Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lissabonfördraget’

STRATEGI: Urban Ahlin (S), utrikespolitisk talesperson, är tydligen en riktig sladderkärring. I sina samtal med amerikanska ambassaden har han avslöjat mer än vad de egna medlemmarna har fått reda på.

Aftonbladet har kollat WikiLeaks och upptäckt att Ahlin avslöjade för amerikanerna att partiets strategi inför valet bl.a. gick ut på att vinna genom att försöka smutskasta Alliansen.

Och onsdags avslöjads att partitoppen vädjat om amerikansk pr-hjälp för att vända den svenska opinionen i Afghanistanfrågan.

Ahlin har också gnällt över att partiet inte har någon riktig tankesmedja som kan ta fram nya idéer till partiet.

Detta måste komma som en rejäl överraskning för Arena Idé som är en av de tankesmedjor på vänsterkanten som har försökt driva på den interna debatten i partiet. Även inom facken finns det tankesmedjor som partiet borde vara intresserade av.

Ahlin visade också på den stora splittringen mellan höger- och vänsterfalangen. Detta inte minst när det gäller Afghanistan, arbetsrätten, inställningen till Vänsterpartiet och Lissabonfördraget.

Han avslöjade också hur patetiskt partiet har jobbat när det gäller att formulera sin politik. ”Nu när vi är i opposition är självklart allt regeringen gör fel. Om vi själva regerat skulle vi klart och tydligt ha stött en ökning av trupperna i Afghanistan.”

Read Full Post »

Patricia McKennaEU-VALET: Patricia McKenna – avhoppad medlem hos Green Party på Irland och numera partipolitiskt obunden – har levererat en rejäl bredsida mot Margot Wallström i dagens Expressen.

Margot Wallström – EU kommissionär med ansvar för kontakterna mellan de europeiska institutionerna och för kommunikationsstrategi – anklagas av McKenna för ”ett flagrant försök att påverka utgången av den andra omröstningen på Irland om Lissabonfördraget”;

Europeiska kommissionens vice ordförande Margot Wallström är på väg att skriva under ett avtal på 1,6 miljoner euro med PR-firman Edelman, för att sälja ”Europa” till det irländska folket (…) Enligt rapporteringen kretsar Wallströms avtal med PR-firman kring ”behovet av att informera allmänheten om angelägenheter som rör EU och hur det påverkar vardagen”.

Patricia McKenna konstaterar att Irlands högsta domstol fastslog 1995 att det är ”olagligt att använda offentliga pengar till att påverka en folkomröstning”. Om Wallström går vidare kommer hon att få stå tillsvars i de irländska domstolarna.

McKenna frågar vidare;

Kan Margot Wallström förklara varför informationskampanjen bara är inriktad mot den irländska befolkningen? (…) Målgruppen för Wallströms propagandakampanj är de som identifierades som nej-väljare i det senaste valet om Lissabonfördraget: Unga människor mellan 16 och 30, kvinnor i alla åldrar och lågavlönade (…) Bara tanken på att EU-kommissionen använder medborgarnas pengar för att lobba för mer makt till sig själv, borde vara motbjudande för alla som ser sig själva som demokrater.

Skall bli intressant och se om Wallström går i svaromål.

En möjlig försvarsstrategi för Wallström är att helt enkelt bara konstatera att måltavlan för kampanjen att ”sälja Europa” gäller alla de europeiska EU-länderna och inte bara Irland.

Detta hindrar naturligtvis inte att just Irland är högt prioriterat av EU för en PR-kampanj. Det sände chockvågor genom EU när landet sade nej till Lissabonfördraget i sin folkomröstning och därmed hindrade att fördraget kunde ratificeras.

Man behöver inte vara speciellt konspiratorisk för att inse att Irland därmed är topprioriterat när Irlands grundlag kräver att Lissabonfördraget godkänns i en folkomröstning. Lägg sedan till att Lissabonfördraget inte kan träda i kraft i EU om inte alla medlemsländer säger OK.

Oetiskt eller inte? McKenna har sagt sitt. Nu är det Wallströms tur.

Read Full Post »

libertasPARTIER: Ett nytt politiskt parti – Libertas – har bildats i Sverige.

Uppenbart är att Libertas är ett intressant alternativ till de övriga politiska partierna. Att vilja stärka EU och göra det mer demokratiskt gör att partiet inte framstår som ett traditionellt nej-sägande höger- eller vänsterparti.

Dessutom vågar man vara mer tydlig med att man vill se pro-europeiska demokratiska reformer vilket de borgerliga partierna ännu inte har lyckats artikulera på ett trovärdigt sätt.

De borgerliga partierna har aldrig tagit den oro som finns bland de egna väljarna kring bristande demokrati, dålig transparas och byråkrati på riktigt allvar. Det finns en seriös oro hos en pro-europeisk allmänhet – både till vänster och höger – kring exempelvis Lissabonfördraget.

Libertas vill inte att Sverige skall lämna EU. Man vill inte heller bara flytta makt tillbaka från Bryssel till Sverige vilket är den vanliga infallsvinkeln i svensk EU-kritik.

Idén med ett gemensamt parti för hela Europa är onekligen mycket intressant. Detta minimerar dessutom risken för att partiet bara kommer att uppfattas som ännu ett missnöjesparti som försöker utnyttja en misstänksamhet i väljarkåren.

