Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Mätning’

Kyrkoval 2009KOMMUNIKATION: Partierna har börjat synas inför kyrkovalet. I år finns det dessutom ett ökat intresse för valet i media. Till detta kommer att Svenska kyrkan som vanligt går ut med information till sina 5,6 miljoner röstberättigade medlemmar.

Enligt Marianne Ejdersten, chef för Svenska kyrkans nationella kommunikation, har media uppmärksammat årets val mer än tidigare kyrkoval. ”Det var över 600 pressklipp i augusti och i september har det redan blivit över 80 stycken.”

Budgeten för informationssatsningen från Svenska kyrkan ligger i år på 10 miljoner kronor. Under de två tidigare valen, 2005 och 2001, låg budgeten på 15 respektive 25 miljoner kronor.

Enligt Kristiina Ruuti, pressekreterare för kyrkovalet 2009, beror inte detta på att Svenska kyrkan har tappat medlemmar. Medlemstappet påverkar bara marginellt.

Det beror på flera faktorer. En förklaring är det inte var så mycket elektroniskt utskick att under tidigare val. Vi gör det mer kostnadseffektivt nu.

Förutom röstkort har man skickat ut information om Svenska kyrkan för att stärka relationen med medlemmarna och öka deras kunskap om Svenska kyrkan.

Kyrkovalssatsningen inbegriper också en mätning om dels svenskars kunskap om kyrkan, dels om bön. Efter val­dagen görs en uppföljning för att se vilket resultat man uppnått.

”Men vi arbetar långsiktigt. Vi ser det som vårt uppdrag att kommunicera året runt”, säger Marianne Ejdersten.

Read Full Post »