Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Kent Persson’

Moderat logaVÄLJARE | När Moderaterna kommunicerar bilden av sig själv till väljarna betonar man gärna att man är ett parti för hela Sverige.

Men när Dagens Samhälle granskade de 95 kommuner där partiet har kommunstyrelseposten visade det sig att befolkningen här är både rikare, friskare och mer välutbildad än i andra kommuner.

Även arbetslösheten är lägre och bidragsberoendet mindre. Dessa kommuner växer dessutom snabbare.

Dagens Samhälle talade med Tommy Möller och Henrik Oscarsson, statsvetare vid Stockholms respektive Göteborgs universitet, om partiet.

Henrik Oscarsson framhåller att det finns en fundamental konflikt där vänstern vill omfördela mer än högern. Han anser att Moderaterna inte är intresserade av att gå låginkomsttagarna till mötes.

– Man behöver inte de grupperna. Hela maktkampen i Sverige handlar om att vinna medelklassen.

Det finns starka geografiska motsättningar i det svenska politiska landskapet, inte minst mellan stad och land, enligt Tommy Möller.

– S har fortfarande ett starkt stöd i de delar där det går dåligt. Det är områden där man fruktar framtiden snarare än välkomnar den, säger han.

Frågan är då om Moderaterna kan bli ett parti för hela Sverige.  

Skulle den politik som förs i Täby fungera också i Skellefteå?

– Nej, det är väldigt stora skillnader i förutsättningarna. Går man tillbaka 10–15 år så hade man nog en föreställning att man kunde ha samma politik överallt när det gällde valfrihet och privatiseringar. Men under Reinfeldt har man mycket mer än tidigare lyssnat in lokala opinioner, svarar Tommy Möller.

– De geografiska skillnaderna i politiken är väldigt stabila. På kort sikt är det bara att ödsla tid och kraft för Moderaterna att försöka bli stora i Norrland, svarar Henrik Oscarsson.

När tidningen intervjuade partisekreterare Kent Persson (M) var det uppenbart att partiet är väl medvetet om problemet.

Där ni har starkt stöd – styr ni för att det går bra, eller går det bra för att ni styr? vad är hönan och ägget?

– Det är en jättekomplex fråga. Sanningen ligger förmodligen mittemellan. Till en del handlar det om politiska prioriteringar. Moderatledda kommuner prioriterar en bra skola och ett bra företagsklimat som ger jobb. I valet 2010 när vi gick framåt vann vi också arbetarna från S.

Arbetarna? Valforskarna säger att arbetare är klart underrepresenterade i er väljargrupp…

– Det beror på hur man definierar arbetare. Vi menar att alla jobb behövs och är lika mycket värda.

Jämfört med valet 2006 ökade partiet sin röstandel bland LO-medlemmarna med 4,6 procent till 15,7 procent.

Det är bra men långtifrån vad som behövs om man vill kunna beskriva sig som ett parti för alla.

Trots att Socialdemokraterna tappade LO-medlemmar två val i rad är man fortfarande överlägset störst med en röstandel om 50,7 procent.

Att definiera om alla med ett jobb som arbetare ser naturligtvis bra ut i statistiken men ändrar inte på verkligheten.

Lite mer problematiskt är det naturligtvis om partisekreteraren själv skulle tro på vad han själv säger. Att gå till val med en felaktig verklighetsbeskrivning i bakfickan är inget man brukar rekommendera.

Övrigt: Intervjun med Kent Persson i papperstidningen Dagens Samhälle, nr 10 den 14 mars 2013.

Read Full Post »

HISTORIA | Hur kan det vara att lustigkurrar alltid blir partisekreterare i Moderaterna?

Vem minns inte Sofia Arkelstens uttalanden om att Moderaterna var med och genomförde allmän och lika rösträtt?

Nu var det dags igen. Denna gång handlar det om hemliga partistöd. Och partisekreteraren heter Kent Persson.

Men först bakgrunden:

De fyra regeringspartierna och de tre rödgröna partierna har äntligen en överenskommelse om att öppet redovisa de privata bidragen till sina respektive partier. Nu kommer alla bidrag på över 20 000 kronor redovisas.

