Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Luciano Astudillo’

ARBETSMARKNADSPOLITIK Samtidigt som Rapport presenterar en undersökning från Sifo som visar att 44 procent tror att en socialdemokratisk regering skulle sköta ekonomin bättre än alliansregeringen (36 %) vill arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin se en politik som levererar mer av det samma. 

I en intervju (endast tillgänglig för pappersprenumeranter) markerar Littorin tre mål som skall vara uppnådda vid mandatperiodens slut:

När jag är färdig med mandatperioden skall jag ha uppnått tre saker:

1. Utanförskapet ska ha minskat mer i Sverige än någon annanstans i väst;

2. Vi skall värna ‘den svenska modellen’ på arbetsmarknaden. Det måste ske genom ett nytt avtal mellan arbetsmarknadens parter;

3. Arbetsmarknadspolitiken ska bli mer mänsklig och värdigare än tidigare.

Man kommer att utveckla jobbskatteavdragen men också satsa på socialt företagande.

Vi skall ta vara på den kompetens som finns hos organisationer och kyrkor.

Gott så. Men i intervjun är det också tydligt att Littorin inte vill erkänna att man har varit dålig på att pedagogiskt förklara och ”sälja in” in sin politik till allmänheten.

Den fromma förhoppningen är tydligen att media – och därmed väljarna – förr eller senare kommer att se allt det positiva som man har uppnått under mandatperioden.

Detta är bra konstigt med tanke på att intervjun annars visar på en passion som sällan annars når väljarna;

250 000 personer har redan lämnat utanförskapet, eller kommer att göra det under den här mandatperioden. De har kommit in till den riktiga arbetsmarknaden.

(…)

Poängen är ju att de människor som vi föresatte oss att hjälpa, förtidspensionärerna, de långtidssjukskrivna, funktionshindrade, invandrare, de har inga företrädare på arbetsmarknaden. De har inga organisationer, förbundsdirektörer och ombudsmän, som för deras talan.

Samma ovanliga tydlighet ger Littorin även prov på när han skall beskriva tre av sina motståndare inom socialdemokratin;

Om Mona Sahlin:

Svårt att se vad hon vill. Hon borde kunna säga mer efter åren här på departementet.

Om Sven-Erik Österberg:

Han är snäll och hygglig.

Om Luciano Astudillo:

Har ingen respekt vare sig för siffror eller sanning.

Om regeringskollegerna kunde leverera mer passion och lite mer av dessa bitande iaktagelser skulle kanske opinionsiffrorna också se bättre ut än vad de gör idag.

Read Full Post »