Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Liberala ungdomsförbundet’

TROTS BRA TAL i Almedalen av både Jan Björklund och Maud Olofsson har det mest intressanta om Folkpartiet och Centerpartiet under politikerveckan varit den interna debatt som nu blossat upp om partiernas framtid.

Ingen inom partierna verkar ens längre försöka dölja att kombinationen av samarbete inom Alliansen och profilering av respektive parti har varit något annat än en flopp för småpartierna.

En som tagit bladet från munnen är Liberala ungdomsförbundets ordförande Adam Cwejman.

För Folkpartiets del innebär det även att hitta fler liberala kärnfrågor. Det håller inte att enbart vara ett, förvisso starkt, skolparti. Man måste hitta fler frihetsfrågor. Väljarna ser idag att partiet behåller sin profilfråga och inte rör sig framåt. Klarar man inte av detta reptrick är man snart reducerat till ett departementsparti och inget annat.

Vad han säger är i realiteten att Folkpartiet redan har reducerats till just detta ”departementsparti”.

Väljarna uppfattar idag Folkpartiet som ett parti för skolfrågor och inte mycket mer. Och Björlunds tal förstärkte denna bild.

När Svenska Dagbladet talade med tjugosju centerpartistiska distrikt ”ifrågasätter en lång rad ledande centerpartister alliansen”. Och ”merparten av dem menar att samarbetet har varit mycket dyrbart för partiet”.

Centerpartistiska väljarna är dessutom minst positiva till Alliansen enligt en undersökning från Sifo.

Men den som lyssnade på Björklund och Olofsson i Almedalen kunde lätt få uppfattningen att de kom från exakt samma parti.

De politiska skillnaderna mellan de två partierna är så pass små att det kommer att bli näst intill omöjligt att tydligöra skillnaderna så länge som Alliansen finns kvar i sin nuvarande form.

Småpartierna kommer inte att lyckas vända opinionssiffrorna om man inte profilerar sig långt innan valrörelsen.

Men så länge som partierna sitter i samma regering kommer väljare knappast att tro på småpartiernas eventuella nya partiprofilering om det inte också leder till en ny regeringspolitik som tvingar Moderaterna på defensiven.

Och varför skulle väljarna få ökat förtroende för de liberala småpartierna när dessa redan sitter i en liberal Alliansregering?

Tron att än mer liberal politik på något mirakulöst sätt också skulle leda till ökat förtroende för de liberala småpartierna är därför naivt.

Read Full Post »

WIKILEAKS: Turerna kring vad minisrarna Tobias Billström (M) och Carl Bildt (M) sagt och inte sagt till USA:s ambassadör 2007 fortsätter. 

Men Mona Sahlin och oppositionen biter sig själv i svansen om man tror att man kan dra några inrikespolitiska växlar på händelsen. Och kravet från Liberala ungdomsförbundet (LUF) om Bilströms avgång är direkt overkill.

Bildt har ännu inte gjort några kommentarer. Men Billström har däremot varit desto flitigare. Han upprepade exakt samma svar hela sjutton gånger i en och samma tv-intervju.

Trycket på Billström att koppla bort autopiloten och istället kommentera uppgifterna mer ingående har varit omfattande. 

Och nu har även en skriftlig kommentar gått ut. En kommentar som i realitet säger …. exakt samma sak! 

Jag har inte sagt något annat till den amerikanska ambassaden i Bagdad om svensk asylpolitik än vad jag har sagt offentligt i Sverige. Jag har däremot inga synpunkter på vad amerikansk ambassadpersonal skriver i sina rapporter.

Oavsett det lustiga i dessa upprepningar är det svårt att se att vare sig Billström eller Bildt har sagt något speciellt upprörande.

Det finns bland många svenskar en oro och misstanke om att Sverige tar emot en oproportionerligt stor mängd flyktingar och att en del av dessa flyktingar tar med sig en kultur – t.ex. kring hedersrelaterat våld  – som inte är helt i överrensstämmelse med hur en majoritet vill att samhället skall se ut. So what else is new?

Om regeringen håller fast vid vad man nu säger kommer man knappast att förlora något i opinionens ögon.

Detta oavsett om det var till 100 procent i överensstämmande med vad man sagt tidigare i sina uttalanden.

Read Full Post »

DATAINTRÅNG: ”Dataintrånget blev förra valrörelsens största skandal. En 24-åring pekades ut och offrades. Men hur ensam var egentligen Per Jodenius? Är det troligt att inga andra visste?”

Så inleder Fokus sitt utdrag från boken De omänskliga – berättelser om politik av författaren – tillika tidskriftens politikredaktör – Torbjörn Nilsson. Boken kommer ut den 27 mars.

Skall man utgå ifrån detta utdrag så konstateras bara det som alla redan misstänkte när affären rullade på som bäst. Nämligen att betydligt fler var både medvetna – och därmed också ansvariga – än de som fick sparken.

Vad Nilsson gör att friska upp minnet och guida läsaren genom all mediabevakning och politikerspin som omgärdade spionaffären.

En person som (åtminstone enligt detta utdrag) kom väldigt lindrigt undan var den nuvarande riksdagsledamoten Fredrik Malm (FP).

Så finns det kanske mest avgörande, det som i grunden visar på hyckleriet: fyra av varandra oberoende personer – alla med god inblick i liberala ungdomsförbundet under den här perioden – uppger att Fredrik Malm, ordföranden [för Liberala ungdomsförbundet, LUF] och numera riksdagsledamoten, visste vad Per Jodenius höll på med. Uppgifterna går isär lite, men alla fyra är eniga på den avgörande punkten, att Fredrik Malm kände till att det fanns en möjlighet att göra intrång i socialdemokraternas interna forum och att hans egen pressekreterare utnyttjade denna.

Få vill tala öppet om detta, men bara sättet som Fredrik Malm klarat sig undan är ett starkt indicium. När Per avslöjats och medierna inte längre kunde finna nya vinklar på honom riktades sökarljuset mot Fredrik Malm. Det var några kritiska timmar där den högst ansvariga i ungdomsförbundet skulle ställas till svars.

Men Fredrik Malm hade gått under jorden.

Han fanns inte att få tag på. Inte ens styrelseledamöter i förbundet kunde nå honom på telefon. Hans organisation var i upplösningstillstånd, själv gömde han sig. Och när journalisterna var som mest frustrerade i jakten på honom kallade partiet till en presskonferens och berättade att delar av partitoppen hade känt till dataintrången.

Så Fredrik Malm kom undan. Han klarade sig till och med när det blev rättegång, även om han också då tog det säkra före det osäkra och reste utomlands.

Read Full Post »