Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lenin’

FILOSOFI | ”Ett opium för folket” förknippas oftast med Marx och Lenin.  Men både Kant och Erik Gustaf Geijer hade användt sig av begreppet tidigare.

Erik Gustaf Geijer

Henrik Höjer skriver i årets första nummer av Forskning & Framsteg:

När den unge Karl Marx 1844 talade om religionen som ”das Opium des Volks”, samlade han i en kärnfull formulering upp många fraser som var i svang. Religion sågs som en tröst i en dyster värld.

– Men det var faktiskt Immanuel Kant som nästan ett halvsekel tidigare började tala i dessa termer, berättar Sven-Eric Liedman, pensionerad professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet.

Mindre känt är att historikern och författaren Erik Gustaf Geijer redan i november 1839 – fem år före Karl Marx – skrev om religion som ett ”opiat, som ingives hopen såsom bedövningsmedel”.

[…]

Lenin och de ryska marxisterna radikaliserade begreppet ett halvsekel senare. De började tala om religionen såsom ”ett opium för folket”, något som präster och överhet portionerade ut för att döva massorna – vilket faktiskt ligger närmare Geijers formulering än Marx.

Bild: Litografi av Erik Gustaf Geijer.

Read Full Post »

SYNDIKALISTERNA I MALMÖ har drivit igång en kampanj som man kallar Malmö 26. Detta syftar på 26 strejkvakter som åtalades efter en blockad mot en restaurang.

Denna stödkampanj är i sin tur en del av Handel- Restaurang- & Servicesyndikatet som är en del av Malmö Lokal Samorganisation av SAC Syndikalisterna. (Finns det en naturlag som säger att vänsterorganisationer alltid skall ha så långa namn?). 

Organisationens aktiva verkar vara aningen paranoida och våldsfixerade om man skall utgå från deras hemsida

Alla invändningar mot deras metoder verkar alltid ha ondskefulla avsikter. Medan man själva alltid agerar korrekt så är polis och företagare alltid mer eller mindre våldsama. All information om deras agerande uppfattar man som direkt lögnaktig.

Även deras syn på intern demokrati har en något originell vinkling. I broschyren som informerar om kampanjen Malmö 26 presenteras SAC Syndikalisterna i Malmö på följande sätt;

Fackföreningen Malmö LS av SAC Syndikalisterna är en lokal avdelning av SAC Syndikalisterna. Vi organiserar alla arbetare som delar vårt mål, oavsett bakgrund och yrken.

 So far, so good. Inget originellt här. Vidare;

Även studerande, pensionärer och naturligtvis arbetslösa är välkomna.

Okey, okey. Vi förstår. Ni är öppna för i stort sätt alla som vill vara med. Och…?;

Vi är oberoende och välkomnar arbetare oavsett vilken politisk, filosofisk eller religiös inriktning de har, så länge de håller den inriktningen utanför organisationen och så länge den inriktningen inte står i motsättning till vårt mål.

Med andra ord; Det är OK att ha egna åsikter så länge som man inte ger uttryck för dessa eller låter sig influeras av dessa för att i demokratisk ordning påverka  Syndikalisternas arbete och politik i en riktning som inte redan är fastställd av det upplysta ledarskiktet.

Lenins nyttiga idioter välkomnas, men nomenklaturan styr. Var vad det nu vi hörde detta senast?

Read Full Post »