Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lundin Oil’

KOMMUNIKATION: Det verkar som om Moderaterna har som tradition att inleda varje ny mandatperiod med en skandal. 2006 var det Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò. 

Nu gäller det Moderaternas nya partisekreterare, Sofia Arkelsten, som avslöjats med att ha fått en resa betald till Pau i Sydfrankrike. Det var oljebolaget Shell som stod för flygbiljetter, hotell och middag.

Dessutom satt hon kvar i Sweco:s styrelse efter det att hon utnämnts till partisekreterare. Även lobbyorganisationen Forum för energi och tillväxt har fått äran att betala en resa åt Arkelsten.

Och lika förutsägbart är att utrikesminister Carl Bildt (M) – med en egen bakgrund i Lundin Oil – tycker att hela uppståndelsen kring historien är ”löjlig”.

Chefen för riksenheten mot korruption, Gunnar Stetler, skall inleda en granskning. Och Arkelsten kommer nu också att granska sig själv.

Så hyggligt av henne!

Moderaternas utnämningprocess av nyckelpersoner verkar vara i stora behov av en översyn.

Read Full Post »

Val 2010: Om De Rödgröna vinner valet så är det inte på grund av affären Lundin Oil och Carl Bildt.

Tron att kopplingen mellan utrikesminister Carl Bildt (M) och misstankarna om Lundin Oils brott mot folkrätten skulle kunna få regeringen i gungning är bara önsketänkande från de rödgrönas sida.

Det i vanliga fall så sansade nyhetsmagasinet Fokus spar inte på krutet när man påstår att förundersökningen om Lundin Oils verksamhet i Sudan utgör en ”pr-mässig atombomb mitt i den svenska valrörelsen”.

I realiteten är ”Bildt-affären” en sideshow i valrörelsen. 

Att Lundin Oil inte skulle känna till vad som försiggår i de områden där man verkar är naturligtvis rent nonsens. Hela deras affärsidé bygger på att bedriva verksamhet i oroshärdar och instabila områden.

Lika mycket nonsens är det naturligtvis när Carl Bildt påstår att han satte sig i styrelsen för att trodde sig kunna påverka utvecklingen i Sudan i positiv riktning.

Men detta är inte detsamma som att De Rödgröna kommer att kunna dra nytta av att jaga Carl Bildt för hans involvering i företaget.

1) För det första har Sverige ingen riktigt fungerande lagstiftning på området. Dessutom antyder inte ens förundersökningen att man har några misstänkta aktörer.

2) Väljarna är inte dumma. Även om alla naturligtvis förstår att misstankarna riktas mot Lundin Oil och dess (dåvarande) styrelseledamöter, inklusive Carl Bildt, kommer alla politiska utspel att få väljarna att inse att De Rödgröna bara försöker mjölka situationen för egen vinnings skull.

3) Risken för De Rödgröna är att man lägger för mycket krut på en fråga som inte påverkar väljarnas vardag överhuvudtaget.

Även väljare som tror att Carl Bildt och Lundin Oil är skyldiga till brott mot mänskligheten röstar inte med automatik på de rödgröna p.g.a. denna affär.

De väljare som däremot redan vet med sig att man tänker rösta på de rödgröna kommer att lägga Lundin Oil till sin lista över anledningar till att rösta mot allianspartierna.

4) Rent kommunikativt har de rödgröna bara lyckats med att röra upp en massa damm.

Rent retoriskt har Bild klarat sig bra så här långt. (Och när har ett utspel från mångsysslaren och tillika ordföranden i justitieutskottet Thomas Bodström (S) någonsin hjälpt Socialdemokraterna?)

Det är svårt att se att Alliansen, Moderaterna eller Carl Bildt har tagit någon som helst skada trots att förundersökningen även har fått internationell uppmärksamhet.

Att Danmarks tidigare statsminister – socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen – och den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PES) kräver att Bildt skall ta time out bekräftar snarare att frågan har politiserats.

Väljarna låter sig knappast imponeras av detta. 

5) Politiker har ofta varit utsatta för betydligt tuffare tryck och ändå lyckats klara både sitt eget skinn och vinna val.

Här räcker det med att påminna om riksrättsförfarandet mot president Bill Clinton och försöken att få honom avsatt.

En annan sak som talar för att Lundin Oil/Bildt-affären inte kommer att påverka valresultatet är att storyn fortfarande inte kopplas nämnvärt till övriga regeringen eller till statsminister Fredrik Reinfeldt (M).

Read Full Post »