Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Josefin Brink’

LEDARSKAP: Lars Ohly (V) har bara förlustval bakom sig. Ett parti med självinsikt borde byta ut en sådan partiledare.

”Minst hälften av riksdagsgruppens 18 ledamöter vill ha en ny partiledare, några är tveksamma, bara ett par ledamöter stöttade honom””, enligt en undersökning genomförd av SVT:s Aktuellt

Att striden om partiledarskapet kan bli riktigt uppslitande är något America Vera-Zavala kan vittna om:

Just nu pågår en smutsig kampanj mot Lars Ohly för att pressa honom att sluta. Samtidigt pågår en annan smutsig kampanj mot Jonas Sjöstedt om att han är psykopat för att se till att han aldrig blir vald. Smutsiga kampanjer verkar inte bara vara en olycklig del av politiken, det verkar vara politik.

Aron Etzler, chefredaktör på Flamman (”oberoende socialistisk nyhetstidning”) har skrivit en intressant ledare om Ohly och situationen inom partiet:

Han har lett ett parti mot krympande röstandel i ett läge där socialdemokratin imploderat opinionsmässigt. Han är den partiledare som har sämst förtroendesiffror och som motståndare och häcklare reserverar sina mest förödande omdömen för. För utomstående verkar det idag närmast obegripligt att inte byta ut Lars Ohly. […] 

Under åren har satsningar på feminism, ekonomiskt politik, gräsrotsaktivism, antirasism högtidligt utlovats, nödtorftigt påbörjats och sedan passerats av nya idéer. [I]dag är det mycket svårt att förknippa någon profilfråga med Ohly. Av den gräsrotsorganisatoriska storsatsning under kongressparollen ”Förändring” 2008 är det svårt att se några större konsekvenser. 

De flesta är därför ense om att Vänsterpartiet år 2011 saknar det som krävs för att utgöra effektiv opposition – starkt utomparlamentariskt arbete, enveten opinionsbildning, förmåga att skapa debatt och väcka sympati.

[…]

Partiets vänsterflank valde honom, väl medveten om att han egentligen stod i mitten, men med förhoppningen att kunna pressa honom vänsterut. Att Ohly sedan blev den drivande kraften för det rödgröna samarbetet är närmast oförlåtligt för många av dem som organiserade hans tillträde. Den stora paradoxen är att många som stödjer Ohly idag samtidigt är de mest besvikna över det som han själv uppfattar som sin viktigaste insats – att gå in i det rödgröna samarbetet.

Det var genom att både hålla en tydlig vänsterretorik och anamma nya idéer som Lars Ohly vann sitt en gång kompakta stöd inne i Vänsterpartiet. Det är genom att inte mena allvar med dem han har förlorat det. Kvar finns förmågan att hålla ihop partiet.

[…]

Samma kritik som finns mot honom internt – att han inte menar allvar med vad han lovat – gäller hans sätt att fungera som opinionsbildare. Den låga trovärdigheten kommer av att Ohly lovar benhård opposition, men sedan inte fyller rollen. Stora ord om hur fruktansvärd borgerlig politik är imponerar inte när man samtidigt inte lyckas vare sig att punktera Reinfeldt med sina ord eller visa handfasta alternativ.

Många av dem som anser att Ohly skall sitta kvar för att han är ”bättre än alla andra alternativ” missar att allt talar för att Ohly i allmänhetens ögon är förbrukad. Jag själv kan inte se hur han skulle kunna vända sin trend. I det läget är både Josefin Brink, Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson och Hans Linde bättre kandidater. 

Read Full Post »

UTSPEL: Josefin Brink har utsetts till ny jämställdhetspolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

Brink är en av partiets intressantaste politiker. Om man skulle tippa på en ny partiledare så står Brink nog högt i kurs bland vanliga väljare. Om någon kan förnya Vänsterpartiet så är det Brink.

Brink bryter av positivt från många andra politiker i sitt parti. Hon är bra på att kommunicera och gör sig bra i TV. Hon verkar alltid engagerad.

Hon är t.o.m. intressant att lyssna på i riksdagsdebatterna. (Med tanke på konkurrensen säger det kanske inte så mycket.)

Hon är Fredrik Reinfeldts diametrala motsats. Om Reinfeldt är lite grå och trist och påminner om en sorgsen hundvalp så är Brink en färgklick som får en att tänka på en ettrig West Highland White Terrier.

Men det första utspelet som talesperson blev inte speciellt lyckat. Brink vill att föräldrar till självkostnadspris skall kunna hämta mat från skolbespisningar. Pris: Cirka 32 kronor per portion.

Med tanke på hur många skolbespisningar det finns i Sverige skulle en sådan reform innebära en rejäl snedvridning av marknaden för restauranger med hämt mat. Med högre arbetslöshet som följd.

På frågan vad hon tänker prioritera som ny talesperson blir svaret bland annat:

Vi har […] betydande problem med ökad osäkerhet för kvinnor på arbetsmarknaden och dramatiska inkomstklyftor mellan kvinnor och män. För mig är det viktigt att vi genom den ekonomiska politiken och arbetsmarknadspolitiken kan förändra detta.

Ökad osäkerhet för kvinnor på arbetsmarknaden? Men är inte restaurangnäringen just ett av de områdena där kvinnor är speciellt utsatta? Är det inte just kvinnor som kommer att drabbas av detta förslag?

Får man anta att kommande utspel blir lite mer genomtänkt?

Read Full Post »