Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Martin von Arronet’

DEBATT: Gustav Fridolin (MP) anklagar Shell för att manipulera en opinionsundersökning för att gagna sina egna intressen.

Shell anser i sin tur att Fridolins allierade vilseleder i sina egna undersökningar.

Gustav Fridolin anklagar Shell för att använda fem olika vilseledande knep i en opinionsundersökning om skåningarnas inställning till provborrningar efter naturgas i Skåne.

Ett av knepen, enligt Fridolin, var att Shell försökte öka trovärdigheten till mätningens positiva resultat genom att företaget distanserade sig från presentationen av mätningen.

I stället fick ”samhällsanalysföretaget” United Minds i uppdrag att både utforma frågebatteriet och genomföra analysen. Det lät förtroendeingivande, men Shell mörkade att United Minds ägs av Shells egen pr-byrå Prime.

Det var alltså en del av Shells pr-byrå, och inte ett oberoende analysföretag, som både utformade de vilseledande frågorna och presenterade svaren på ett vilseledande sätt.

Martin von Arronet, vd för Shell Exploration and Production AB, svarar med att den undersökning som Fridolin istället anser vara trovärdig har en egen märklig bakgrundshistoria.

Kritik har höjts mot [de av Shell framtagna] undersökningarna av ett nätverk som kallar sig ”Heaven or Shell”, som Fridolin själv nämner. De har anlitat Stockholmsbaserade pr-byrån Westander för sitt opinionsarbete. Byrån står Miljöpartiet nära och Fridolins inlägg passar väl in i detta sammanhang. […]

Det enda argument riksdagskandidaten Gustav Fridolin har för att […] ifrågasätta rimligheten i huvudresultatet [i Shells undersökningar] är att en annan undersökning av SOM-institutet visar på svagt stöd för ”fossilgas/naturgas”. Detta, om något, är vilseledande eftersom den undersökningen handlar om något annat. Inte vad skåningar tror om skånsk naturgas utan om vad alla svenskar anser om satsningar på olika energikällor. Att blanda äpplen med päron är ingen bra argumentationsteknik […]

Miljöpartiet står mot Shell. Företaget står mot nätverket. Opinionsmätning står mot opinionsmätning. Och PR-byrån Prime står mot PR-byrån Westander.

Alla har rätt – och fel!

Sensmoral: Lita aldrig på en undersökning som är beställd av någon som har intresse av undersökningens resultat. Oavsett om det är ett parti, företag eller nätverk som är beställare.

Kuriosa: von Arronet skriver ut namnet på det nätverk som omnämns ovan som ”Heaven or Shell”. Själva skriver sig nätverket som ”Heaven or sHell”. En liten subtil skillnad.

Read Full Post »