Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Johanna Frelin’

PUBLIC SERVICE: Den bild som man inom de olika public service-företagen vill kommunicera till omvärlden har alltid varit självgod.

uppsagning1

Troligen är det bara public service-företagen själva som kan se på sin verksamhet som ”opartisk” och ”politiskt oberoende”. Politisk korrekthet och politiska vinklingar är snarare legio.

Nu får vi dessutom läsa att man inte ens klarar att kommunicera till sina egna medarbetare. När man inom SVT skall sparka 450 anställda görs det på ett sådant sett att det mer liknar skumraskföretag i samhällets utkanter.

Enligt Dagens Nyheter var droppen när anställda tvingas fylla i formulär om omplacering. Om man svarar nej är detta det samma som uppsägning.

På frågan varför man inte försöker hitta något positivt att kommunicera istället för att bara gå direkt på hot svarar Johanna Frelin, divisionschef för allmän-tv, att ”tidsplanen tillåter inte det”.

En medarbetare som jobbat i sexton är fann sig avskedad från den ena dagen till den andra. (Chefen ansåg att omskolning skulle ta för lång tid). Och ett par medarbetare med bara några månader kvar till pensionen har sparkats.

En handuppräckning bland medarbetare har visat att rädslan för repressalier bland omplacerade är stor.

Hela tolv uppsagda fall kommer att gå vidare till domstol p.g.a. brott mot anställningsskydd och turordningsregler.

Read Full Post »