Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Metro’

PARTILEDARE | Så fick då Socialdemokraterna sin partiledare. Valet föll på en outsider när det inte längre fanns någon samlande kraft kvar inom partiet.

Men Stefan Löfven får inleda på ett sätt som gör honom till den minst demokratiskt förankrade partiledaren bland riksdagspartierna.

Till och med ytterlighetspartierna Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har partiledare med tydigare mandat från sina medlemmar.

Inte för att detta kommer att betyda något. Partiet kommer naturligtvis att välja honom på nästa ordinarie partikongress. Och vid nästkommande. Så länge han vill och orkar.

Partiet har varken råd – eller ork – med fler interna strider. Partiet måste nu inrikta sig på att återvinna alla de kärnväljare som hann tröttna under Håkan Juholts rekordkorta tid som partiledare.

Och med sin fackliga bakrund inom IF Metall passar han som hand i handske för att hejda väljarflykten åt vänster. Men även till ”nya arbetarpartiet Moderaterna och till Sverigedemokraterna.

Den stora utmaningen blir snarare att vinna de nya, icke-traditionella socialdemokratiska väljarna.

Men redan i kommande opinionsundersökningar får vi antagligen se högre siffror för partiet. Om detta håller i sig eller bara beror på det nuvarande gigantiska massmediala intresset kring Löfven lär vi snart få veta.

Vi måste komma ihåg att även Håkan Juholt fick siffrorna att peka uppåt efter att ha blivit vald.

Eller som Juholt själv uttryckte det i Fokus:

Över kongresstalet, Almedalen, sommartalet i Västertorp och budgetarbetet – efter det var vi uppe på 35 procent. Under den tiden tvivlade jag inte någon gång på min ideologiska övertygelse eller på min förmåga.

Sedan gick det bara utför.

Och nu har partiet t.o.m. kasserat ett av de få beslut av politisk betydelse som fattades av Juholt. Metro skriver: 

Så sent som i tisdags gällde fortfarande Håkan Juholts nej till den så kallade europakten. Men i går kom regeringen och Socialdemokraterna plötsligt överens om villkoren för en svensk medverkan i pakten som syftar till att stärka stabiliteten i euroområdet.

[…]

Bara några timmar efter att Löfven presenterats som ny partiordförande skickades pressmeddelandet om överenskommelsen ut.

Så snabbt kan det gå i politiken. Here today, gone tomorrow.

Bilden: Framsidan är Sydsvenskan från den 27 januari 2012.

Read Full Post »

HYKLERI är det som idag bäst beskriver Occupy Wall Street.

Aktivisterna i rörelsen demonstrerar mot sociala och ekonomiska orättvisor. Kapitalism och storbolags girighet är deras måltavla.

Men själva vill man inte dela med sig av sin mat till hemlösa. Snacka om imageproblem!

Tomas Lundin på Metro skriver:

Tusentals aktivister har samlats i New Yorks hjärta för att protestera mot orättvisor. Det betyder inte att de vill dela sin gourmet-mat med hemlösa.

Det har knappast rört sig om någon hungerstrejk i Zuccoti Park på nedre Manhattan. Aktivisterna har kunnat fylla magen med getostsallad, ekologisk kyckling och andra rätter som skulle kunna vara hämtade från trendiga menyer i The Village. Helt gratis.

Man kan lätt tänka sig vilka enorma protester detta skulle ha lett till om det var en organisation på högerkanten – t.ex. Tea Party-rörelsen – som agerat på motsvarande sätt.

Ironiskt nog hade bloggen Occupy Wall Street för bara några dagar sedan följande rubrik på ett inlägg: ”Forum Post: Occupy the Food System”.

Voices from food justice organizations across the country are connecting the dots between hunger, diet-related diseases and the unchecked power of Wall Street investors and corporations […]

Något som definitivt är kopplat till hunger är att inte dela med sig till behövande.

Read Full Post »

EN MAJORITET av svenska folket anser att Håkan Juholt (S) ljuger enligt en opinionsundersökning från YouGov.

