Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kmapanj’

FRASER NELSON, politisk redaktör på The Spectator, anser sig ha information om planerna för David Camerons första Queen´s Speech – den engelska motsvarigheten till en regeringsförklaring.

Torypartiet har i hemlighet påbörjat planerna på att ta över efter Gordon Brown och Labour. Och enligt Nelson kommer en eventuell konservativ regering att vara uttalat familjevänlig och sikta in sig på att minska beroendet av välfärdsstaten.

Conservative kommer att ha en mer ”holistic” inställning och hävda att fattigdomen bästa bekämpas, och att progressiva mål snabbast uppnås med konservativa medel.

Mer makt kommer att överföras till lokala beslutande organ som exempelvis val av lokala polischefer. Och skatter kommer att sänkas om möjligheter yppar sig.

Detta är något som Cameron har framför i sina tal en längre tid men frågan är vad som kommer att prioriteras och i vilken ordning.

Enligt Fraser Nelson kommer en skolreform och en översyn av välfärdssystemet att prioriteras. Målet är bl.a. att skapa en ”a new breed boutique state schools” som skall konkurrera om elevernas intresse.

Detta är en idé som Cameron har hämtat från den svenska friskolereformen som man uppfattar som så framgångsrik att man i Sverige inte längre skulle kunna rulla tillbaka den.

De konservativa har också satt upp en ”Implementation Unit” bestående av ett team av f.d. chefstjänstemän som agerar mentorer för skuggkabinettets ledamöter.

Till skillnad från Allians för Sveriges förberedelser innan valet 2006 försöker de konservativa hålla så tyst som möjligt om sina förberedelser för att kunna ta över makten. Detta eftersom man inte vill framstå som alltför självsäkra och redan har börjat ta mått på gardinerna på 10 Downing Street – ”measuring the curtains”.

Torypartiet är oroliga att Gordon Brown skall köra ekonomin i botten om man misstänker att de negativa opinionssiffrorna för Labour kommer att hålla i sig. Av denna anledning är man restriktiva i skuggkabinettet när det gäller kommande budgetutgifter.

Men en del reformer tänker Cameron att genomföra omedelbart eftersom dessa uppfattas som förhållandevis billiga. Bland annat kommer man att införa en årlig kvot när det gäller immigration. Även den omstridda lagen som säger att terroristmisstänkta kan kvarhållas i 42 dagar kommer att avskaffas om ingen terroristmässtänkt – innan valet – har varit kvarhållen mer än 28 dagar.

En välfärdsreform kommer att bli dyr. Department of Work and Pensions har t.ex. 5,1 miljoner medborgare som är beroende av staten. En reform kommer att kosta, inte bara skattepengar, utan också politiskt kapital och dyrbar tid.

Optimismen inom Tory beror bl.a. på att Tony Blairs reformer trots allt har lyckats få ner bidragsberoendet i både Glasgow och Liverpool från en tredjedel till en fjärdedel bland alla i arbetsför ålder p.g.a. privatiseringsåtgärder på välfärdsområdet.

Problemen inom hälso- och sjukvårdsområdet kommer – enligt Nelson – att hållas stången genom att ge National Health Service en självständig roll med stora egna möjligheter att utvecklas enligt egna önskningar. Detta skulle i sin tur ge Torypartiet möjlighet att angripa Labour från vänster och utmåla sig som hälso- och sjukvårdens naturliga parti.

Risken är bara att man då också blir NHS byråkratins parti. Men eftersom man inte kan slås på alla fronter samtidigt har Cameron valt att i sitt första Queen´s Speech inrikta sig på en skol- och välfärdsreform.

För att inte utmana ödet har David Cameron beslutat att offentligt inte framstå som alltför självsäker trots de goda opinionssiffrorna. Mantrat är därför ”Radicalism in private, reassurance in public”.

Read Full Post »