Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Justitieminister’

VAL 2010: På denna blogg har det tidigare framförts att justitieminister Beatrice Ask (M) knappast kan ha varit okunnig om att man i en rättsstat inte kan hänga ut en människa bara på rena misstanken om ett sexbrott.

Tanken att uttalandet var ett medvetet utspel för att locka kvinnliga väljare inför valet ligger därför nära tillhands.

Torbjörn Nilsson på Fokus är inne på ungefär samma linje. Skillnaden är att han kopplar uttalandet till moderaternas behov av att dels tillfredsställa sina kärnväljare i lag och rättfrågor och dels se till så att partiet inte tappar väljare till Sverigedemokraterna.

Detta kan mycket väl vara korrekt.

Lägg sedan till migrationsminister Tobias Billströms signaler om att införa ett försörjningskrav vid anhöriginvandring och förslaget om att bygga barnhem i Afghanistan för barn utan asylskäl så kan man se konturerna av en politik som mycket väl kan stoppa sverigedemokraternas dröm om riksdagsplatser.

Read Full Post »

Almedalsveckan 2009ALMEDALEN:Politikerbloggen varnar moderaten Henrik von Sydow (M) för att Alice Åström (V) kommer att bli justitieminister om oppositionen vinner valet 2010. Attacken mot Vänsterpartiet kommer samma dag som Lars Ohly (V) inleder politikerveckan i Almedalen

I artikeln sägs det inte rent ut men undermeningen är tydlig; Om oppositionen vinner valet kommer Sverige att få en kommunist på justitieministersposten!

Självklart har von Sydow inga bevis för sitt utspel utan grundar det på att Vänsterpartiet – enligt Moderaterna – idag har de mest genomtänkta förslagen inom den rödgröna alliansen.

Vänsterpartiet har de mest genomarbetade förslagen i sak och ställer redan nu skarpa lagförslag. Tydligt är också att miljöpartiet i riksdagen ofta stödjer yrkanden från vänsterpartiet. Alldeles uppenbart är att (S), (V), (MP)-samarbetet har fått en kraftig förskjutning till vänsterkanten när Vänsterpartiet bjöds in av Mona Sahlin.

Utspelet kommer samtidigt som Moderaterna i riksdagens justitieutskott släpper en rapport som granskar oppositionspartiernas olika förslag på det rättspolitiska området. Men attacken är också en inte alltför subtil attack på Mona Sahlin (S).

Vad Henrik von Sydow säger indirekt är att Mona Sahlin inte är tillräckligt stark för att kunna hålla vänstern stången inom den rödgröna alliansen.

Det skulle vara ett direkt dråpslag mot den rödgröna alliansen om Mona Sahlin nu skulle dementera att en vänsterpartist kan komma på tal som justitieminister i en Sahlin-regering. Förtroendet mellan partierna skulle då bryta samman.

Om Sahlin däremot inte uttalar att Vänsterpartiet inte kan komma ifråga för posten riskerar snarare förtroendet för henne själv att ytterligare att urholkas.

Om Sahlin – vilket är det troliga – inte överhuvudtaget kommenterar det moderata utspelet riskerar misstankarna att ligga och pyra under hela mandatperioden. Risken för Socialdemokraterna är att många väljare i tysthet nu kommer att dra slutsatsen att riskerna är för stora av att lägga sin röst på oppositionen. Oavsett vilket parti det gäller. 

Inom borgerligheten och bland många traditionella socialdemokrater finns redan många som tycker att Socialdemokraterna har misslyckats med att hantera Vänsterpartiet.

Moderaterna har med utspelet tydligt visat vad som kan bli resultatet om oppositionen skulle vinna valet 2010. En strategi som varnar för vänstern kan knappast skada borgerligheten. Däremot riskerar det att öka spänningarna inom oppositionen.

Read Full Post »