Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Martin Peterson’

STRATEGI: Sverigedemokraternas eventuella inträde i riksdagen har gett de etablerade partierna kollektiv byxångest. 

Som ett brev på posten har också förslagen på hur situation bör hanteras blivit allt mer krystade.

Det senaste förslaget kommer från Martin Peterson som är docent i filosofi vid universitetet i Eindhoven. Hans förslag skulle neutralisera Sverigedemokraterna i riskdagen men skulle också få till konsekvens att de etablerade partierna misskrediterar sig själva.

Dessutom skulle förslaget stärka Sverigedemokraternas image av outsiders som alltid motarbetas av etablissemanget.

Mitt förslag går i korthet ut på att för varje mandat som Sverigedemokraterna får i riksdagen avsätter de övriga partierna lika många av sina egna mandat, i proportion till sin storlek. Dessa mandat används för att bilda ett ”anti-parti”. Detta anti-parti är informell sammanslutning av riksdagsledamöter som har som uppgift att rösta precis tvärtemot Sverigedemokraterna, oavsett hur dessa röstar. På så sätt kan Sverigedemokraternas inflytande neutraliseras, utan att de parlamentariska styrkeförhållandena mellan övriga partier rubbas.

Medlemmarna i anti-partiet kan variera under mandatperioden.

Exempel: Om Sverigedemokraterna får 25 mandat och deklarerar att de avser rösta ja till ökade satsningar på undervisning i historia avsätter de övriga partierna lika många mandat, i proportion till sin storlek, och ger dessa 25 ledamöter till uppgift att rösta nej till förslaget om ökade satsningar på historia, oavsett vad ledamöternas egna partier har för uppfattning i sakfrågan.

Eftersom 25 ledamöter röstar ja och 25 nej, kommer frågan i praktiken att avgöras av de återstående 299 ledamöterna. Ingen kan då hävda att Sverige- demokraterna haft något som helst politiskt inflytande.

Och hur vill då denna lärde filosof att de etablerade partierna skall agera om Sverigedemokraterna inte meddelar sin inställning i en sakfråga inför en omröstning i riksdagen?

[I] de fall Sverigedemokraterna hemlighåller sina avsikter får anti-partiet antingen lägga ner sina röster eller singla slant.

Singla slant! För att inte detta manipulerande skall uppfattas som odemokratiskt försäkrar Peterson att det ofta är så att ”flera partier samarbetar för att minska ett litet partis inflytande” och att detta ”är helt i enlighet med de demokratiska spelreglerna”.

Visst. Men demokrati handlar också om att demokratisk partier har en skyldighet att följa andan i det demokratiska systemet och inte bara systemets teknikaliteter.

Varför göra allt så komplicerat? I stället borde riksdagspartierna deklarera att man tänker rösta utifrån vad man tycker i de specifika sakfrågorna.

Om Sverigedemokraterna skulle lägga ett förslag i riksdagen som ligger i linje med vad majoritetsregeringen (eller en minoritetsregering) håller med om så röstar man ja. Om man inte stöder förslaget röstar man nej.

Detta skulle också effektivt avdramatisera närvaron av Sverigedemokraterna i riksdagen.

Read Full Post »