Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Lena Melin’

POLITIK: Två opinionsundersökningar under veckan har visat på stora problemen för Mona Sahlin (S) och De Rödgröna. Aftonbladet talar om ”Sahlins krasch”.

Och anledningen? I Aftonbladet radar en rad profiler inom ”rörelsen” upp anledningen till den dramatiska förändringen som vi nu kan ana.

1) Otydligt ledarskap från Sahlin. 2) En utrikespolitik som låter som vänstern på 1960-talet. Vänsterpartiet skrämmer väljarna. 3) De Rödgröna framstår som splittrade. 4) Väljarna kan nu jämföra de rödgrönas politik med regeringens. 5) Maria Wetterstrand (MP) drar fokus bort från Mona Sahlin. 6) Mona Sahlin framstår som en svag ledare som signalerar att Socialdemokraterna inte kan stå på egna ben. 7) Kristider – nu senast i Grekland – gynnar regeringen. 

”Att hålla på och tjafsa inger inget förtroende”, sammanfattar Anne-Marie Lindgren från Arbetarrörelsens Tankesmedja.

I Synovates undersökning har Alliansen t.o.m. gått om De Rödgröna. ”Den rödgröna politiken har tydliggjorts. Och det har lett till en mobilisering bland de borgerliga väljarna bakom sina partier, och en demobilisering bland de rödgröna partiernas väljare”, säger Synovates opinionsanalytiker Nicklas Källebring.

Och i Novus Opinions mätning leder fortfarande De Rödgröna men skillnaderna mellan blocken så små att de inte ens är statistiskt säkerställda.

Lena Melin skriver idag:

Den rödgröna budgeten blev inget lyft för Mona Sahlin.

Sedan dess har Socialdemokraterna backat i fyra av sex opinionsmätningar.

För ett politiskt parti, eller en politisk allians, kan det vara lönsamt att säga så lite som möjligt. Då har väljarna chansen att projicera sina egna drömmar och förhoppningar på dem.

Socialdemokraterna tycks ha hamnat i den fällan. (…)

I dag, nästan en månad senare, kan konstateras att löftena till väljarna inte blev någon succé.

I alla fall inte för S. I fyra av sex opinionsmätningar som publicerats sedan dess backar Socialdemokraterna.

Read Full Post »

STRATEGI: Plötsligt handlar allt om choklad. Och Aftonbladet har gått i spinn p.g.a. Alliansens spin doctors.

Denna blogg diskuterade redan i mars och i maj 2009 att Mona Sahlins slarv och skandalen kring Tobleroneaffären kommer att utgöra en del av Alliansens valstrategi. 

Att försöka sätta bilden hos svenska folket att Sahlins alter ego är flickan Slösa i Lyckoslanten låg så pass nära tillhands att det måste till en kraftsansträngning från partistrategerna för att inte använda sig av den.

Man vill få väljarna att dra slutsatsen att en socialdemokratisk valseger kommer att innebära att ekonomin är i fara om Mona Sahlin tar över statsministerposten.

Alliansen har naturligtvis inget emot att väljarna mer eller mindre medvetet drar slutsatsen att (Toblerone) + (Mona Sahlin) = (Ekonomisk risktagande).

Och nu kan vi se att denna strategi är sjösatt. Här kan dock ett par reflektioner komma väl till pass.

Misstag 1) Socialdemokraternas (och de rödgrönas) misstag är att man kritiserar Mats Odell (KD) och Sven Otto Littorin (M) för deras användande av ordet ”Tobleronepolitik”.

Detta gör bara att debatten fortsätter att fokusera på just Mona Sahlin och Tobleroneaffären. Istället borde Socialdemokraterna och de Rödgröna försöka ta fokus bort från debatten till något som borde störa Alliansen istället.

Möt med andra ord negativ kampanjteknik med egna negativa attacker.

Misstag 2) Alliansen misstag är att man fokuserar allt för mycket på att försöka få ner väljarnas förtroende för Mona Sahlins som person. Detta har bara begränsad effekt.

