Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Malmö högskola’

tennisTENNIS: När Sydsvenskan idag på ett helt uppslag om Davis Cup-matchen mellan Sverige och Israel låter tre ”sakkunniga” uttala sig har man valt att inte låta någon med tydligt positiv inställning till Israel komma till tals.

Däremot tillåter man Olof Holmgren, talesman för den politiskt motiverade nätverket ”Stoppa matchen”, att komma till tals. Ingen pro-israelisk organisation får överhuvudtalat komma till tals.

Sydsvenskan kommer säkert att försvara sig med att de tre (dessutom med var sin stor bild) är de samma som var med på en paneldebatt på Malmö högskola. Därmed kan man alltid skylla på Malmö högskola om det skulle behövas. Detta ursäktar dock inte att den politiska vinklingen bli tydlig och klart anti-israelisk.

De två övriga är Tomas Peterson, professor i idrottsvetenskap vid Malmö högskola och Rolf Jönsson, handläggare i trovärdighetsfrågor på Riksidrottsförbundet.

En akademiker, en tjänsteman och en politisk aktivist på vänsterkanten är knappast höjden av balans.

Den politiska vinklingen förstärks eftersom Petersons argument – att den svenska sidan borde lämna walkover – ligger närmare den politiska aktivistens argument än den mer strikt neutrala tjänstemannens synpunkter.

En tjänstemans roll är per definition att vara strikt inriktad på att argumentera för sin roll utan att lägga in några politiska synpunkter.

Inte för att Jönsson gör speciellt bra ifrån sig. Han öppnar t.o.m. upp för att idrotten kommer att låta sig påverkas att politiska påtryckningar framöver;

På längre sikt måste idrotten få veta om det går att ordna sådana arrangemang i framtiden.

Totalt skapar därför artikeln en bild av att alla argument talar för de politiskt motiverade aktivisternas synpunkter och krav.

Att dessa aktivister är en osmaklig blandning av etablerade partier, anhängare till terroristorganisationerna Hamas och Hizbollah och antisemitister på både höger- och vänsterkanten tycks inte beröra Sydsvenskan.

Read Full Post »