Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kommunalarbetaren’

POLITIK: Liv Beckström, chefredaktör på Kommunalarbetaren, har gjort en intressant upptäckt.

Om Beckman har rätt håller Moderaterna sakta men säkert på med att plocka bort begreppet ”utanförskap” ur sin kommunikation.

”Om någon frågade ifall jag privat gynnas av moderat politik så skulle svaret bli ja. Med hälsan i behåll, god inkomst, nästan inga skulder och arbete kan jag håva in skattesänkningarna utan att betala priset.

Det gör som bekant i stället den växande skara som hamnat i det av Moderaterna tidigare så flitigt använda Utanförskapet. (Ett begrepp som nu, när det hela tiden växer, slår tillbaks på den borgerliga regeringen själv: I tysthet håller Moderaterna därför på att sopa igen spåren och radera artiklar om utanförskapet från sin hemsida. En annan hemsida som slutat redovisa utanförskapet är Svenskt Näringslivs ”Ekonomifakta”.)”

Read Full Post »

MikrofonMEDIA: Universitetsläraren Jesper Enbom har skrivit en avhandling om fackens strategier för att påverka nyhetsrapporteringen.

Avhandlingen Facket i det medialiserade samhället – En studie av LO:s och medlemsförbundens tillämpning av news management har kommit ut på Umeå Universitet.

I en intervju med tidningen Kommunalarbetaren svara Enbom på några frågor:

Du har sett att facken ofta anpassar sina utspel till den rådande dagordningen?

De intervjuer jag gjort visar att man anpassar sig till både det som diskuteras och till det rådande ideologiska klimatet. I ett klimat med större kritik mot sjukskrivna blir facken tvungna att förhålla sig till det i sina yttranden. Språket i medierna är ofta medelklassens och det anpassar man sig till, och det gör att LO-medlemmarna har svårare att göra sina röster hörda.

Vad får det för konsekvenser?

På längre sikt hamnar man för mycket på defensiven. Man överlåter för mycket till andra, som Svenskt Näringsliv, att sätta dagordningen. Det gör att facken ständigt får anpassa sig i stället för att ta egna initiativ. Jag tror att anpassningen är svår att komma ifrån, men däremot ska man nog fundera över hur man själv ska bli tongivande.

Hur lyckades LO hantera [den negativa publiciteten kring LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin]?

[M]an kan väl säga att de inte var tillräckligt snabba. Det man ska tänka på i sådana situationer är att vara snabb och visa att man tar frågan på allvar.

Att facket ser sig var på defensiven i samhällsdebatten är naturligtvis ett problem som går att lösa om man hanterar problemet på rätt sätt.

Grundproblemet uppstår när facket tycks ha så svårt att inse att man måste börja vara relevanta för sina medlemmar. Det går inte att fixa till bristande medlemsförtroende endast med hjälp av news management.

Eva Wetterström, ansvarig för medlemsvärvningen på Kommunals förbundskontor, anser att det fackliga medlemsraset inte kan förklaras bort med dyrare a-kassa. ”Visst finns det de som lämnat Kommunal på grund av kostnaden, men det är givetvis kopplat till vilken nytta man ser med medlemskapet”, säger Wetterström.

Detta är sannolikt korrekt. Men när Wetterström ombeds förklara varför facket då inte ser till att medlemmarna får denna kunskap blir svaret det traditionella.

”Samhällsklimatet har förändrats och man pratar inte så mycket politik på arbetsplatserna som man kanske gjorde förr. De bästa värvarna är egentligen medlemmarna själva. Där finns en oanad möjlighet”, svarar Wetterström.

Med andra ord skall de fackligt anställd på kanslier och kontor inte bry sig om att föra ut den relevanta informationen till medlemmarna. Istället blir det upptill arbetsplatsombuden – som inte är avlönade av facket – att ägna sig åt detta utöver sina vanliga sysslor. 

En sådan strategi skulle vara förödande för ett politiskt parti. Frågan är varför facket tror att den kan vara framgångsrik.

Read Full Post »

KommunalDEMONSTRATION: Kommunal har under drygt ett och ett halvt år demonstrerat mot regeringens politik 429 gånger i Stockholm och i cirka 200 andra kommuner enligt tidningen Kommunalarbetaren.

Svenska fackföreningar har länge lidit av två problem. Å ena sidan har man länge sett sig själva som en självklar och tung maktfaktor i samhället som inte har behövt rättfärdiga sin existens. 

Men å andra sidan har man haft svårt att ta till sig att inte ens de egna medlemmarna alltid har uppfattat facket som speciellt innovativ när det gäller att engagera och förnya sig. Det är många medlemmar som aldrig träffat någon facklig representant under alla år man betalt sin medlemsavgift.

När så Alliansregeringen försämrade a-kassan började medlemmarna fly facket. Medlemssiffrorna rasade och facket fick plötsligt uppleva att man inte längre kunde ta sina medlemmar för givet.

Fackets första reaktion var att skylla allt på regeringens politik och att fack- och a-kasseavgifter blev för dyrt för medlemmar när den ekonomiska krisen slog till.

Mycket låg säkert i detta. Men mycket berodde också på att medlemmar helt enkelt gjorde bedömningen att det inte fanns tillräckligt som motiverade att förbli lojal mot en organisation som man inte längre hade någon nära relation till.

Även om medlemssiffrorna inte längre ser lika illa ut har det uppenbart gått upp för facket att man nu måste börja tänka i nya banor. En gammal organisation måste börja tänka nytt. Problemen är de samma över hela västvärlden.

Kommunals kontinuerliga demonstrationer måste ses i ljuset av dessa händelser. Demonstrationerna är en del av en strategi att återigen bli relevant.

