Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kvinnor’

STRATEGI | Kent Perssons idéer skilljer sig inte från Sofia Arkelstens. Kan Moderaterna lyckas bara för att man byter ut sin partisekreterare?

Lena Hennel skriver i Svenska Dagbladet:

Kent Persson [Moderaternas partisekreterare], en kortklippt 41-årig örebroare med pekfingret ständigt i närheten av twitterknappen, tar emot i samma rum där Per Schlingmann under sin tid drack kaffe ur en mugg prydd med texten Jesus is coming.

– Jag har fått ett rätt tydligt uppdrag av Fredrik Reinfeldt och ett stort mandat för att lägga grunden för att vinna ett tredje val på raken, förklarar Kent Persson.

[…]

Internt i partiet tolkas det nya dubbelkommandot som att partiet nu är satt på krigsfot för att kunna möta de socialdemokratiska huvudmotståndarna. Från annat M-håll ses Per Schlingmann inte bara som en side kick utan som en överrock. ”Schlingmann behövs om det ska tänkas nytt”, säger en moderat med god insyn.

Jesus is coming?

Det återstår att se.

[…]

En viktig varningsklocka för Moderaterna fanns att läsa i det finstilta i Sifos senaste väljarbarometer. Där framgår att i takt med att stödet för Socialdemokraterna har stigit så har Moderaterna förlorat sin majoritet bland de förvärvsarbetande.

[…]

Den borgerliga regeringen har satsat en stor del av sitt sparkapital på att vinna just den här tunga väljargruppen genom sänkta inkomstskatter för löntagare, det så kallade jobbskatteavdraget. Är nu Det nya arbetarpartiet på väg att ratas till förmån för Det gamla?

– Det är något vi måste ta på allvar. Vi måste fundera över varför det har blivit så. När det gäller jobbfrågan måste vi gå tillbaka till det som är vår styrka: att se samhällsproblemet och komma med konkreta förslag på hur vi ska lösa det, säger Kent Persson.

En annan grupp som de nya Moderaterna också måste säkra för att lägga grunden till ett långt regeringsinnehav är kvinnorna, i synnerhet de offentliganställda. Trots att Fredrik Reinfeldt på sina resor träffat många kvinnor i vård, skola och omsorg så har han aldrig riktigt lyckats övertyga den här gruppen om sin förträfflighet. Kent Persson tror sig sitta inne med förklaringen.

[…]

Moderaterna gjorde ett sämre val lokalt än på riksplanet 2010. Det oroar Kent Persson, förklarar han senare. För, som han säger, val vinns på människors hemmaplan. Då väger vård, skola och omsorg tungt.

– För många människor är välfärdsfrågan helt avgörande för hur de röstar. Då tror jag fortfarande att det handlar rätt mycket om ”är de nya Moderaterna på riktigt?”. Där har vi en hemläxa att göra.

Och så fortsätter det.

Moderaterna skall bli bättre på allt. Inte minst när det gäller välfärdfrågorna.

Och jobbpolitiken. Det skall naturligtvis bli än fler jobbskatteavdrag.

Och företagen? De måste också bli fler. Speciellt då de små och medelstora.

Men problemet för Moderaterna är inte att det nödvändigtvis är fel på prioriteringarna. Problemet är att väljarna har hört allt tidigare. Och ännu är man inte övertygade.

Men inte ens fokuseringen på vård, skola och omsorg är ny. Även här var Arkelsten först.

En partisekreterare verkställer naturligtvis bara fattade beslut. Men en driftig person kan påverka.

Därför kan man nu dra vissa slutsatser.

Om Persson säger samma sak som sin företrädare – och upprepar vad Schlingmann sade innan han blev regeringens kommunikationsstrateg – så måste det betyda att Moderaterna hänger upp hela sin valstrategi på just Per Schlingmann.

Schlingmann – och Persson – skall genomföra en redan fastställd valstrategi. Och det skall göras med hjälp av Schlingmanns berömda förmåga att kommunicera. Någon ny politik behövs tydligen inte.

Kommer han att kunna locka tillbaka tillräckligt många konsumenter bara genom att paketera om en gammal produkt?

Speciellt nu när konkurrenterna har börjat placera ut sina alltmer lockande varor på butikshyllorna?

Är Moderaterna Coca-Cola eller den ständiga tvåan Pepsi?

Bild: En sida ur Svenska Dagbladet den 27 maj 2012.

Read Full Post »

LÖSNUMMER | En stor bild på Helle Thorning-Schmidt pryder omslaget till senaste numret av Passion for Business.

”Danmarks statsminister Helle fokuserar på kvinnors företagande & framtid”, står det med stora bokstäver bredvid fotot.

Av detta skulle den naive köparen kunna tror att numret också innehåller en intervju eller åtminstone en längre artikel om statsministern. Men icke.

Tydligen används Thorning-Schmidt bara som eye candy för att sälja lösnummer av den tidskrift som påstår sig vara ”för den moderna kvinnan”.

