Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunikationsplan’

POLITIK | Sverigedemokraterna vill ändra sitt partis framtoning. Med hjälp av en ny kommunikationsplan skall partiet få en mjukare profil.

Försöket att ge partiet en ny image är inget nytt. Det har pågått så länge Jimmie Åkesson har varit partiledare.

Ett led i arbetet var beslutet att partiet ideologiskt skall betecknas som ”socialkonservativt snarare än nationalistiskt.

Man vill också ändra på bilden av partiet som ett enfrågeparti. Invandrarpolitiken har därför kompletterats med profilfrågorna kriminalpolitik och äldrevård.

Och nu senaste har man också försökt råda bot på det ständiga problemet med politiker som inte vill eller förstår hur man skall kommunicera.

Partiledningen har skrivit ett brev om att det nu råder nolltolerans när det gäller oacceptabla och uppenbart rasistiska uttalanden.

Partiet har med andra ord jobbat på flera olika plan med att försöka ändra på partiets framtoning – ideologiskt, politiskt och i sitt sätt att kommunicera med väljare och media.

En ny kommunikationsplan blir därför en logisk följd av detta arbete.

Vad som mest utmärker förslaget är partiledningens realistiska bild av partiets omfattande imageproblem.

Man har insett att detta utgör ett allvarligt hoten mot deras försök att nå nya väljargrupper. Utan en radikal förändring, inga nya valframgångar.

Den stora frågan är om man kommer att lyckas skapa trovärdighet kring de förändringar man vill genomföra.

Den senaste skandalen där partiets pressekreterare, utan att ange sin partitillhörighet, fick kändisar att medverka i en film visar att partiet har lång väg kvar till en positivare image.

Deras problem får snarare Per Schlingmanns rebranding av Moderaterna att framstå som en barnlek.

Så här beskriver kommunikationsplanen partiets svagheter:

1. Vi agerar, eller uppfattas agera, i affekt

Det finns tvivelsutan visst fog för nidbilden av oss sverigedemokrater som ”unga arga män”, vi gör oss själva en stor björntjänst om vi inte tillstår det.

[…]

Vi vet att vi inte drivs av hat, utan av kärlek. Vi måste vara beredda att ta på oss en del av ansvaret för att vi uppfattas som arga för att kunna kommunicera på ett sätt som gör att utomstående uppfattar oss som de helt vanliga människor som vi är.

2. Vi uppfattas inta en martyrroll.

Det händer tyvärr fortfarande att sverigedemokrater utsätts för både diskriminering på arbetsmarknaden, trakasserier och fysiskt våld. Ibland också utan att det nämns med ett ord i vare sig någon etablerad tidning eller i etermedia, även om det med åren blivit något bättre på den punkten.

[M]en de allvarliga övergrepp som begås mot oss får inte drunkna i våra reaktioner på småsaker eller i en allmän uppfattning om att vi spelar martyrer.

En annan negativ effekt av att överdrivet högljutt peka de problem som man som Sverigedemokrat anser sig uppleva är att det riskerar ge en skev bild av hur det är att vara Sverigedemokrat. Vi vill ju naturligtvis förmedla bilden till nyfikna sympatisörer att det är den mest självklara saken i världen att vara Sverigedemokrat.

3. Vi uppfattas som enkelspåriga och missnöjda

Att vi har en egen planhalva i svensk politik medför också att vi ofta stämplas som enkelspåriga eller rentav som ett enfrågeparti. Vår profilfråga berör en stor majoritet av de samhällsfrågor som diskuteras i det offentliga samtalet, varför det är lätt för den oinsatte att tolka våra argument som fokuserade bara på invandringspolitikens problem.

[…]

Men vi bör bli bättre på att väga upp de mörka intrycken med en ljus bild av hur vi vill komma till rätta med problemen och därigenom kommunicera en bild av vårt partis genuina framtidstro.

