Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘La Repubblica’

la_repubblica_logoPRESSETIK: Eugenio Scalfari är grundare och f.d. chefredaktör på italienska La Repubblica. I en recention av hans memoarer beskriver Cecilia Schwartz (Dagens Nyheter, 3 januari 2009) en intressant händelse på 70-talet.

Den italienska terrorgruppen Röda brigaderna har kidnappat en domare och kräver att tidningen skall publicera en av deras propagandapamfletter på förstasidan. Om inte detta görs kommer domaren att avrättas.

Scalfari blir naturligtvis djupt berörd – inte minst för att domarens hustru vädjar om publicering – och inser att det bara är han som kan fatta beslut om tidningen skall publicera eller inte.

En människas liv står på spel och Scalfari ”stänger in sig i ett rum, sätter på Beethovens sjunde symfoni på hög volym, lägger sig på golvet och blundar”.

När musiken väl har tystnat har Scalfari beslutat att inte publicera pamfletten från terrorgruppen. (Nästa dag får han nyheten att gisslan ändå har frigets.)

Två saker kan man här reflektera över som också berör svensk media;

1) Skulle en sådan händelse i Sverige idag föranleda några djupare etiska diskussioner på nyhetsredaktionerna?

2) Och om man tar en diskussion skulle inte detta med 99,99 procents sannolikhet leda fram till publicering av propagandan?

Naturligtvis skulle alla nyhetsredaktioner motivera detta med att ett liv står på spel. Men hur stor är sannolikheten att ett publiceringsbeslut inte snarare – åtminstone internt – skulle motiveras med att man vill vara först med nyheten? ”Om inte vi publicerar kommer säkert någon annan att göra det.” 

Att man därmed också direkt har låtit sitt innehåll påverkas av yttre påtryckningar är sannolikt av mindre betydelse när man kan sälja lösnummer (eller höja lyssnar- eller tittarsiffror).

Scalfaris nej till terroristerna bygger naturligtvis just på denna insikt. En nyhetspublikation som vill framstå som självständig och långsiktigt trovärdig kan aldrig någonsin ha råd att framstå som om man kan tänka sig kompromissa bort sin integritet.

Att låta sitt innehåll styras av politiska eller ekonomiska påtryckningar innebär i realiteten att man har förlorat sin rätt att senare själv peka finger åt andras fel och brister i sin rapportering.

Denna brist på etik – i kombination med fördumning, snuttifiering och banalisering – får naturligtvis också till konsekvens att det blir allt svårare i en ökad konkurrenssituation att kunna motivera fortsatt lojalitet hos tidningsläsaren (eller radiolyssnare och TV-tittare).

Read Full Post »