(Sverigedemokraterna är det enda av riksdagspartiet som inte ställer upp med hänvisning till den hotbild som kan drabba deras bidragsgivare.)

Det är knappast någon hemlighet att Moderaterna tidigare har försökt förhindra en överenskommelse om redovisning av hemliga bidrag.

Men i sann historierevisionistisk anda hävdar Kent Persson nu att så aldrig har varit fallet.

Vi har sedan länge drivit denna fråga. Vi har förändrat vår egen redovisning så att vi redovisar allt öppet och transparent precis som den nya överenskommelse vi har tagit i dag.

Det är inte första gången som Persson rör till det.

Tidigare förnekade han att Moderaterna hade talat om massarbetslöshet i Sverige när Socialdemokraterna styrde.

Det hela var naturligtvis ganska lätt att kolla. Lika lätt som det där om Moderaternas föregångare och rösträtten.

Read Full Post »

VAL 2014 | Moderaterna har presenterat ”en första strategi” för valseger 2014. Tydligen är detta bara första delen i en lång följetong.

Men frågan är om författarna har lyckats fånga läsarnas intresse? Så här skriver partisekreterare Kent Persson och chefsstrategen Per Schlingmann i Dagens Nyheter.

Nu börjar arbetet på allvar med att rusta partiet för att söka förnyat förtroende av väljarna i de allmänna valen 2014. Som utgångspunkt för detta arbete har partiet utarbetat en första strategi som ligger till grund för att nå vårt mål – en tredje valframgång.

[…]

Vår bedömning är att den viktigaste frågan i valrörelsen 2014 kommer att bli vilket politiskt alternativ som har bäst politik för hur jobben kan bli fler. Jobbfrågan är därför helt central i vår färdplan mot 2014.

Rent innehållsmässigt finns inga nyheter i debattartikeln. Artikeln förstärker bara intrycket att Moderaterna – och därmed regeringen – saknar nya idéer.

De politiska tyngdpunkterna är de samma som tidigare.

Det handlar om att hantera en ökad rörlighet på arbetsmarknaden och stärka möjligheterna för företagande och entreprenörskap.

Arbetslinjen ligger, föga oväntat, fast. Likaså tesen att ”alla jobb behövs” och att människors anställningsbarhet måste bli bättre.

Inte mycket nytt med andra ord. Men ju färre nyheter desto fler svulstigheter.

Utmaningen är omfattande och för att lyckas måste vi fortsätta förnyelsen, skärpa samhällskritiken och utveckla en tydlig framtidsagenda.

[…]

Sverige behöver en politik som […] kan skapa förutsättningar för att Sverige inte bara hänger med i utvecklingen, utan snarare förmår ligga steget före.

[…]

Konflikten kommer att stå mellan de som blickar framåt och de som har ett tillbakablickande perspektiv.

[…]

Vi blickar framåt och vårt grundbudskap blir därför att Sverige behöver ett modernt arbetarparti. Nya Moderaterna är detta parti.

[…]

Vi utgår från den arbetsmarknad som växer fram, inte den som var.

Och så slutklämmen:

För att kunna möta en modern arbetsmarknad behöver Sverige ett modernt arbetarparti. Ett parti som har blicken riktad framåt, som tar ansvar för ekonomin och förmår komma med nya, kreativa lösningar. Ett parti som inte ser förändring och rörlighet som ett hot, utan som uppmuntrar och bejakar framväxten av ett nytt Sverige. Sverige har mycket goda förutsättningar och behöver en politik som tar tillvara på dessa.

2014 ska väljarna mötas av ett modernt arbetarparti med nya idéer kring hur vi gör Sverige ännu bättre. Ett parti som tar vara på möjligheter och som sätter fler jobb, trygghet och bredare vägar in på arbetsmarknaden främst.

Gör några språkliga förändringar, klipp ut ”Moderaterna” och klistra in valfritt partinamn så skulle texten kunna vara skriven på vilket partikansli som helst.