Paradoxen här är att förtroendet för Sahlin redan är så pass lågt att det knappast är detta som kan rädda Alliansens valseger.

Istället borde Alliansen fokusera på att försöka få ner väljarnas förtroende för Socialdemokraterna (och de Rödgröna) på de sakpolitiska områden där väljarna tycker att Alliansen är sämre än de rödgröna.

Minskat förtroende för S och de rödgrönas på deras starka sidor ger Alliansen fler röster. Det finns bara högst marginellt att vinna på att försöka få ner förtroendet ytterligare för Sahlin.

Läs mer: Läsarnas reaktioner på Aftonbladets artiklar (sex sidor i papperstidningen). Och Lena Melins krönika i samma tidning. Samt några experters synpunkter.

Read Full Post »

lo_landsorganisationenKOMMUNIKATION: Mona Sahlin har legat lågt ända sedan pensionsskandalen kring LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin exploderade i media.

Förklaringen är enkel. Lundby-Wedin riskerar att bli en belastning för hela Socialdemokraternas strategi att återta makten 2010.

Hur skall man kunna motivera arbetarrörelsens kärntrupper att slås för en valseger om en av topparna inom socialdemokraternas verkställande utskott – tillika ordförande i det största fackförbundet – inte ens klarar av att leva som man lär.

Något mer demoraliserande för Mona Sahlin får man leta efter.  Men för Vänsterpartiet och Miljöpartiet är det ett gyllende tillfälle att ragga röster bland traditionellt socialdemokratiska väljare. Kannibalismen inom det rödgröna blocket kommer nu att ta sin början.

Dessutom är Lundby-Wedins senkomna halva erkännande av sin skuld i realiteten ett fullständigt erkännande av att hon aldrig var ”grundlurad” som hon först hävdade;

Jag ångrar samtidigt att jag inte efterfrågade det avtal som ersättningskommittén hade träffat angående VDs lön och pensionsvillkor.

Eller som Lena Melin skriver;

Nu anser hon sig inte längre vara dragen vid näsan. Enligt gårdagens skriftliga uttalande anklagar hon sig nu i stället för att ha varit för slapp.

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen Sven-Erik Österberg har uppenbart fått partiets uppdrag att sända en tydlig signal som gör det möjligt för socialdemokraterna att distansera sig från Lundby-Wedin ifall hennes halva ursäkt inte kommer att räcka;

Det är i alla fall en insikt om att man bör vara noggrannare i styrelsearbetet och det är bra.

Men problemen är inte över för Lundby-Wedin. Medias rapportering att Lundby-Wedins har 24 (!) olika styrelseuppdrag kommer att belysa ytterligare ett problem. 

Det är en föga dold hemlighet att många som sitter med uppdrag i olika styrelser och nämnder – oavsett om det är politiska, fackliga eller näringslivsuppdrag – inte alltid läser sina handlingar inför ett styrelsemöte.

Och de som är minst pålästa har ofta också en tendens att förlita sig på någon annan i styrelsen som ”låter” kunnig och påläst. Den som är lat är lättare att manipulera än den som är påläst och frågvis.

Till detta kommer att Aftonbladet nu rapporterar att Lundby-Wedin kommer att lämna en del av dessa styrelseuppdrag. Men hon lämnar bara uppdrag som inte är arvoderade!

Detta kommer naturligtvis inte att utmåla henne som arbetarklassens förkämpe. Snarare kommer detta att förstärka den nuvarande negativa bilden vid en tidpunkt när Lundby-Wedin är i desperat behov av positiva budskap.

Lundby-Wedin som fackpampen som är lika pengafixerad som näringslivschefer man tidigare kritiserat är knappast vad LO nu behöver. (Efter medias skriverier är det inte omöjligt att någon kommunikationsstrateg i LO borgen har insett att det skulle vara bra krishantering om Lundby-Wedin också gör sig av med några av dessa välavlönade styrelseuppdrag. Fortsättning följer).

Read Full Post »