Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Journalister’

FILM | Inför dagens premiär av filmenPalme intervjuades regisörerna Kristina Lindström och Maud Nycander av Mattias Oscarsson.

Förrutom allt offentligt material som finns om Olof Palme fick regisörerna också tillgång familjen Palmes privata filmer – en koffert full med 58 super 8-rullar.

Något som överraskade er [under arbetet med filmen]?

MN: ”Detaljer, som kanske inte är så viktiga, mer rörande. Som att han fixade sina tänder …”

KL: ”… och nördigheten. Att han memorerade en massa sportresultat. Han var en kalenderbitare av stora mått. Han hade enormt höga poäng på intelligenstesterna i det militära, men nästan omätbara poäng på de praktiska momenten.”

Hur hade han funkat som politiker idag, tror ni?

KL: ”Vi har testat filmen på yngre människor och de har blivit väldigt tagna av närvaron och viljan. Palme hade en sådan skärpa. Frågorna blev en del av honom själv. Och det var inga plånboksfrågor utan värdefrågor. Det hade varit otroligt spännande om det kom en politiker idag med den viljan att utmana.”

När man ser arkivfilmerna slås man av hur nära journalisterna kunde komma Palme. Även ända in i omklädningsrummet efter en tennismatch.

KL: ”Ja, och det skulle vara väldigt svårt att i framtiden göra en liknande dokumentär om en nutida politiker. Journalisterna idag är ’inbäddade’ och kommer inte nära. Det finns så mycket ’spin-doctors’ och mediestrateger.”

Read Full Post »

GRANSKNING | Är det inte dags att journalister börjar behandla Miljöpartiet som alla andra partier? Partiet har alltför länge haft en gräddfil i media.

Hela 41 procent av de svenska journalisterna tycker att Miljöpartiet är det bästa partiet, enligt en undersökning från Institutionen för kommunikation, medier och journalistik (JMG) vid Göteborgs universitet.

Undersökningen visar att störst andel journalister med sympatier för Miljöpartiet finns hos Sveriges Radio (54 %). Därefter följer Sveriges Television (52 %), kommersiell radio/tv (45 %), morgontidningar i storstad och kvällspress (40 %), landsortspress (38 %) och populärpress (34 %).

Undersökningen har inte gått in på frågan om hur partisympatierna påverkar journalistiken. Men det är uppenbart att Miljöpartiet under lång tid nu undgått hård granskning. I vissa fall blir resultatet direkt komiskt.

Speciellt anmärkningsvärt är att det inte ens skett någon granskning sedan partiet seglat upp och blivit landets tredje största parti.

Miljöpartiet har länge befunnit sig i en gräddfil i media. Att man har en så stor del av journalistkåren bakom sig är säkert inget som har skadat partiet.  

Om journalister tycker att Miljöpartiet har en bra politik och speglar världen på ett korrekt sätt kommer man på nyhetsredaktionerna av naturliga skäl inte heller att se poängen i att granska partiet.

En annan anledning som säkert har spelat roll är att partiet under lång tid ”ägt” miljöfrågorna. Och vad kan vara mer politiskt korrekt än att vilja ha bra miljö?

Sympatierna för Miljöpartiet har dessutom ökat med 19 procentenheter sedan förra undersökningen 2005 bland journalister.

Professor Kent Asp, vid JMG, konstaterar att mönstret är detsamma som i tidigare undersökningar.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kraftigt överrepresenterade vid en jämförelse med valmanskåren som helhet. Samtidigt är Moderaterna och Socialdemokraterna kraftigt underrepresenterade.

Läs mer: Professor Jesper Strömbäck om medielogiken i Vänstervridna journalister och högervridna medier?”

Read Full Post »

LOUIS HEREN var en legendarisk reporter på The Times. Under sin livstid var han bl.a. urikeskorrespondent och deputy editor på morgontidningen.

Nedanstående visdom har både journalister och väljare nytta av att lägga på minnet.

”When a politician tells you something in confidence, always ask yourself Why is this lying bastard lying to me?”

Read Full Post »

ATT DIKTATURER använder sig av lögner och propaganda är inget nyhet. Att västerländska medier spelar med är mindre känt.

Media lider ofta av ett sjukligt behov av leverera ”balanserad nyhetsrapportering”. Man ger därför utrymme även år dessa regimers talesmän.

Det behövs knappast någon större kompetens hos journalister och reportrar för att kunna genomskåda spelet. Men trots detta rapporterar media sällan om hur detta propagandakrig fungerar.

Terroristorganisationer som Hamas och Hizbollah använder sig t.ex. av exakt samma överdrifter, lögner och absurditeter som Muammar Khaddafi och hans talesmän använder sig av i Libyen.

Enda skillnaden tycks vara att västmedia har bestämt sig för att Hamas och Hizbollah är ”politiskt korrekta” medan Khaddafi inte är det längre.   