Tre av fyra svenskar tror att S-ledaren helt eller delvis ljuger. 71 procent menar också att deras förtroende för Juholt har minskat efter avslöjandet.

På frågan ”Tror du att Juholt talar sanning?” svarade man enligt YouGov följande:

”Nej” svarade 56 %

”Vet ej” svarade 20 %

”Ja, till viss del” svarade 18 %

”Ja, helt och hållet” svarade 5 %

Lägger man samman ”Ja, till viss del” och ”Ja, helt och hållet” får man bara 23 %.

Övrigt: I Metro där undersökningen publicerats anges inga siffror på hur många som har tillfrågats.

Read Full Post »

SÖMN: Nedanstående citat är från Metro där idéhistorikern och författaren Johan Norberg är kolumnist.

”I den utsträckning arabiska despoter lyssnar på de missnöjda är det i form av avlyssning. Oppositionella trakasseras, fängslas och torteras. När jag var på ett seminarium i Egypten för några år sedan hittade en deltagare en sovande man från säkerhetstjänsten på golvet i hotellrummet – det tar på krafterna att övervaka och leta igenom folks tillhörigheter.”

Read Full Post »

STRATEGI: Gustav Fridolin vill bli språkrör för Miljöpartiet. Gott så. Låt höra om han har något nytt att locka med.

Så här säger Fridolin i en intervju i Metro:

”Jag tror att blockpolitik riskerar att bli fördummande eftersom medborgarna inte bjuds in och får vara med att formulera de politiska alternativen.”

Låter lovande. Det kan bara betyda att Fridolin också är öppen för att alla – inte bara politruker – skall få var med och utforma partiets politik. Eller?

Tyvärr inte. När Fridolin får frågan om strategin inför nästa val blir svaret det diametralt motsatta.

”Vi måste nu bjuda in människor med ett formulerat alternativ och målet måste vara att på varje arbetsplats eller i varje förening ska det finnas någon som varit med om att formulera det.”

”Bjuda in människor med ett formulerat alternativ”? Knappast speciellt revolutionerande.

Tydligen skall människor trots allt inte få vara med från början. Bara vara med och bekräfta det som redan står i programmet.

Först berättar man vad som står i det ”formulerade alternativet”. Sedan låtsas man lyssna på människors respons. Och slutligen gör man ändå det man hade tänkt sig från första början.

Så skapar man bilden av ett öppet och lyssnande parti.

Read Full Post »

POLITIK: De Rödgröna verkar ha svårt att erkänna att regeringen har gjort något bra överhuvudtaget. Detta rimmar illa med vad den vanliga väljaren kan se och uppleva runt omkring sig.

Dagens huvudrubrik i Metro lyder exempelvis ”Sverige bäst i västvärlden”. Och som om detta inte skulle vara nog lyder underrubrik: ”Kronan – Räntan – Arbetslösheten – Statsfinanserna – BNP – Hushållen – Nya siffror visar att Sverige är på väg åt rätt håll – Experten: Vi är bäst i väst”.

Detta är rena rama reklamen för Alliansen. Och när De Rödgrönas verklighetsbild är så pass avvikande från verkligheten är det inte konstigt om väljarna sviker.

”Socialdemokraterna har förlorat nära 300.000 väljare på två månader och en säker ledning för oppositionen har förbytts i ett litet övertag för de borgerliga. Det krävs en ny strategi av de rödgröna för att på nytt vända valvinden”, skriver Henrik Brors på Dagens Nyheter.

Synovates mätning för juni ger Alliansen 49,1 % (+0,8) ledningen över De Rödgröna 44,5 % (-2,0).

Moderaterna 33,1 (+1,3), Folkpartiet 6,6 (-0,6), Centerpartiet 4,8 (+0,1) och Kristdemokraterna 4,6 (+- 0).

Socialdemokraterna 30,0 (-2,5), Miljöpartiet 9,3 (+0,5) och Vänsterpartiet 5,2 (+- 0).    