[…]

4. Vi saknar gemensamt begreppsspråk.

Den som vill vinna gehör för sin problembeskrivning och sina lösningar behöver ofta ”uppfinna” egna begrepp. Dels för att kort beskriva vad som avses, dels för att kommunicera de värden man vill att begreppet ska förknippas med.

[…]

Som organisation har vi brustit när det gäller att sprida både nya och vedertagna begrepp på ett sätt som gör dem till våra egna – till sverigedemokratiska begrepp. Tyvärr har detta fått till följd att språket i högre grad än önskvärt skiftar mellan våra företrädare och i stället för att förmedla verkligheten, nämligen att vi är enade kring våra politiska idéer, problembeskrivningar och lösningar, så framstår vi ibland som spretiga och otydliga.

[…]

Förutom det obestridbara faktum att vi alla är individer som i högre eller lägre utsträckning har anpassat oss till partiets nya situation så behöver vi som organisation, något drastiskt uttryckt, omdefiniera oss själva. Vi måste förnya vår egen självbild.

Läs mer: Sammanfattning av Sverigedemokraternas kommunikationsplan 2014.

Read Full Post »

PLANER | ”Så skall han ta makten.” Så heter det när Aftonbladetavslöjar” Socialdemokraternas hemliga kommunikationsplan.

Men utgår man ifrån de delar som tidningen väljer att citera behöver Socialdemokraterna inte vara alltför upprörda. Det är knappast några större hemligheter som blivt offentliga.

Mycket av innehållet är självklarheter som skrivits ner för att partiet nu måste fokusera på väsentligheterna och inte hela tiden lockas hänga på allt som händer och sker i omvärlden.

Vill man vara lite konspiratorisk skulle man likaväl kunna anta att det hela är en medveten läcka från partiet.

”Det är tydligt att regeringen nu lägger fram förslag som mer syftar till att hålla ihop alliansen och rädda regeringen vid makten snarare än att utgå ifrån det bästa för Sveriges framtid”, citerar t.ex. Aftonbladet från dokumentet.

Fördelen med att få ut en sådan formulering är naturligtvis att det låter mer trovärdigt och ”objektivt” om det kommer från ett hemligt dokument.

Om Löfven säger samma sak i en intervju skulle han bara låta som en typisk oppositionspolitiker.

Det är inte heller någon större överraskning att den ekonomisk-politiske talespersonen Magdalena Andersson kommer att bli den som skall matcha finansminister Anders Borg (M) i debatterna.

Eftersom regeringen, och speciellt Borg, har hög trovärdighet i ekonomiska frågor måste Socialdemokraterna kunna matcha både sak och person.

Partistrategerna listar sex punkter där förtroendet hos väljarna ska stärkas. Huvudfrågor är skolan och jobben och målet är att Social­demokraterna senare i höst ska:

Uppfattas som mer handlingskraftiga än i dag.

Uppfattas som mer kompetenta än i dag.

Uppfattas som mer framtidsinriktade än i dag.

Ha ökat förtroende när det gäller ekonomi.

Ha fortsatt ledning och ökat förtroende när det gäller jobb.

Ha fortsatt ledning och ökat förtroende när det gäller skola.

”Vi ska vara ett parti som vågar ställa rimliga krav på människor”, står det i dokumentet.

Och det är naturligtvis fullt logiskt med tanke på att partiet under lång tid har uppfattats som ett parti för bidragstagare.

Skall partiet på ett seriöst sätt kunna fokusera på jobben kan man inte samtidigt låta som om man vill ge allt till alla. Det skulle skorra alltför falskt.

Om Löfven vill bli gråsossen som talar om ordning och reda måste han också vara beredd att trampa några av partiets målgrupper på tårna.

Vill man vinna tillbaka all de väljare man har förlorat till Alliansen är detta en nödvändighet.

”Väljare som delar våra värderingar och röstade på oss 2002, men röstade på Moderaterna 2006 och 2010”, skriver man enligt Aftonbladet.

Lyckas man inte med detta riskerar man ännu en valförlust.

Read Full Post »