Andrew Gilligan, Londonredaktör för Telegraph Media Group, skriver i The Spectator om hur det kan låta när Khaddafi och hans propagandamaskineri maler på. Men det skulle lika väl kunna handla om någon annan regim eller organisation i Mellanöstern eller norra Afrika.

‘We have some civilian martyrs for you,’ said the Libyan government minder, with the triumphant look of a Soviet housewife who has just found a bottle of Scotch in the state-controlled supermarket.

[…]

It was the kind of thing that stays in the memory — but mainly because that body, and another one next to it, were the first two that any western reporter in Tripoli had seen in weeks. […] Three more corpses were brought out last Tuesday. And that, so far, has been it.

For the Tripoli press corps, a typical Crusader airstrike has three phases. First, nearly always in the middle of the night, comes the bang itself, or multiples thereof — often conveniently close to our hotel, allowing us to report that Nato has launched its ‘heaviest attacks yet’ on the Libyan capital.

Then there is the government-organised bus ride to what is generally an empty building with smoke billowing from it (more sensitive targets tend to be omitted from the tour itinerary). Finally, the evening may conclude with a visit to a hospital, at which we will be told that there have been dozens, even hundreds, of civilian casualties, but will actually be shown perhaps six young men with superficial wounds. The others, it will be explained, are being treated elsewhere, or have already recovered — praise be to Allah!

This week, the regime claimed that Nato has killed 718 civilians since the bombing began. But in the whole ten weeks of the air campaign, the authorities have not produced a single one of the dead babies, bombed schools, or large-scale ‘martyrdoms’ that feature so prominently in the state-controlled media. They are starting to get desperate.

Othman Baraka, an official of the anti-corruption ministry, gave a press conference to denounce a Nato strike on his headquarters. Twenty-five of his civilian staff had been injured, he stormed. No, on second thoughts, make that 54. The hacks politely pointed out that the attack had taken place in the middle of the night. ‘The anti-corruption ministry works around the clock,’ said Mr Baraka.

Read Full Post »

INTERVJU: För några dagar sedan exploderade den danske inrikes- och hälsoministern Bertel Haarder vid en intervju med danska DR. Det hann bli sju absurda minuter av armviftande och okvädningsord innan ministern försvann iväg.

 

Intervjun handla om att ministern ville dra ner på antalet rygg- och fetmaoperationer. Beslutet togs innan hans egen arbetsgrupp var klar. Utbrottet kom eftersom Haarder ansåg att journalisten talade om processen bakom beslutet snarare än själva sakfrågan.

Sekvensen hamnade naturligtvis på DR:s hemsida. DR såg utbrottet som ännu ett exempel på hur politiker försöker styra journalisternas arbete.

Bertel Haarder kom senare med en ursäkt som även den är aningen udda. I den blandar Haarder in både sin fru, den stress han var utsatt för och julgröten.

Read Full Post »

MEDIA: Enligt Anders Orrenius på Riksdag & Departement betalar UD och Svenska institutet utländska journalister för att dessa skall besöka Sverige. Målet är journalisterna sedan skall ge en positiv bild av Sverige.

Men vad som kanske inte är lika känt är att både Svenska institutet och UD också regelbundet betalar de utländska journalisternas vistelse i Sverige, inklusive hotell, inrikes transporter, inträden samt vissa måltider. Och dessutom står ofta de svenska ambassaderna utomlands för resan till och från Sverige.

 (…)

Kostnaden för journalistbesöken – exklusive resorna till och från Sverige, som oftast betalas av de svenska ambassaderna – var förra året 990 000 kronor för Svenska institutet och 539 000 kronor för UD.

Väl använda pengar, anser man på UD, som ser det som en långsiktig investering för att främja bilden av Sverige. Med allt färre Stockholmsbaserade korrespondenter och med allt mer slimmade tidningsredaktioner i många länder, blir det allt svårare för medier i andra länder att bevaka Sverige, menar man.

 (…)

På Svenska institutet uttrycker man sig mer direkt:

– I sanningens namn skulle de inte komma hit om vi inte betalade, säger Susanna Wallgren [ansvarig för journalistbesöken hos Svenska institutet].

På institutet har man med hjälp av ett konsultföretag räknat ut att all internationell publicitet som institutets pressaktiviteter stod för under förra året motsvarade 89 miljoner kronor i annonsvärde.

Väl använda pengar, argumenterar Susanna Wallgren.

Read Full Post »

RELIGION: En populärversion av Bibeln skall erbjudas alla redaktioner i Sverige.

Eftersom medias rapportering kring kristna och religiösa frågor ofta präglas av okunskap kommer Kristna Publicistförbundet och Svenska Bibelsällskapet att ta fram en lathund där ord och kyrkliga begrepp beskrivs för att bättra på kunskaperna om samfund och den kristna tron.

Idén kommer från Storbritannien. Där finns redan The Bible Style Guide som nu skall översättas och få en svensk prägel. 

Att lära svenska journalister om kristen tro och teologi? Gooood luck!

Read Full Post »