Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Karin Wanngård’

SocialdemokraternaSTOCKHOLM Socialdemokraternas vallöften för Stockholmsregionen låter som en ren kopia av politiken nationellt.

Jobb, vård och skola. Inga överraskningar där. Frågan är om något parti överhuvudtaget kommer att avvika från mantrat.

Det enda löftet med lite lokalfärg handlar om byggandet. Å andra sidan är det ett vallöfte som Socialdemokraterna brukar plocka fram i alla storstäder inför ett val.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet skriver Stefan Löfven och hans motsvarigheter i Stockholms läns landsting och Stockholm stad, Helene Hellmark Knutsson och Karin Wanngård, om sitt s.k. Framtidskontrakt för Stockholmsregionen:

Ingen väljare i Stockholmsregionen ska behöva tvivla på att Socialdemokraternas prioriteringar är tydliga: jobben först, sedan skolan och vården. Därför ger vi Stockholmsregionens invånare fyra tydliga löften i vårt Framtidskontrakt för Stockholmsregionen:

1. Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag. Kan man jobba ska man inte få försörjningsstöd utan ett arbete som förstärker kvaliteten i vård, skola och omsorg eller utbildning som leder till jobb. Så ger vi många fler ett insteg in i arbetslivet och så finner vi den extra tid som behövs i exempelvis äldreomsorgen. Genom en aktiv näringspolitik ska fler få jobb i näringslivet. Stockholmsregionens tilltagande brist på utbildad arbetskraft ska mötas genom fler utbildningsplatser.

2. Mindre klasser ska gå före fler skattesänkningar. Minst 3000 nya lärare och pedagoger ska anställas före 2018. Andelen som inte är behöriga till gymnasiet ska halveras. Vi vill minska klasserna i de tidigare årskurserna och öka lärartätheten för att ge lärarna tid att se varje barns behov och utveckla varje barns förmågor.

3. Ordning och reda i vård och omsorg ska gå före nya privatiseringar. Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre på prislistor. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och de andra kollegorna i vården måste få ro att fokusera på patienterna, inte på administration och prislistor. Privatiseringarna har kommit till vägs ände. Bolag med kortsiktiga vinstintressen ska inte äga verksamheter inom vård eller skola. För att möta vårdens utmaningar med en växande och åldrande befolkning behövs långsiktighet och samarbete.

4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter. Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Vi ska tydligt minska bostadsköerna för alla och särskilt ska ungdomars och studenters möjlighet att ta sig ut i vuxenlivet förbättras. I dag tar det mer än sju år i kö för att få en hyresrätt i Stockholm. När Moderaterna avvecklat 35000 allmännyttiga hyresrätter i Stockholms stad och byggt 168 studentbostäder vill vi tvärtom öka produktionen av nya hyresrätter. Ingen blivande student ska välja bort Stockholm på grund av brist på en anständig bostad.

Till detta kan man bara svara: Show me the money!

Read Full Post »

VALPLANER | Om Socialdemokraterna vill vinna valet 2014 måste man se till att vinna också i storstadsregionerna. I Stockholm har man en bra bit kvar.

Marijana Dragic, Dagens Nyheter, intervjuade Stefan Löfven (S) om partiets utsikter i Stockholm.

I valet 2010 fick Socialdemokraterna bara en dryg femtedel av stockholmarnas röster – en betydligt lägre siffra än riksgenomsnittet.

Vet Socialdemokraterna vad stockholmare vill ha?

– Ja. Stockholm är naturligtvis annorlunda än Örnsköldsvik eller Hagfors. Men stockholmare vill också ha arbete. De vill också att barnen får en bra skola, ha tillgång till bra barnomsorg och äldreomsorg, att man kan ta sig till och från jobbet. De grundläggande behoven skiljer sig inte. Sedan är förutsättningarna annorlunda i Stockholm. Men vi är ett parti både för stockholmare och Hagforsbor, om jag utrycker mig på det sättet, säger Löfven.

Nyligen sa nya kommunikationschefen för S i Stockholm, Lisa Hedin, att partiet lokalt befinner sig i en ”lyssnande period för att lära känna stockholmarnas vardag”.

Borde ni inte ha kommit längre med tanke på att halva mandatperioden har gått?

– Utifrån valanalysen vet vi till exempel att färre människor som är i arbete röstade på S. Det är ett tecken på att det var för få som såg oss som ett parti för den som är i arbete. Det vet vi. Men om du som kommunpolitiker ska ta fram lokala frågor att gå till val på är det klart att du vill komma ännu djupare. Det motiverar naturligtvis att man vill ha i gång en dialog med väljarna. Däremot är vi som parti, både lokalt och centralt, medvetna om vilka frågor det handlar om: jobben, bostäderna, kommunikationen. Kommunikationerna i Stockholm har alldeles för stora brister.

I ditt ”Sommar”-program pratade du om vikten att som förtroendevald vara nära människorna som gett en förtroendet. I Stockholm är det 15 procent som vet vem Karin Wanngård, Socialdemokraternas gruppledare i Stadshuset, är. Motsvarande siffra för finansborgarrådet Sten Nordin (M) är 50 procent. Är det ett problem?

– Klart att det lättare om du är igenkänd. Sedan måste du också leverera bra politik. Kan du inte leverera – som i Sten Nordins fall – så duger det inte med att vara igenkänd. Vi måste som parti se till att vi blir kända för stockholmarna och då framför allt för en politik som stockholmarna känner är framtiden.

Bild: Bilagan DN.STHLM i Dagens Nyheter den 21 augusto 2012.

Read Full Post »