Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘LAS’

FÖRSÖKEN att återta det politiska initiativet får ofta småpartierna att framstå som alltmer marginaliserade.

Oftast är det just Folkpartiet och Centerpartiet som tävlar om exakt samma frågor som de hoppas skall lyfta dem från låga opinionssiffror.

Och allt oftare väljer man frågor som väljarna uppfattar ligger till höger om mitten.

Tanken är förstås att försöka inmuta ett eget politiskt territorium där man skall kunna växa och sedan utmana Moderaterna. Resultatet blir ofta det direkt motsatta.

Denna tävlan framstår snarare som lite självdestruktiv. Det ger Moderaterna möjlighet att säga ”nej”. Moderaterna vinner poäng och väljarstöd eftersom man framstår som det balanserade och stabila partiet inom Alliansen.

Nu senast har Folkpartiet framfört tanken om att avskaffa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (Las). Man vill istället att kompetens och inte anställningstid skall vara avgörande.

Och lika föresägbart är att Moderaterna inte vill ha några förändringar.

Folkpartiet vill också bekämpa den höga arbetslösheten med lägre ingångslöner för unga och höjt tak i a-kassan under de första 100 dagarna.

Stora delar av väljarkollektivet har ett helt vanligt jobb. När osäkerheten ökar så är det ganska lätt att räkna ut att oron för att förlora jobbet också ökar.

När Folkpartiet och Centerpartiet då väljer att tävla till höger om mitten vinner Moderaterna.

Read Full Post »

POLITIK: Socialdemokraterna måste ta upp kampen mot Miljöpartiet enligt Hans Karlsson som är f.d. socialdemokratisk arbetsmarknadsminister och avtalssekreterare i LO.

Mer tveksamt är om Karlsson har rätt när han vill att Socialdemokraterna skall bli ”jämlikhetsalternativet” i svensk politik. 

Har inte ”jämlikhet” snarare blivit lite som ”demokrati”? Alla är för det och ingen är emot det. Det kommer att bli allt svårare att vinna så många fler väljare på en politisk idé som alla partier – mer eller mindre – håller med om.

Däremot har Karlsson en poäng när det gäller att ta upp kampen med Miljöpartiet om miljöfrågorna. ”Det nya som behöver utvecklas är miljöpolitiken med målet att bli bättre än Miljöpartiet på miljöfrågorna”, skriver Karlsson i LO-tidningen.

Karlsson eftervalsanalys innehåller också en rad andra intressanta tankar;

Årets valrörelse innehöll mängder av styckvisa politiska erbjudanden som var nästan omöjliga att foga samman till en politisk helhetsidé och framstod i bästa fall som principer mer än en ideologisk färdriktning. Med detta varuutbud av förslag, där medierna — inte minst tv — kom att utgöra ett gigantiskt marknadstorg, hamnar debatten på borgarnas hemmaplan där väljarna erbjuds välja mellan de politiska extrapriserna för dagen. 

Socialdemokratin ska inte lockas in i den typen av torftig politisk debatt. Men om man nu ändå gör det är det ju dumt att erbjuda direkt impopulära förslag. 

Moderaterna har förstått det och avstår från att försämra las trots att de inget hellre vill än att avreglera arbetsmarknaden också från denna störning. Men de låter bli därför att de inser att det är impopulärt och skulle sannolikt försvåra att vinna val. 

Kanske skulle de rödgröna resonerat på motsvarande sätt när det gäller rut-avdraget och en del andra humörsänkare och tidigt koncentrerat sig på alliansens svagaste punkt nämligen sjukförsäkringen. 

Read Full Post »