Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘LO-tidningen’

EKONOMI: Inom socialdemokratin bedrivs för närvarande den intressantaste eftervalsdebatten.

Det troligaste resultatet av en sådan analys är att partiet gör en New Labour och försöka efterlikna Tony Blairs framgångsrecept. 

Det är svårt att se att Socialdemokraterna skulle kunna bli framgångsrika om man försöker gå än mer åt vänster. Partiets strategi bestående av tillbakablickar och återställare kommer att fungera lika illa inför nästa val som det gjorde i år.

Men först måste Mona Sahlin lära sig av Moderaternas popularitet och hur Fredrik Reinfeldt lyckades reducera Socialdemokraternas gigantiska försprång i opinionen inför valet 2010.

Per Lundborg, professor i ekonomi vid Stockholms universitet, har i LO-tidningen tittat på den moderata framgången.

För det första kom alliansens massiva skattesänkningar lämpligt i den ekonomiska situation som uppkommit.

Det var lätt att motivera efterfrågestimulerande skattesänkningar på bred front som en del av krisbekämpningen och oppositionen hade svårt att argumentera mot dessa i rådande konjunkturläge. […]

För det andra lyckades regeringen också behålla balansen i de offentliga finanserna vilket, mot bakgrund av tidigare borgerliga regeringars misslyckanden härvidlag, var en absolut nödvändighet för dess trovärdighet. Här var regeringens utgångsläge före krisen mycket gott.

Regeringen hade väl förvaltat de offentliga finanser man övertog i valet 2006. Mot bakgrund av att finanskrisen var internationell fick man inte heller skulden för någon del av den stigande arbetslösheten.

Men det fanns också fallgropar som regeringen riskerade att falla ner i.

Valåret 2006 var Sveriges arbetslöshet 85 procent av de 27 EU-ländernas genomsnittliga arbetslöshet (7,0 procent i Sverige och 8,2 i EU). Första krisåret 2008 hade siffran stigit till 89 procent och 2009 till 93 procent (8,3 i Sverige och 8,9 i EU).1

Att arbetslösheten steg betydligt mer i Sverige än i andra jämförbara länder fick ingen nämnvärt utrymme under valrörelsen. Den restriktiva finanspolitiken med fortsatt prioritet på budgetbalans även i det korta perspektivet bidrog till att vi kraftigt närmade oss EU-ländernas genomsnittliga arbetslöshet. […]

Sannolikt var regeringens bedömning att minsta tendens till tidigare borgerliga regeringars budgetmoras måste undvikas även på bekostnad av en relativt andra länder stigande arbetslöshet. […]

Stora skattesänkningar var naturligtvis populära bland de breda grupperna. De var dock, som framgått, inte effektiva åtgärder för att bekämpa arbetslösheten.

Mer effektivt hade varit att förbättra situationen för låginkomsttagare för vilka en inkomstökning hade gett en större effekt på den ekonomiska aktiviteten än regeringens inkomstförstärkningar till medelklassen.

Men att gynna sjukpensionärer, ålderspensionärer eller arbetslösa var inte förenligt med regeringens ”arbetslinje” där jobbskatteavdraget som enbart gynnar de i arbete är den centrala åtgärden. Avdraget, som inte är en åtgärd mot svag konjunktur utan mot strukturella problem, skulle stimulera personer utan arbete att söka och ta arbete. Problemet är dock att det i avsaknad av konjunkturpolitik inte funnits så många jobb att söka.

Moderaterna lyckades med lite tur och mycket skicklighet att återigen avväpna Socialdemokraterna på deras paradgren. Här finns en lärdom för Mona Sahlin.

Read Full Post »

POLITIK: Socialdemokraterna måste ta upp kampen mot Miljöpartiet enligt Hans Karlsson som är f.d. socialdemokratisk arbetsmarknadsminister och avtalssekreterare i LO.

Mer tveksamt är om Karlsson har rätt när han vill att Socialdemokraterna skall bli ”jämlikhetsalternativet” i svensk politik. 

Har inte ”jämlikhet” snarare blivit lite som ”demokrati”? Alla är för det och ingen är emot det. Det kommer att bli allt svårare att vinna så många fler väljare på en politisk idé som alla partier – mer eller mindre – håller med om.

Däremot har Karlsson en poäng när det gäller att ta upp kampen med Miljöpartiet om miljöfrågorna. ”Det nya som behöver utvecklas är miljöpolitiken med målet att bli bättre än Miljöpartiet på miljöfrågorna”, skriver Karlsson i LO-tidningen.

Karlsson eftervalsanalys innehåller också en rad andra intressanta tankar;

Årets valrörelse innehöll mängder av styckvisa politiska erbjudanden som var nästan omöjliga att foga samman till en politisk helhetsidé och framstod i bästa fall som principer mer än en ideologisk färdriktning. Med detta varuutbud av förslag, där medierna — inte minst tv — kom att utgöra ett gigantiskt marknadstorg, hamnar debatten på borgarnas hemmaplan där väljarna erbjuds välja mellan de politiska extrapriserna för dagen. 

Socialdemokratin ska inte lockas in i den typen av torftig politisk debatt. Men om man nu ändå gör det är det ju dumt att erbjuda direkt impopulära förslag. 

Moderaterna har förstått det och avstår från att försämra las trots att de inget hellre vill än att avreglera arbetsmarknaden också från denna störning. Men de låter bli därför att de inser att det är impopulärt och skulle sannolikt försvåra att vinna val. 

Kanske skulle de rödgröna resonerat på motsvarande sätt när det gäller rut-avdraget och en del andra humörsänkare och tidigt koncentrerat sig på alliansens svagaste punkt nämligen sjukförsäkringen. 

Read Full Post »

POLITIK: Det är inte bara Socialdemokraterna som är inne i en identitetskris. Även facket famlar omkring och söker sin roll.

Att media är viktig om facket skall lyckas komma in på banan igen är en självklarhet. Frågan är hur man skall lyckas forma en sådan strategi.

Och om man lyckas är frågan hur pass självständig man kommer att vara gentemot Socialdemokraterna?

MarieLouise Samuelsson på Expressen skrev ett par dagar innan valet om LO:s ständiga utredningar i ämnet. Tydligen är LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin väldigt nöjd med satsningen på sajten Dagens Arena och LO-tidningen.

Men en märklighet – om nu facket vill vara mer aktiva i media – är att bara fackliga ombud får LO- tidningen. Att inte alla medlemmar får tidningen verkar missa lite av poängen med att ha en egen tidning.

Att alla medlemmar skulle få LO-tidningen framstår som en högst modest och konkret önskan och svårbegripligt varför inte så redan är fallet. […]

LO-ekonomer syns numera sällan i breda medier, de är också med rätta definierade som särintressen. Däremot framträder i princip dagligen de stora bankernas analytiker och chefsekonomer, som häpnadsväckande nog behandlas som sanningssägare och oberoende experter. […]

Och även om LO skulle lyckas med att ”komma ut” mer i detta medieklimat eller rentav bestämma sig för att starta den där dagliga arbetarrörelsetidningen är det minsann andra problem i vägen.

Vill man verkligen ha mera egen journalistik om svårundvikliga ämnen, som att det finns LO-fraktioner som är minst lika stygga mot Mona Sahlin som någonsin en borgerlig ledarsida? […]

Att LO gång på gång utreder sin fackliga mediepolitik kan vara ett sätt att slippa ta reda på vad det egentligen är för ”budskap” man vill nå ut med. Det är lättare att klaga på opålitligheten i föränderliga medier än att på allvar ta itu med LO:s balansgång mellan gammal och ny, osäker identitet.

Read Full Post »