Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Matthew Barzun’

KAMPANJ | Anhängare till Barack Obama anordnar en ”fundraising” i Stockholm den 23 augusti. Pris: 450 dollar för par och 250 för enskilda.

I dessa sammanhang får priset anses vara billigt. Som värd står bl.a. Matthew Barzun, tidigare ambassadör i Sverige.

Bild: Detalj av anmälningsblanketten till evenemanget som kommer att hållas i Tracy McGees hem. Se mer på Party Time och The Hollywood Reporter.

Read Full Post »

Ambassadör BarzunSTRATEGI: En av Barack Obamas medarbetare under valkampanjen har blivit USA:s ambassadör i Sverige.

Med en erfarenhet av att ha starta ett av de första nätbaserade medieföretagen blev Matthew Barzun också intressant för Obamas valkampanj. Barzun kom bl.a. att sitta i Obamas finansieringskommitté.

I en intervju med Dagens Nyheter ger Barzun några råd som svenska politiker borde ta till sig. Enligt Barzun var inte internet avgörande för Obamas valseger 2008. 

Det är inte så enkelt att man kan säga: ”Vi gör som Obama, använder Facebook och Twitter!”

Istället var nyckeln till segern att man organiserade sig nerifrån och upp istället för det omvända vilket är det vanligaste i politiska kampanjer.

Attityden som gav valsegern var att man jobbade med att få varje väljare att i sin tur vinna över och engagera sina vänner.

 Trösklarna för att vara med och arbeta sänktes – och sedan höjdes förväntningarna på vad alla kunde göra. Om man svarade på en sms-tjänst där man skulle gissa vem som blir vicepresident, kunde man få en fråga som svar: Kan du tänka dig att knacka dörr i ditt område?

En elak tanke är att denna strategi är speciellt lämplig i amerikanska valkampanjer där det är individer snarare än de politiska partierna som står i fokus. I USA är partierna bara stöd åt presidentkandidaten och de medarbetare som denna kandidat har valt. 

Amerikanerna är därför vana vid att engagera sig. Man vet att en presidentkandidat inte kan klara av att bli vald utan omfattande ideella insatser. Därför är inte ovanligt att privatpersoner i stor omfattning – och helt spontant – tar kontakt med de olika valkampanjerna för att man vill dra sitt strå till stacken för att få ”sin” kandidat vald.

Detta var inte unikt för Obamas kampanj (även om omfattningen av engagemanget var det). Alla kampanjer – oavsett om de har varit republikanska eller demokratiska – har i USA alltid varit beroende av ett omfattande engagemang från allmänheten.

I svenska valkampanjer är det däremot ganska ovanligt att personer utanför partierna tar kontakt för att få lov att göra en insats. (Ett undantag är fackföreningsrörelsen som traditionellt har lyckats engagera många medlemmar åt Socialdemokraterna.)

En anledning till dessa skillnader – förutom kulturella skillnader – kan man finna i en inställning i Sverige (och i andra europeiska länder) där allmänheten förväntar sig att partierna borde kunna klara sig utan deras stöd. Partiledaren som är frontfiguren har trots allt ett helt parti i ryggen. Och det är ju därför man har anställd personal på partikanslierna – för att kampanja när det är val.

De svenska partierna måste nog ligga i lite mer om man i nästa val skall komma i närheten av det engagemang som vi såg i USA under valåret 2008.

Read Full Post »