Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘MarieLouise Samuelsson’

TRANSPARENS: Aktuellts webbsatsning Öppen redaktion stänger till sommaren.

oppen-redaktion3

Journalisten MarieLouise Samuelsson ställer frågan om någon utanför mediebranschen nu kommer att sakna möjligheten att följa Aktuelltredaktionens interna diskussioner.

Samuelsson konstaterar att den omhuldade öppenheten alltid innehåller någon form av inskränkningar eftersom insyn aldrig kan bli total. Utan inskränkningar skulle källskydd och integritet med automatik kommer i kläm.

Samuelsson fortsätter;

Ett annat sätt att se på transparens är att det handlar om en grasserande bekräftelsetrend, att mediehus och enskilda journalister inte längre litar på att det de gör märks eller ens existerar om det inte omedelbart kan mätas i antal besök på webben, kommentarer på bloggen eller, nu senast, i hur många som följer den som twittrar. Det går knappast att föreställa sig hur många mediekonsumenter det skulle krävas för att motsvara mediernas expanderande bekräftelseklåda (…)

Det krävs inte någon insyn via webben för att räkna ut att SVT, trots allt prat om något nyskapande, inte tyckte att Öppen redaktion var så viktigt att det var värt två journalisttjänster (…)

[K]anske har SVT rentav kommit fram till att det svajiga nya Aktuellt behöver alla tänkbara resurser och att själva programmet är mer väsentligt än bakom-kulisserna-kikande.

 Kommentarer överflödigt.

Read Full Post »