Snarare är Libertas ett EU positivt parti som vill skapa mer demokrati exempelvis genom att låta folket välja en president för hela EU. Något som inget annat parti i Sverige har vågat föreslå. 

Om man lyckas på den korta tid som återstår till valet lyckas kommunicera detta till väljarna borde man ha en rimlig chans att röra runt i den politiska grytan i Sverige. Väljarnas förtroende för att de etablerade partierna har ett genuint intresse för EU är inte direkt översvallande.

Med viss rätt uppfattar väljarna att riksdagspartierna bara är intresserad av EU-politik när det börjar dra ihop sig till val. Och knappt då. Väljarna är inte dummare än att man känner att de etablerade partierna drar igång sina EU-kampanjer lika mycket för att man är rädda att ett dåligt valresultat skall uppfattas som en indikation på hur det skall gå i kommande riksdagsval.

Risken för Libertas är att man inte kommer till i media för att diskutera sitt partiprogram (som ännu inte är lanserat i sin helhet).

Risken för Libertas är att mycket utrymme i media kommer att fokusera dels på att grundaren – Declan Ganley – råkar vara en irländsk miljonär och att partiets toppkandidati Sverige – Stefan Kihlberg – har varit aktiv i både Ny Demokrat, Kristdemokraterna och Junilistan tidigare.

Stefan Kihlberg;

Jag var med i Ny Demokrati så länge det var ett friskt parti. Junilistan har spårat ur och blivit ett vänsterparti.

Read Full Post »

saplogotypeLEDARSKAP: Ann Tiberg har undersökt turerna kring bildandet av den rödgröna alliansen för TV4 och Kalla Fakta.

En av de viktigaste slutsatserna är att Mona Sahlins otydlighet om vad hon vill och vart hon vill föra partiet riskerar att stöta bort kärnväljare samtidigt som hon misslyckas med att vinna nya i storstäderna. 

Ann Tiberg placerar inte Mona Sahlin till höger inom socialdemokratin utan kallar henne istället en ”resultatorienterad politiker”. De som känner henne ”beskriver henne snarare som modernist än vänster”;

Detta blir en skarp kontrast till de många traditionalisterna som finns i partiet. Hon identifierar sig mer med problem som handlar om diskriminering, HBT-frågor och utslagning i invandrartäta bostadsområden än med de traditionella klassfrågorna. Och hennes politik borde därför tilltala storstadsväljarna mer än de väljare där den socialdemokratiska kärnan är som starkast: de som bor utanför Stockholm, i de mellanstora städerna, i Norrland och Skåne. Om detta verkligen fungerar är en annan femma: socialdemokraterna har rekordlåga förtroendesiffror i Stockholm i de senaste mätningarna och Sahlin riskerar att hamna i dilemmat att hon stöter bort kärnväljare utan att lyckas värva nya väljare i storstäderna.

Mona Sahlins ställningstagande för strikta budgetregler – för att hindra stora budgetunderskott – var en viktig anledning till att motståndet till att bilda allians med bara Miljöpartiet blev så stort.

En stor dela av det socialdemokratiska partiet hyser stora sympatier för Vänsterpartiet inställning i denna fråga. Dessutom fanns det inom näringslivet företrädare som nu menade att staten sparade alldeles för mycket. Att då hålla så strikt på budgetdisciplin uppfattades av många som näst intill nyliberal politik.

Kraven från Sahlin sida om budgetreglerna är en av de punkter som inte var helt förankrade inom partiet och här finns faktiskt en del av förklaringen till varför det sen gick som det gick.

Av många till vänster inom partiet och facket uppfattas Mona Sahlin befinna sig långt ut till höger i partiet. Som exempel anger man att Sahlin har drivit etableringsrätt för friskolor, betyg från årskurs sex, hyllandet av entreprenörer och den positiva synen på Lissabonfördraget i EU.

Även när det gäller partiets landsomfattande rådslag för att förnya och vitalisera partiets politik ser vänsterfalangen en slagsida åt höger;

Intressant i det sammanhanget är att de svar som kommit in till rådslagen i mycket liten utsträckning tar upp sådant som partiledningen gärna talar om, som bortre parenteser i a-kassan eller tak för ersättningen.

Dent storm som blev resultatet när alliansen med Miljöpartiet presenterades på en presskonferens tog personerna runt Mona Sahlin på sängen.

I över ett år har samtliga partidistrikt varit informerade om hur samtalen gick (…) Efteråt skyller Mona Sahlin på just dem som var ordförande i de olika distrikten. ”I några distrikt hade man informerat varenda s-förening om det här, andra höll det för sig själva” (…)

Socialdemokraterna har tydliga problem med att idag kommunicera vad man vill och vilken politik man står för. Medan de borgerliga partierna i god tid innan valet 2006 sammanfogade sin politik har Sahlin snarare hamnat i en tvångströja med sina koalitionspartners. 

Att det inte blev någon bred blocköverskridande överrenskommelse om energin bör därför inte ha överraskat.

Om Sahlin hade gjort upp med regeringen hade hon fått problem med Vänsterpartiet och Miljöpartiet redan innan man kommit ur sina startblock. Att man nu har sagt nej till en sådan överrenskommelse innebär att partiet har tagit ännu ett beslut som lämnar mittfältet fritt för allianspartierna.

Problemet för Mona Sahlin och Socialdemokraterna är att det bara är Vänsterpartiet och Miljöpartiet som idag kan kalla sig som segrare.

Read Full Post »