Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lisa Bjurwald’

Leni RiefenstahlIDEOLOGIER: Boken God dag kampsyster av Maria Blomquist och Lisa Bjurwald har fått stor uppmärksamhet eftersom man driver den intressanta tesen att den svenska nazismen också är en kvinnorörelse. En kvinnorörelse som dessutom är på frammarsch.

Med ett sådant ingångsvärde är det inte svårt att få media att reagera. Frågan är bara hur relevant tesen är.

I Metro exempelvis framhäver man att dessa nazistkvinnor ”går först i demonstrationståget” och de ”skriker slagord”. Inom naziströrelsen anordnar man numera även ”mammaträffar” med ”hoppborg och ponnyridning”.

Det hela låter onekligen både nytt, angeläget och värt ett och annat granskande reportage. Och att författarna vill ha uppmärksamhet är knappast att förundra sig över.

Frågan är bara varför media inte kan vara lite mer återhållsam. Inte minst när det visar sig vara en ganska tunn soppa om man får tro en intervju med en av författarna.

När den relevanta frågan om hur många dessa nazistiska familjer är blir svaret ett antiklimax.

Metro;

Hur många barn växer upp med nazistföräldrar?

Lisa Bjurwald;

Omöjligt att säga – men vi kan konstatera att de finns.

Jaha. Var det allt?

Ingenting om det rör sig om 10, 100, 1000 eller kanske 10 000 barn? Bara ett självklart konstaterande att det måste finnas åtminstone några barn som lever med föräldrar som är nazister.

Detta är naturligtvis bara ett banalt konstaterande. Ett konstaterande som följer av det logiska resonemanget att det måste finnas barn som bor med nazistföräldrar eftersom det finns nazister i Sverige. Upprörande? Visst, men knappast speciellt underligt.

Per Svensson på Sydsvenskan har konstaterat detsamma;

Kvinnor är engagerade i ”rörelsen” inte bara som flickvänner utan också som bloggare, talare och artister på Vit Makt-scenen. Anmärkningsvärt i sig. Men man måste ändå ha klart för sig att det här handlar om procent av bråkdelar, något eller några hundratal organiserade kvinnliga nazister.

Man kan också konstatera att anledningen till att fler kvinnor engagerar sig inom extremgrupper också är en logisk följd av kvinnans frigörelse. Paradoxalt nog kommer idéerna om jämställdhet och jämlikhet också att leda till att kvinnor blir mer aktiva även i rörelser som traditionellt inte har haft en välkomnande syn på aktiva kvinnor.

Med andra ord kommer framgångar för feminismen – oavsett om den är borgerlig eller vänster – att leda till att fler kvinnor kommer att bli fler och mer aktiva i olika former av extremgrupper på högerkanten.

Tron att ”upplysning” bara leder till att människor väljer kloka, sunda och demokratiska alternativ är en utopisk. Ger man människor valmöjligheter kommer garanterat ett visst antal människor alltid att välja idéer på extrema vänster- och högerkanten.

Kampen mellan olika idéer och ideologier kommer alltid att pågå i ett fritt samhälle. Och det enda som garanterat kan ge totalitära idéer ökad sprängkraft är naturligtvis om demokratiska partier slutar att debattera ideologiskt. Vilket har varit fallet de senaste åren.

De demokratiska partierna i riksdagen verkar idag vara mer intresserade av att samlas i någon form av avideologiserat mittfällt där alla tycker och tänker lika. Detta ökar definitivt möjligheterna för extrema åsikter att få ökat spelrum i samhället.

Read Full Post »