Bild: En sida av Dagens Nyheter den 2 juli 2014.

Read Full Post »

IDÈSTRID | När Moderaterna knycker idéer från andra partier avslöjat detta något om de involverade partierna.

Att som Moderaterna planka idén om en ny myndighet för tillsyn av äldreomsorgen visar tydligt på partiets egen idétorka och okunnighet.

Anders W. Jonsson, tidigare partiledarkandidat i Centerpartiet,  har skrivit varför utspelet från partisekreterare Kent Persson (M) har rört till det för hela regeringen.

Det märkliga är att när partisekreteraren på Brännpunkt ska precisera vad han menar med att ”gå vidare ett steg till” så handlar det inte om att ytterligare utvidga tillsynsområdet utan motsatsen. Han skriver istället att äldreomsorgen ska få en alldeles egen tillsynsmyndighet. Han vill tydligen skilja tillsyn av sjukvård från tillsyn av äldreomsorg.

Det innebär att vi är tillbaka där vi började i tillsynsfrågan. Länsstyrelsen hade tillsyn över äldreomsorgen och Socialstyrelsen tillsyn över sjukvård. Det innebar att tillsynen över vård och omsorg för de äldsta och sjukaste var delad på två myndigheter. Något som alla var överens om var förödande för reslutatet.

Det vore bra om någon moderat, väl insatt i vård och omsorgsfrågorna, kunde reda ut vad partiet egentligen står för i den så viktiga frågan om framtida tillsyn.

Men det visar också på hela regeringens idélöshet.

Hade det sprudlat av tunga och spännande nyheter från regeringen hade denna ordstrid aldrig skapat sådan irritation. När spiltan är tom biter hästarna.

Men även Kristdemokraternas respons var avslöjande.

Göran Hägglund (KD) skapade säkert en Twitter-klassiker när han skrev: ”Själv funderar jag på att presentera en idé som jag kallar jobbskatteavdrag…”.

Men responsen – medvetet eller omedvetet – visade också hur motsättningarna mellan Allianspartierna är inbyggda i regeringen.

Alla partier är nämligen inte lika entusiastiska över de fyra jobbskatteavdragen. Utan dessa skulle det finnas ett betydligt större utrymme för andra reformer – reformers som inte nödvändigtvis har Moderaterna som avsändare.

Read Full Post »

IDÈTORKA | En ny myndighet med uppdrag att granska äldreomsorgen är en alldeles utmärkt idé.

Och det var naturligtvis därför partisekreterare Kent Persson (M) och Moderaterna plankade idén från Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna på Socialdepartementet har arbetat fram idén och dragit igång arbetet kring den nya myndigheten.

För att vara kristdemokrat är partisekreterare Acko Ankarberg Johansson ovanligt tydlig med vad hon tycker om Moderaternas agerande.

Jag vet inte om de inser vad de gör, om de är okunniga eller helt enkelt plankar en idé.

Men detta är inte första gången Moderaterna plockar idéer från Kristdemokraterna.

I november 2011 plagierade Moderraterna, i en debattartikel om äldrevården, flera meningar och stycken rakt av från Kristdemokraterna.

Det är i och för sig inget ovanligt att partier stjäl varandras idéer. Det är därför intressant att fråga sig om Kent Persson visste vad han gjorde?

Om Persson var medveten om att initiativet inte var deras eget var det ett ovanligt klumpigt sätt att försöka stjäla godbitar från Kristdemokraterna.

Han måste vara bra naiv om han trodde att det inte skulle avslöjas.

Om inte annat för att det redan har börjat komma in ansökningar till posten som generaldirektör för den nya myndigheten.

Om Persson däremot inte var medveten om vad han gjorde kommer många att fråga sig om Fredrik Reinfeldt gjort ännu en felrekrytering.

Ännu en tabbe så kort tid efter Persson misslyckade försök att förklara i Studio Ett hur partiet tidigare definierade begreppet massarbetslöshet jämfört med idag är inte så bra.

Men både händelsen i november och nuvarande idéstöld avslöjar något väsentligt om Moderaterna. Partiet har alltid varit uruselt när det gäller mjuka frågor.