Förutom ytterligare fem bilder – en helsidesbild (som är nästan en exakt kopia av framsidans) och fyra små – innehåller tidningen endast ett (!) citat av Thorning-Schmidt samt en kort upplysning om att hon tidigare i dansk media har varit kritiserad för sin glamourösa stil.

För att läsare skall slippa slösa bort 65 kronor på något så ynkligt kommer här citatet i sin helhet.

Jag är en övertygad feminist. Och detta handlar inte om att kvinnor måste tuffa till sig och ha bättre självförtroende. Detta handlar om strukturer!

Detta var med anledning av att några deltagare på Northern Future Forum – om kvinnors ledarskap och företagande – ansåg att kvinnor måste bli bättre på att visa upp sin kompetens, bli kaxigare och våga stå för sina åsikter.

Bild: Tidskriftsomslaget och citat från Passion for Business nr 2, 2012.

Read Full Post »

VAL 2010: Göran Hägglund (KD) vill ge mer pengar till pensionärerna än vad Alliansregeringen redan tidigare har lovat för nästa år.

Detta är logiskt med tanke på att seniorerna tillhör partiets kärnväljare.

Det är också logiskt med tanke på att partiet tappade väljare i förra valet bland just de två väljargrupper – kvinnor och pensionärer – som traditionellt har varit partiets största och mest trogna väljargrupper.

Det gäller nu att vinna tillbaka vad man förlorat. Pensionärerna är knappast den väljargrupp som har varit mest nöjd med regeringen.

Hägglund motiverade förslaget med att pensionsmyndigheten i veckan angav att pensionerna nästa år sänks med 4,3 procent och inte 2,9 procent som man tidigare trodde.

Men som vanligt kommer småpartierna lite på efterkälken när det gäller sina utspel. Och som vanligt var det finansminister Anders Borg (M) som först flaggade upp för att pensionärerna nu skulle kunna räkna med att få sänkt skatt nästa år.

Men som vanligt kan man också ifrågasätta sättet som Allianspartierna säljer in sitt budskap till väljarna.

Hade det inte varit lämpligt om Allianspartierna samordnade sig så att de olika partierna med sina respektive hjärtefrågor fick göra sina tillkännagivanden först?

Eller så skulle Alliansen kunna arrangera presskonferenser med finansministern och berörd minister för att på så sätt markera framgångar för respektive parti inom regeringen.

Om Anders Borg och Jan Björklund (FP) fick tillkännage exempelvis satsningar inom skolan och Göran Hägglund höll presskonferens med Borg om de sociala satsningarna och skattesänkningar för pensionärerna skulle detta avsevärt öka sympatierna för respektive småparti.

Som det är nu meddelas alltid de goda nyheterna oftast först av antingen Fredrik Reinfeldt eller Anders Borg.

Detta gör att de andra partiernas utspel alltid kommer på efterkällken och då oftast uppfattas mer som icke förpliktigande valfläsk som inte är helt förankrat inom regeringen.

Read Full Post »

VAL 2010: Centerpartiet vill värna pensionärerna. Det samma vill Kristdemokraterna och Moderaterna. Moderaterna vill nå fler kvinnor. Och kvinnorna är målgrupp även för de övriga allianspartierna.

Både Göran Hägglund (KD) och Fredrik Reinfeldt (M) har varit ute och flaggat för bättre villkor för pensionärerna. Nu gör Maud Olofsson (C) samma sak på Centerpartites kommunpolitiska dagar.

Lägg sedan till att Mona Sahlin (S) sedan länge nu har identifierat kopplingen mellan pensionärer och skatter som en av Alliansregeringens akilleshäl. ”Vi tycker att principen bakom jobbskatteavdraget är helt fel, där man skattar lön och pension så olika”, har blivit ett mantra för Sahlin.

Vi lär få höra mer av detta från de Rödgröna om Allianspartierna inte lyckas neutralisera frågan med sina förslag.

Alla flörtar för närvarande med pensionärsgrupperna. Men det gör man även med kvinnorna. ”Får männen bestämma vinner alliansen, om kvinnorna bestämmer vinner de rödgröna”, konstaterade Reinfeldt på partiets ”valfokus”-konferens för sina valarbetare.

Maud Olofsson har ofta talat sig varm för kvinnligt företagande. Kristdemokraterna har historiskt sätt varit starkast just bland kvinnor och pensionärer. Och många inom Folkpartiet har länge varit pådrivande när det gäller borgerlig feminism.

Och utspelet om att göra IT till hushållsnära tjänster har redan fått ett halvt klartecken från moderaternas talesman för entreprenörskap och företagande Tomas Tobé.

Allianspartierna samordnar sig och går ut med i stort samma budskap. I bästa fall innebär detta att Alliansen stärks. I värsta fall innebär det fortsatt kannibalism inom borgerligheten.

Read Full Post »