Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kön’

VAL 2010: Moderaterna flaggar upp för ett nytt strategiskt policydokument. Men skall man tro förhandsinformationen så är det bara gamla nyheter i ny form.

Partisekreterare Per Schlingmann skrev i Dagens Nyheter om partiets arbetet de kommande åren. 

Hela strategin går ut på att göra Moderaterna till det största partiet. Man vill bli det samhällsbärande partiet som ser till allmänintresset och inte till särintressen.

Och skall man lyckas med det måste man bli mer attraktiva för socialdemokratiska väljare. Inget fel i det. Det är vad alla riktigt stora partier strävar efter.

Men idéerna är inte heller speciellt nya. Strategin har varit de ”nya” moderaternas från dag ett.

Skall man vara petig kan man säga att de enda partier som i idag inte eftersträvar att se bortom specifika särintressen så är det Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ.

Det ena partiet är fixerat vid ”klass”, det andra vid ”etnicitet” och det tredje har snöat in på ”kön”. Alla andra – stora som små – vill vara alla svenskars parti.

Per Schlingmann:

Det mest avgörande är att fortsätta det politiska reformarbetet, och den ekonomiska politiken kommer att vara central. […] Det finns fler viktiga frågor – men just detta kommer att vara helt centralt för att Sverige ska kunna fortsätta utvecklas i rätt riktning. Därför är det också en viktig fråga för Moderaterna. 

Vi behöver också arbeta mer aktivt för att locka fler kvinnor och fler personer med invandrarbakgrund till att företräda oss. Det här är kanske vår största utmaning. Likt de flesta partier har vi för få kvinnor i ledande roller i våra kommuner och vi har för dålig representation av invandrare i partiet som helhet. […] 

Moderaterna är det parti som företräder allmänintresset och vi ska fortsätta utvecklas till att bli det samhällsbärande partiet i Sverige. Därför är ”hela Sverige” ett centralt perspektiv i vår fortsatta utveckling. […] Moderaterna ska aktivt vinna väljare som tidigare röstat på Socialdemokraterna. Med en politik som vilar på ansvarstagande, som utgår ifrån allmänintresset och som kan omprövas när omvärlden förändras ska vi bli centrum i svensk politik.

Read Full Post »