Be en moderat förklara fördelarna med låga skatter eller fri företagsamhet så får du en hel lång lista.

Be samma moderat förklara vad man har för idéer inom vård, skola och omsorg – exklusive konkurrensutsättning – så blir resultatet ganska tunnt.

Här är förklaringen till dessa återkommande idéstölder.

Partiet har helt enkelt inte några egna idéer på de områden man måste erövra om man skall fortsätta vara trovärdiga som de ”nya Moderaterna”.

Read Full Post »

VARUMÄRKE | När Fredrik Reinfeldt har gått utanför den inre kretsen verkar han alltid få problem med sina rekryteringar.

Det har alltid varit viktigt för Reinfeldt att personer signalerar något vagt ”nytt” så att de skall passa in i konceptet kring varumärket ”nya Moderaterna”. Kompetens verkar definieras som att man tänker ”rätt”.

När Sofia Arkelsten utsågs till partisekreterare framhävdes gärna hennes intresse för miljö- och klimatfrågor.

Detta skulle signalera något nytt eftersom gamla Moderaterna alltid uppfattade dessa frågor som flummiga och vänster.

Men det paradoxala är att många av de lyckade rekryteringarna har varit gamla stötar. Till exempel när H.G. Wessberg rekryterades till statssekreterare i statsrådsberedningen.

Posten är inte speciellt publik så det gjorde inget att Wessberg aldrig kunde tas för en av dessa nya moderater.  

Partisekreteraren Kent Perssons tabbe i P1:s Studio Ett får därför många att fråga sig om Reinfeldt gjort ännu en felrekrytering.

Vi trixar inte med siffror. Jag tror också man skall vara rätt så varsam med orden. Jag noterar att Socialdemokraterna försöker måla upp en bild att det är massarbetslöshet i det här landet. Jag tror att det är rätt få känner igen sig i det.

Återigen så blir det ändå så att …

Men ni har själva kallat det för massarbetslöshet tidigare.

Njaa, det har vi inte alls gjort.

Jo, när ni tillträdde var det ungefär samma siffror och då var det massarbetslöshet.

Fast vi har en strukturell arbetslöshetsproblematik och det är därför vi lägger resurser och åtgärder på att skapa möjligheter för att unga skall komma in i arbete.

Att förneka att Moderaterna tidigare använt begreppet massarbetslöshet mot Socialdemokraterna är bra amatörmässigt med tanke på att både Reinfeldt och Anders Borg har använt argumentet.

Att Persson backar från sitt eget ordval är därför smart men löser inte Moderaterns grundläggande problem.

(Som Expressen konstaterar tycks dessa nya moderater ha en annan sak gemensamt. De verkar ha en dimmig uppfattning om sin egen historia. Arkelstens turer kring Högern och den fria rösträtten var en långkörare i media förra året.)

Men oavsett vilket måste Fredrik Reinfeldt snart börja inse att nya Moderaterna inte längre är något nytt.

Nya Moderaterna bygger på tanken att partiet alltid projicerar rörelse framåt. Idén är att partiet alltid skall vara relevant för väljarna och ha svar på de problem som människor möter i sin vardag.

Men detta fungerar bara om man har en politik som backar upp orden. Ett parti som bara lyssnar – eller som bara kommunicerar att man lyssnar – tröttnar väljarna snart på.

Read Full Post »

STRATEGI | Kent Perssons idéer skilljer sig inte från Sofia Arkelstens. Kan Moderaterna lyckas bara för att man byter ut sin partisekreterare?

Lena Hennel skriver i Svenska Dagbladet:

Kent Persson [Moderaternas partisekreterare], en kortklippt 41-årig örebroare med pekfingret ständigt i närheten av twitterknappen, tar emot i samma rum där Per Schlingmann under sin tid drack kaffe ur en mugg prydd med texten Jesus is coming.

– Jag har fått ett rätt tydligt uppdrag av Fredrik Reinfeldt och ett stort mandat för att lägga grunden för att vinna ett tredje val på raken, förklarar Kent Persson.