Sverigedemokraterna 4,6 (+1,2)        

Samtliga opinionsinstituts mätningar gjorda i juni visar nu att det är jämnt mellan blocken efter en klar rödgrön ledning under våren.

Därmed kan man konstatera att den rödgröna alliansens första stora lansering av sin politik med vårbudgetförslaget blev ett opinionsmässigt misslyckande. De borgerliga lyckades måla upp bilden av att stora skattehöjningar väntar med en rödgrön regering.

En annan förklaring kan vara att siffrorna nu visar på att det går bra för Sverige.

De Rödgröna – och speciellt Socialdemokraterna – är i stort behov av en snabb omläggning av sin strategi. Frågan är om tiden räcker till innan valet.

(Synovate intervjuade 2973 personer under perioden 7-22 juni om hur de skulle rösta om det var val i dag. Resultat i procent med förändringen sedan föregående mätning i procentenheter inom parentes.)

Read Full Post »

VAL 2010: Inget parti har monopol på vare sig väljare eller sakfrågor. Jan Björklund (FP) visar tydligt att Folkpartiet inte tvekar att försöka ta över andra allianspartiers hjärtefrågor.

Folkpartiet har insett att de mindre partiera inom Alliansen aldrig kommer att kunna växa om man inte börjar markera skillnader.

Och man har insett att väljarna knappast finner det mödan värt att rösta på ett av de mindre partierna inom Alliansen om alla de fyra regeringspartierna ändå bara tänker, tycker och låter som varandras kopior.

Folkpartiet har därför bestämt sig för att ha som strategi att markera tydliga skillnader och våga ta öppen strid även mot andra borgerliga partier.

När det var Jan Björklunds tur att intervjuas av Peter Lindholm i tisdagens Metro var det uppenbart att Folkpartiet är ute efter en av kristdemokraternas hjärtefrågor.

En av de viktigaste frågorna är äldreomsorgen. Det finns mycket att uträtta där för att lyfta kvaliteten. Jag stör mig också på åldersdiskrimineringen. Det är en ständig jakt på föryngring och ungdomar. Vi behöver nog snarare en attitydförändring, men jag och (integrations- och jämställdhetsminister) Nyamko Sabuni har diskuterat om det inte borde formuleras skarpare i diskrimineringslagen.

Kvaliteten inom äldreomsorgen? Åldersdiskriminering? Skarpare diskrimineringslag? Det är nästan ord för ord tagit från Kristdemokraterna.

Försvaret har av tradition varit en av moderaternas kärnfråga. Och idag markerar Björklund – och inte för första gången – när det gäller den svenska försvarspolitiken. (Dessutom gör Björklund detta i Svenska Dagbladet som kallar sig ”obunden moderat”.)

Jan Björklund (FP): Att försvara Sverige är själva kärnan. Det gäller hela hotskalan och ytterst ett invasionsförsök. Därför måste vi ha förmåga att mobilisera resurser även mot mer storskaliga hot. Våra grannländer gör ett återtag och det bör vi också göra. (…)

Claes Arvidsson, SvD: Behövs det mer resurser till försvaret?

JB: Det är möjligt. Men den materiel som är stommen i FP:s nya försvarsstruktur finns redan och att inte skrota ut den utgör den stora kapacitetsskillnaden.

Dessutom ska försvaret få behålla eventuella överskott. Tänk också tanken vad det innebär av lägre kostnader att försvaret får färre heltidsanställda.

I tredje hand är jag beredd att diskutera ökade anslag.

CA: Summerar inte FP:s förslag till ett underkännande av den förda försvarspolitiken?

JB: Ja, det är ett underkännande av den doktrin som har varit vägledande. Jag ska också gärna säga att vi har varit delansvariga, men nu gäller det framtiden.

CA: Och vad säger försvarsminister Sten Tolgfors?

JB: Vi har olika syn.

Det syrliga svaret från försvarsminister Sten Tolgfors (M) lät inte vänta på sig. Aftonbladet satte rubriken Alliansen i öppet krig om försvarspolitiken.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »