Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Minoritetsregering’

RIKSDAGEN | Intervjuer blir som mest intressanta när en politiker ges möjlighet att tala till punkt. Och långa intervjuer är inte alltid de bästa.

Ett exempel är Åke Jungdalens intervju med Jan Björklund (FP) i Sunt Förnuft.

Oavsett om man håller med eller inte så kommer läsaren efter en genomläsning att ha fått en ökad respekt för Björklund för hans tydlighet och raka svar.

Om partiet distribuerade denna korta artikel till alla tveksamma väljare så skulle opinionssiffrorna kanske vara aningen lite bättre.

Det är inte illa att lyckas svara kort och koncist på alltifrån värnskatten, arbetslöshetsförsäkringen, arbetslösheten och Folkpartiets växtvärk.

Det är bara när han skall svara på minoritetsregeringens problem i riksdagen som Björklund börjar låta som en spin docktor.

Nu har nära halva mandatperioden gått för den här mandatperioden och vi har inte förlorat i någon väsentlig fråga i riksdagen.

På papperet är det kanske korrekt. Det är bara det att regeringen är inne på sin andra mandatperiod. Att bara utgå ifrån innevarande mandatperiod ger knappast en fullständig bild av läget.

När regeringen 2011 inte lyckades få ok för en försäljning av de statliga bolagen SBAB, Telia Sonera och Posten Norden var det ingen som tyckte det var en liten sak. Dessutom beslutade riksdagen att Vattenfall skulle förbli ett helägt statligt bolag.

För nästan exakt ett år sedan gjorde Svenska Dagbladet en sammanfattning av regeringens alla nederlag i riksdagen. Det var inte bara strunt saker.

”Regeringen har drabbats av nederlag efter nederlag i jobbpolitiken under sitt första år som minoritetsregering, visar SvD:s genomgång. Det totala antalet förluster i riksdagen har hittills stannat på 14 stycken – de hade blivit fler om alliansen valt att driva sin egen linje.”

När Ekot summerade kom man fram till att det var ett tjugotal frågor där man lidit nederlag.

Och även efter intervjun med Björklund har regeringen lidet nederlag.  Till exempel kring frågan om stimulansbidrag för barnomsorg på obekväm arbetstid.

Om man vill kalla detta för väsentliga eller oväsentliga kan naturligtvis vara en smaksak.

Mer: Sunt Förnuft ges ut av Skattebetalarnas Förening. Tidskriftsomslaget ovan är nr 3, maj 2012. Intervjun var införd i samma nummer.

Read Full Post »

VÄGVAL | Jonas Sjöstedt (V) vill att medlemmarna skall få rösta om partiet skall ingå i en eventuell rödgrön regering.

Sjöstedt har uppenbart lärt sig av de borgerliga småpartiernas misstag.

Dessa sprang alla benen av sig för att få sitta i regeringen tillsammans med stora Moderaterna. Detta gav dem maximalt ansvar för regeringens alla politiska misstag i utbyte mot begränsat inflytande och ett fåtal ministerposter.

Det är mycket möjligt att Jonas Sjöstedt nu istället har skapat en vinn-vinn-situation för Vänsterpartiet. ”Min syn är att antingen är vi med i en regering eller så är vi i opposition”, säger Sjöstedt.

Genom att låta medlemmarna få vetorätt lägger han grunden för maximalt inflytande för Vänsterpartiet inom det rödgröna blocket.

Nu vet Socialdemokraterna och Miljöpartiet att man inte kan ignorera vänsterpartisternas krav om man vill få till en rödgrön allians.

Vänsterpartiets medlemmar är nämligen betydligt mindre imponerade av ministerposter än toppolitikerna. Medlemmarna är mer intresserade av det politiska innehållet i ett regeringsprogram. Man vill se ett tydligt inflytande för Vänsterpartiet.

Och skulle medlemmarna istället säga nej till en regeringssamverkan ökar Vänsterpartiets inflytande i riksdagen.

Om Vänsterpartiet väljer att stå utanför en rödgrön minoritetsregering tvingas Stefan Löfven och miljöpartiets språkrör välja mellan att göra upp med ett eller flera borgerliga partier eller vända sig till Vänsterpartiet.

Väljer Löfven och språkrören att göra upp med borgerliga partier kan Vänsterpartiet plocka väljare på vänsterkanten. Väljar Socialdemokraterna och Miljöpartiet istället att göra upp med Vänsterpartiet har Sjöstedt stora möjligheter att förhandla fram en fördelaktig uppgörelse.

Vare sig det blir ett framtida ”Ja” eller ”Nej” kan Sjöstedt redan nu ha förändrat hela dynamiken inom vänsterblocket.

Read Full Post »

ATT REGERINGEN sedan länge går på tomgång bekräftades av en förvånansvärt innehållslös regeringsdeklaration.

För att kunna fortsätta regera i minoritet flörtar regeringen nu så intensivt med Miljöpartiet att det skulle få tonåringar att rodna av pinsamhet om det skedde på en skolgård.

Nästa steg lär väl bli att Fredrik Reinfeldt erbjuder sig bära Åsa Romsons väska till riksdagen.

