Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘MySpace’

LÄSARPANEL: En webbundersökning visar att knappt 30 procent använder sig av sociala medier på jobbet. Föga förvånande anser man dock att användandet kommer att öka i framtiden.

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljö området med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Enkäten beställdes av Arbetsliv som är tidningen för personer som jobbar med arbetsmiljöfrågor.

Knappt hälften av de tillfrågade använder Facebook och tre av tio använder MSN. Övriga sociala medier som till exempel Myspace och Twitter verkar ännu inte ha slagit igenom i någon större skala (…)

Knappt 30 procent av de tillfrågade använder sociala medier på arbetsplatsen. Ett vanligt skäl är interndialog (54 procent). Många företag gör det också i marknadsföringssyfte. En del organisationer har kontakt med sina medlemmar via sociala medier (…)

Många arbetsplatser (69 procent) saknar en policy för det, och om de har en sådan så tillåter den sällan användning av sociala medier. En fjärdedel känner inte till om arbetsplatsen har en policy i frågan.

Merparten av de svarande (82 % av 358 tillfrågade) arbetar i det privata. De flesta använder sociala medier för att hålla kontakt med familjen och sina vänner. Endast fyra av tio anser att man har nytta av dessa medier i jobbet.

Arbetsliv refererar även till två andra undersökningar. Chefsorganisationen Ledarna har tagit reda på att hälften av Sveriges chefer är negativa till sociala medier. Och minst 130 svenska företag använder Twitter för att nå ut till sina kunder enligt Burson-Marsteller.

Read Full Post »

littorinBABYJOLLER: Mycket spaltmeter har redan slösats bort på Sven Otto Littorins babyjoller med sin flickvän på Facebook.

Visst kommunicerar det något om Sveriges arbetsmarknadsminister att han – sittande vid sitt skrivbord, under ett diplom från sitt ”berömda” amerikanska universitet, iförd sin ständiga tonårsaktiga slipover och skjorta utan slips – skickar meddelanden som ”Löv u! Du är sååå söt”. Frågan är bara vad?

I vilket fall som helst har uppenbart någon hos Moderaterna insett att arbetsmarknadsministern riskerar att framstå som omogen, utan tillräckligt med arbetsuppgifter och kanske inte helt uppdaterad om hur det seriösa ekonomiska läget i landet kräver en viss statsmannamässig framtoning. Om inte annat för att visa respekt för alla andra vars livspussel är lite mer ansträngt än arbetsmarknadsministerns.

Littorins pressekreterare Karolin A. Johansson har därför meddelat att arbetsmarknadsministern inte kommer att svara på frågor relaterade till Facebook;

Vi fokuserar på politiken. Han har tillräckligt att göra med det.

Klokt så. 

En mer intressant fråga är vad människor i någon form av betydelsefull position överhuvudtaget skall använda Facebook till.

Bill Gates har slutat uppdatera sig på sin Facebook eftersom hans 8000 ”vänner” kräver en hel del. Och riskkapitalisten Ben Rosen – som gärna delar med sig av sin visdom på den egna bloggen – säger sig ännu inte ha funnit ut hur han skall kunna dra nytta av sitt Facebook konto. 

Facebook-kulturen har skapat en hel del nya problem för många företag. Och enligt Michael Fertik på ReputationDefender (som hjälper klienter som bl.a. har drabbats av smutskastning och ryktesspridning på Internet) finns det risker att undvika;

It’s kind of eerie how much information is available about you on a social network and how many conclusions, tentative or otherwise, can be made so handily, fairly or unfairly, based on that information.

I’ve seen a lot of quiet, passive-aggressive resentments and rumors that come from people just knowing that much about your business. If you’re updating people, like, ”I’m at a barbecue at my colleague’s house,” someone you work with might ask, ”Why am I not at that barbecue?” 

Företagasledare som är vana att omge sig med hög säkerhet kan invaggas i fals säkerhet när det gäller de sociala nätverken på nätet.

Brittiska försvaret skickade 2007 ut ett meddelande till sina arméenheter att man inte fick uppge något om sina militära kontakter online – ”Be particularly careful if you are on Facebook, MySpace, or Friends Reunited” – eftersom fienden kan använda sig av informationen för att spåra möjliga måltavlor.

Men tveksamheten över Facebook har inte bar med säkerhet att göra . Michael Fertik igen;

There’s almost an inverse relationship between seriousness and how much you participate in social networking.

Det finns med andra ord en ”ick factor” kring Facebook att ta hänsyn till enligt Simon Dumenco;

That basically nails it: Facebook is simply unserious – particularly given how it prompts harddriving business executives to regress into adolescent vernacular. ”Poking” people, requesting ”friends”, writing on someone’s ”wall”: It’s cute when you’re in high school or college. But in a corporate environment, it sounds disingenuous and downright silly.

Hörde du det, Littorin? ”…downright silly”.

Read Full Post »