[…]

Internt i partiet tolkas det nya dubbelkommandot som att partiet nu är satt på krigsfot för att kunna möta de socialdemokratiska huvudmotståndarna. Från annat M-håll ses Per Schlingmann inte bara som en side kick utan som en överrock. ”Schlingmann behövs om det ska tänkas nytt”, säger en moderat med god insyn.

Jesus is coming?

Det återstår att se.

[…]

En viktig varningsklocka för Moderaterna fanns att läsa i det finstilta i Sifos senaste väljarbarometer. Där framgår att i takt med att stödet för Socialdemokraterna har stigit så har Moderaterna förlorat sin majoritet bland de förvärvsarbetande.

[…]

Den borgerliga regeringen har satsat en stor del av sitt sparkapital på att vinna just den här tunga väljargruppen genom sänkta inkomstskatter för löntagare, det så kallade jobbskatteavdraget. Är nu Det nya arbetarpartiet på väg att ratas till förmån för Det gamla?

– Det är något vi måste ta på allvar. Vi måste fundera över varför det har blivit så. När det gäller jobbfrågan måste vi gå tillbaka till det som är vår styrka: att se samhällsproblemet och komma med konkreta förslag på hur vi ska lösa det, säger Kent Persson.

En annan grupp som de nya Moderaterna också måste säkra för att lägga grunden till ett långt regeringsinnehav är kvinnorna, i synnerhet de offentliganställda. Trots att Fredrik Reinfeldt på sina resor träffat många kvinnor i vård, skola och omsorg så har han aldrig riktigt lyckats övertyga den här gruppen om sin förträfflighet. Kent Persson tror sig sitta inne med förklaringen.

[…]

Moderaterna gjorde ett sämre val lokalt än på riksplanet 2010. Det oroar Kent Persson, förklarar han senare. För, som han säger, val vinns på människors hemmaplan. Då väger vård, skola och omsorg tungt.

– För många människor är välfärdsfrågan helt avgörande för hur de röstar. Då tror jag fortfarande att det handlar rätt mycket om ”är de nya Moderaterna på riktigt?”. Där har vi en hemläxa att göra.

Och så fortsätter det.

Moderaterna skall bli bättre på allt. Inte minst när det gäller välfärdfrågorna.

Och jobbpolitiken. Det skall naturligtvis bli än fler jobbskatteavdrag.

Och företagen? De måste också bli fler. Speciellt då de små och medelstora.

Men problemet för Moderaterna är inte att det nödvändigtvis är fel på prioriteringarna. Problemet är att väljarna har hört allt tidigare. Och ännu är man inte övertygade.

Men inte ens fokuseringen på vård, skola och omsorg är ny. Även här var Arkelsten först.

En partisekreterare verkställer naturligtvis bara fattade beslut. Men en driftig person kan påverka.

Därför kan man nu dra vissa slutsatser.

Om Persson säger samma sak som sin företrädare – och upprepar vad Schlingmann sade innan han blev regeringens kommunikationsstrateg – så måste det betyda att Moderaterna hänger upp hela sin valstrategi på just Per Schlingmann.

Schlingmann – och Persson – skall genomföra en redan fastställd valstrategi. Och det skall göras med hjälp av Schlingmanns berömda förmåga att kommunicera. Någon ny politik behövs tydligen inte.

Kommer han att kunna locka tillbaka tillräckligt många konsumenter bara genom att paketera om en gammal produkt?

Speciellt nu när konkurrenterna har börjat placera ut sina alltmer lockande varor på butikshyllorna?

Är Moderaterna Coca-Cola eller den ständiga tvåan Pepsi?

Bild: En sida ur Svenska Dagbladet den 27 maj 2012.

Read Full Post »

FÖRNYELSE | Vissa nyheter framstår som självklara även om de kommer som en överraskning.

Ett exempel är att Sofia Arkelsten (M) tvingats avgå med omedelbar verkan som partisekreterare.

Strategin blir nu att göra ”Nya Moderaterna” ännu nyare. Fast med tydligare fokus på att bli en kampanjorganisation som levererar resultat i form av bättre opinionssiffror.