Eller som Leif Nordin, ombudsman för Kommunal, uttrycker det i Kommunalarbetaren;

Många säger att vi skiljer oss från andra fack, som inte hörs. [J]u närmare valet vi kommer desto hetare blir vi. Nästa år ska vi köra omkring i hela Sverige i en facklig kampbil.

Mycket av denna kampanj går dock spårlöst förbi riksmedia.

Det är svårt bli omskriven av medier i Stockholm, men på andra håll i landet syns vi. Och i norska tidningen LO Media. Där blev det stort uppslaget.

Norska LO Media? Det är verkligen att sätta ribban lågt om man tycker det är en bedrift att synas i en norsk facktidning!

Men trots detta är kampanjen det enda riktiga ur ett fackligt perspektiv. Inte för att demonstrationer i sig är speciellt innovativt. Men PR kampanjer gör facket relevant för sin primära målgrupp, d.v.s. medlemmarna.

Samtidigt är aktivitet en förutsättning för att överhuvudtaget kunna vinna nya medlemmar. Syns man så existerar man. Att kommunicera sina värderingar och sina krav är dessutom en förutsättning för att överhuvudtaget kunna påverka makthavare, opinion och allmänhet.

Åtminstone Kommunal verkar ha insett att självbelåtenhet inte längre kan vara ett alternativ.

Read Full Post »

IF MetallKRISAVTAL: LO:s utredare Ingemar Göransson kritiserar media för att gå arbetsgivarnas ärenden när man rapporterar om IF Metalls krisuppgörelse inom industrin.

Göransson anser att media rapportering kring uppgörelsen utnyttjas av arbetsgivarna för att sätta press på kollektivavtalen. Enligt Göransson handlar avtalet inte om lönesänkning utan om kollektiv deltid.

Arbetsgivarna har med hjälp av slarviga journalister vunnit striden om hur de lokala avtalen ska beskrivas i media. [M]ånga arbetsgivare i nästa avtalsrörelse kommer att försöka få igenom sänkta löner, med hänvisning till den felaktiga bilden av IF Metalls avtal.

De lokala avtalen är överrenskommelser om kollektiv deltid, som i sin tur leder till lägre lön, eftersom det är färre timmar som arbetas. Men det är inte samma sak som lönesänkning, priset på arbete per timme har inte sänkts.

Krisavtalet innebär att facken accepterar att man lokalt kan komma överrens andra villkor än vad som finns reglerat i de centrala avtalen.

Arbetsgivarna har, enligt Göransson, lagt ner mycket tid på att få igenom ”öppningsklausuler” som skall tillåta lokala avtal vid sidan om de centrala avtalen. Facken kommer därför också att få allt svårare att slå vakt om kollektivavtalen som riksavtal.

Det är fackets enda uppgift, att utifrån det fackliga löftet [d.v.s. att anställda inte skall bjuda under varandra gällande lön och arbetsvillkor] teckna riksavtal. Jag tror att facket kommer att få använda mycket energi för att klara den uppgiften. De kommer att lyckas, men till priset att inte ha energi över till annat än försvar av kollektivavtal som riksavtal.

Det är intressant att Göransson gör bedömningen att media är problemet. IF Metall har trots allt en egen press- och informationsavdelning med tre medarbetare (informationschef, pressombudsman och informatör).

En sådan avdelnings huvuduppgift är just att se till att media får ”rätt” information och att denna tolkas så gynnsamt som möjligt.

Det är också intressant att kritiken inte kommer från IF Metall. När uppgörelsen landade i media fick industrifacket mycket beröm för hur man hanterade uppgörelsen. 

Ordförande Stefan Löfven saknade inte tillfälle att då både informera och förklara innehållet i uppgörelsen. IF Metall sågs ta ansvar i kristider samtidigt som man lyckades värna jobben. Man verkade inte speciellt oroad över kritiken från vänster. Inte heller att man kunde uppfattas hjälpa den borgerliga regeringen.

IF Metall är ett av de riktigt tunga förbunden inom LO.  Man är van att få sätta agendan inom fackföreningsrörelsen.

Att kritiken nu återigen börjar dyka upp tyder på att övriga förbund har börjat förbereda sig på riktigt tuffa förhandlingar framöver. 

Kanske känner man också att situationen hade kunnat undvikas om IF Metall bara hade varit lite mer benägna till dialog mellan förbunden innan man slöt sin uppgörelse.

Kanske dags att trimma den interna och externa kommunikationsarbetet inonm LO?

Källa: Ingemar Göransson intervjuades i pappersutgåvan av Kommunalarbetaren (nr 11: 3-16 juni 2009).

Read Full Post »

UNDERSÖKNING: Socialdemokraterna har tappade stöd hos de kommun- och landstingsanställda som är med i Kommunal med hela 6,1 procent. Stödet är nu lika lågt som vid valnederlaget och Göran Perssons avgång som partiledare.

SCB Kommunal

Kommunals fackförbundstidning Kommunalarbetaren har bett SCB göra en partisympatiundersökning för majmånad. Undersökningen visar ett stort ras jämfört med rekordsiffrorna för bara ett år sedan.

Kommunalarbetarna tillhör socialdemokratins kärnväljare och att då tappa med så mycket i denna grupp borde djupt oroa Mona Sahlin och partiledningen. Socialdemokraterna tappar både till höger och vänster.

Dessutom tappar de Rödgröna 5,7 procent jämfört med för ett år sedan. Allianpartierna ökar under motsvarande period med 3,9 procent.

Bland kommunalarna får de Rödgröna 73,9 procent. Allianspartierna får 23,1 procent.

Read Full Post »

« Newer Posts