När vi nu fortsätter ta ansvar för Sverige gör vi det med ett antal utgångspunkter. För det första: Alliansregeringen är en minoritetsregering. För det andra: Riksdagsordningen och budgetlagen ger möjligheter att upprätthålla inriktningen för politiken, god budgetdisciplin och sunda statsfinanser. För det tredje: Regeringen kommer att eftersträva breda och ansvarsfulla lösningar i riksdagen, där det kan vara naturligt att löpande föra diskussioner med främst Miljöpartiet men även Socialdemokraterna när förutsättningar ges.

Medan arbetet går på tomgång i riksdagen är det inte otänkbart att Moderaterna nu alltmer flyttar fokus till kommunpolitiken.

Partiet gjorde dessutom ett sämre val kommunalt än nationellt. Partisekreterare Sofia Arkelsten (M) och Peter Danielsson (m), ansvarig för den kommunalpolitiska förnyelsen, skriver:

Samtidigt som Moderaterna nått stora nationella framgångar i de två senaste valen, har det ökade förtroendet i många fall helt uteblivit i vissa kommuner. Trots att valresultatet i riksdagsvalet 2010 var det bästa för vårt parti sedan den allmänna rösträtten infördes var förlusterna i kommunalvalen mycket kännbara med minskat stöd i ett femtiotal kommuner.

[…]

För att M:s förnyelse på allvar ska få genomslag på alla nivåer vilar nu ett tungt ansvar på oss att fånga upp nya frågor och vara tillgängliga för åsikter och synpunkter i Sveriges alla kommuner och landsting. Det gäller oavsett om partiet är i majoritets- eller oppositionsställning.

Stalltipset är att vi kommer att få se mer moderat aktivitet ute i kommunrena medan regeringen fortsätter åka slalom mellan alla de hinder som nu finns för att regeringen skall framstå som handlingskraftig i sitt riksdagsarbete.

Detta är naturligtvis en riskabel strategi. Om nederlagen fortsätter i riksdagen är det svårt att kompensera detta med framgångar i kommunalt.

Read Full Post »

STRATEGI: Sverigedemokraternas eventuella inträde i riksdagen har gett de etablerade partierna kollektiv byxångest. 

Som ett brev på posten har också förslagen på hur situation bör hanteras blivit allt mer krystade.

Det senaste förslaget kommer från Martin Peterson som är docent i filosofi vid universitetet i Eindhoven. Hans förslag skulle neutralisera Sverigedemokraterna i riskdagen men skulle också få till konsekvens att de etablerade partierna misskrediterar sig själva.

Dessutom skulle förslaget stärka Sverigedemokraternas image av outsiders som alltid motarbetas av etablissemanget.

Mitt förslag går i korthet ut på att för varje mandat som Sverigedemokraterna får i riksdagen avsätter de övriga partierna lika många av sina egna mandat, i proportion till sin storlek. Dessa mandat används för att bilda ett ”anti-parti”. Detta anti-parti är informell sammanslutning av riksdagsledamöter som har som uppgift att rösta precis tvärtemot Sverigedemokraterna, oavsett hur dessa röstar. På så sätt kan Sverigedemokraternas inflytande neutraliseras, utan att de parlamentariska styrkeförhållandena mellan övriga partier rubbas.

Medlemmarna i anti-partiet kan variera under mandatperioden.

Exempel: Om Sverigedemokraterna får 25 mandat och deklarerar att de avser rösta ja till ökade satsningar på undervisning i historia avsätter de övriga partierna lika många mandat, i proportion till sin storlek, och ger dessa 25 ledamöter till uppgift att rösta nej till förslaget om ökade satsningar på historia, oavsett vad ledamöternas egna partier har för uppfattning i sakfrågan.

Eftersom 25 ledamöter röstar ja och 25 nej, kommer frågan i praktiken att avgöras av de återstående 299 ledamöterna. Ingen kan då hävda att Sverige- demokraterna haft något som helst politiskt inflytande.

Och hur vill då denna lärde filosof att de etablerade partierna skall agera om Sverigedemokraterna inte meddelar sin inställning i en sakfråga inför en omröstning i riksdagen?

[I] de fall Sverigedemokraterna hemlighåller sina avsikter får anti-partiet antingen lägga ner sina röster eller singla slant.

Singla slant! För att inte detta manipulerande skall uppfattas som odemokratiskt försäkrar Peterson att det ofta är så att ”flera partier samarbetar för att minska ett litet partis inflytande” och att detta ”är helt i enlighet med de demokratiska spelreglerna”.

Visst. Men demokrati handlar också om att demokratisk partier har en skyldighet att följa andan i det demokratiska systemet och inte bara systemets teknikaliteter.

Varför göra allt så komplicerat? I stället borde riksdagspartierna deklarera att man tänker rösta utifrån vad man tycker i de specifika sakfrågorna.

Om Sverigedemokraterna skulle lägga ett förslag i riksdagen som ligger i linje med vad majoritetsregeringen (eller en minoritetsregering) håller med om så röstar man ja. Om man inte stöder förslaget röstar man nej.

Detta skulle också effektivt avdramatisera närvaron av Sverigedemokraterna i riksdagen.

Read Full Post »