Rent teoretiskt kan man förnya och förbättra en produkt i det oändliga. Men politik är en förtroendebransch. För många förändringar skapar osäkerhet hos väljarna om det finns något som är heligt i Moderaterna.

Arkelstens ”affärer” och bristande politisk fingertoppskänsla var säkert bidragande orsak till Fredrik Reinfeldts beslut.

Hennes sista insats var att staka ut en ny linje när det gäller de hemliga partibidragen till partiet. Förslaget fick dock kritik även på liberala ledarsidor.

Men varför blev det plötsligt så brått att bli av med Arkelsten? Det finns åtminstone två svar på den frågan förutom ovan nämnda.

1) Som statsminister har Reinfeldt lidit av ett Göran Persson-komplex. Persson ville nämligen alltid överaska när han skulle tillsätta nytt folk.  

När Reinfeldt har försökt göra det samma har han alltid floppat. Arkelsten fick därför, efter bara 18 månader, göra Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò sällskap som exempel på misslyckade rekryteringar.

Men varför Reinfeldt tror att Arkelsten kommer att bli en bättre ordförande för riksdagens utrikesutskott än som partisekreterare är svårt att förstå. Hon har noll erfarenhet området.

Kanske räknar Reinfeldt med att Carl Bildt kommer att vara hennes överrock. På så sätt kan hon inte ställa till med någon skada.

Utnämningen visar möjligtvis också hur uddlöst det löpande arbetet i riksdagen har blivit. Regeringar – oavsett partifärga – har blivit alltmer ointresserade av det löpande arbetet i riksdagen.

Lägg sedan till att det nästan har blivit en del av nya Moderaternas image att inte intressera sig för vissa frågor. Det har blivit ett sätt att signalera att partiet har förändrats.

På samma sätt var Arkelstens intresse för miljöfrågor anledningen till hennes utnämning till partisekreterare. Att vara grön är mycket mer ”nya Moderaterna” än att prata hårda frågor som försvar eller utrikespolitik.

2) Det drastiska beslutet att ersätta Arkelsten med Kent Persson visar att Reinfeldt har tagits på sängen av partiets dåliga siffror.

Återigen verkar Göran Persson spöka. Tydligen har man trott att Persson var parentesen medan Mona Sahlin och Håkan Juholt var normaltillståndet.

Så länge de egna siffrorna steg och Socialdemokraternas dalade kunde man fortsätta inbilla sig att allt som behövdes var att tillsätta nya arbetsgrupper som t.ex. ”Hälsosammare Sverige” och ”Föregångsland för klimat och hållbarhet” för att man skulle garanteras fortsatta framgångar.

Men det räckte med att Socialdemokraterna fick en trovärdig partiledare för att bräckligheten i varumärket ”nya Moderaterna” skulle visa sig.

Moderaterna hade säkert kunnat leva med ett tapp i opinionen om Alliansen hade fortsatt vara större än de rödgröna. Så är inte längre fallet.

Och då kan man inte bara sorglöst lunka på som vanligt. Man behöver nu en rejäl uppstramning av partiarbetet om man skall lyckas vinna valet.

Nya Moderaterna kommer nu att bli ännu nyare fast med bättre partidisciplin. Politiker och partiapparat kommer att tvingas börja jobba för bättre opinionssiffror.

Read Full Post »

INTRIGER | Alla som älskar politisk cirkus välkomnar att Socialdemokraterna bidrar till underhållningen med sina trätor.

Men för partiets anhängare måste det vara rena plågan.

När Mona Sahlin nu föreslår att partiet måste införa en mer öppen process vid valet av partiledare är det svårt att se det som något annat än ett angrepp på Håkan Juholt.

Sahlin är tillräckligt intelligent för att inse att hennes utspel skulle tolkas precis så.

”Idag har ju ingen en aning om vad just han [Håkan Juholt] ville med sitt partiledarskap”, sade Sahlin till Ekot.

När hon uttrycker sig på det sättet spelar det ingen roll att hon i intervjun även syftar på sig själv vid sin utnämning till partiledare.

