon att det är viktigt att fortsätta att driva det, men hon inser också att det tar tid att bearbeta regeringen och berörda myndigheter.

– Det handlar om tolv departement och 55 myndigheter och alla ska ändra sitt sätt att jobba. Det är klart att det är ett stort arbete som jag har respekt för eftersom jag har erfarenhet av hur det är att sitta på den andra sidan. Men det viktiga är att hålla trycket uppe och att regelförenklingsarbetet inte faller i glömska, säger hon.

Hon blir orolig när det visar sig att regelförenklingar i vissa fall kan leda till ökad kontroll från andra håll och tar den frivilliga revisionen som exempel.

– Om man gör revisionen frivillig får det inte bli så att Skatteverket hotar med skattegranskning bara för att man inte har revisor. Då är vi tillbaka till att staten ska skrämmas. Man måste jobba med tillit i stället för hot. De 99 procent som följer reglerna ska inte straffas bara för att en procent inte följer reglerna, säger hon.

Övrigt: Tidskriftsomslaget ovan är Balans nr 6-7, 2011. Den ges ut av FAR som är en branschorganisation för revisorer och rådgivare.

Read Full Post »