Om hennes primära intresse hade varit själva sakfrågan – att göra processen vid partiledarvalen mer öppen och demokratisk – skulle hon ha valt att agerat på ett helt annat sätt.

Sahlin hade t.ex. kunnat skriva en motion i ämnet. Eller lyfta frågan i partiets idé- och debattidskrift Tiden eller i partiets närstående Arena.

Då hade det uppfattats som ett naturligt inlägg i partiets framtidsdebatt. Tillräckligt tråkigt för att bara generera notiser i media.

Men nu tycker t.o.m. politiska motståndare att hennes agerande är ovärdigt en f.d. partiledare.

Så här skriver t.ex. Kent Persson (M), oppositionsrådet i Örebro, på sin blogg:

Jag är inte så imponerad av före detta ledare som kritiserar sina efterträdare. Det får alltid en besk eftersmak. Kritiken bygger alltför ofta på gammal bitterhet och det blir sällan vare sig bra eller framåtsyftande. Ofta faller dock kritiken tillbaka på den före detta ledaren och försämrar eftermälet av dennes ledarskap och verksamhet.

Kanske borde Sahlin istället dra sig tillbaka och lyssna på Bruce Springsteen. Genom åren har hon trots allt haft mer gott att säga om ”The Boss” än om Juholt.

Read Full Post »

Wanja Lundby-Wedin 2KOMMUNIKATION: Dags för ny krishantering. Wanja Lundby-Wedin – LO:s ordförande – är återigen i hetluften med en ny skandal.

Nu gäller det en ”lyxresa” till Italien under förevändning av ”styrelsesammanträde”. Hennes make hänger med och bor gratis på fyrstjärnigt hotell.

När Expressen frågar om hon aldrig har funderat om detta är skattepliktig förmån att maken bor gratis svarar Lundby-Wedin;

Nej det har jag inte ens tänkt på att det skulle kunna vara. Men det skall jag undersöka när jag kommer hem.

Men det är inte bara maken Lennart Wedin som tydligen bor gratis. Det gör även TCO:s ordförande Sture Nordhs fru och LO:s före detta kanslichef och vice ordförande Erland Olausons fru.

Kommentarerna i bloggosvären har inte varit nådiga.

Från vänster säger bloggaren Jinge;

Wanja Lundby-Wedin är den som gjort fackets pampvälde tydligast sedan Transports ordförande, Hasse Ericsson, poserade i badbyxor med en paraplydrink i handen på Mallorca en gång i tiden. Det är bara att gratulera Fredrik Reinfeldt.

Från höger undrar Kent Persson (M);

Varför är det så svårt att göra rätt för sig? (…) Man kan ju tycka att det för höginkomsttagaren Lundby-Wedin knappast kan vara ett problem att göra rätt för sig.

Hund-Dolores ställer frågor;

LO: ordförande Wanja Lundby-Wedin verkar så tagen från landet eller liknande, när hon gång på gång gör misstag som är för nybörjare. Det får mig att undra om hon är dum? Eller till och med värre än befarat? Att hon hålls i ett koppel av småpampar där hon får spela första fiolen med musiken ”jag gör så dumt jag kan!”.

 Och Norah4you’s Weblog konstaterar;

Wanja Lundby-Wedin ÄR Alliansens reklampelare.

Frågan är hur Lundby-Wedin kommer att hantera denna nya kris.

Kommer hon även denna gång låta tiden rinna mellan fingrarna innan hon agerar? Kommer hon att fortsätta att vifta bort det hela med att hon inget visste precis som med AMF Pension-skandalen?

Hur som helst verkar det som om allmänheten redan har sin bild av Lundby-Wedin klar för sig. Och detta borde oroa Socialdemokraterna när deras strategi bygger på att det nu håller på att vända i opinionen. Nedgången har avstannat i senaste opinionssiffrorna.

Återigen kommer frågan upp om LO och Lundby-Wedin kommer att bli en belsatning för Mona Sahlin i valrörelsen 2010.

Read Full Post »