Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jimmy Carter’

file1UTRIKESPOLITIK: Varför finns det inget politiskt motstånd mot diktaturen i Kina bland företrädare inom politik och näringsliv?

Detta är inget som är typiskt bara för Sverige. Även i kapitalismens högborg USA saknas det kritik mot den kinavänliga politik som har präglat amerikansk utrikespolitik sedan åtminstone Richard Nixons dagar.

Detta trots att argumentet att ökad handel och investeringar skulle skapa både politiska och ekonomiska förbättringar i landet har visat sig grovt överdrivna. Enligt USA:s utrikesdepartement rapport om mänskliga rättigheter har förbättringarna i Kina snarast varit obefintliga eller högst begränsade.

Enligt Ken Silverstein, redaktör på Harper´s Magazine, beror USA:s ”constructive engagement” med Kina helt enkelt på ett stöd köpt genom intensivt lobby arbete från – inte Kina själv – utan från alla som kan dra nytta av den kinesiska marknaden.

Their money also funds think tanks, creates pro-trade business groups, and endows international-finance professorships. Academics and intellectuals who favor engagement thereby reap career and financial rewards: when they do not hold government posts, they can revolve into jobs at sympathetic institutes or at high-paid consultancies whose corporate clients aim to tap the Chinese market.

Silverstein refererar också till en essä där Mark Lagon (idag ”ambassador-at-large” i Bush administrationen) beskriver den överlappande koalition som garanterar att det ständigt råder konsensus kring USA:s Kina politik.

Koalitionen består av 1) näringslivsförespråkare som vill se utvidgad handel och investeringar i Kina, 2) Demokratiska partiets förespråkare från Carter- och Clinton-eran som ville se en politik av ”conciliatory diplomacy” för att kunna knyta affärsband (t.ex. Anthony Lake och Sandy Berger), 3) intellektuella och Sinologer inom den akademiska världen, samt 4) geostrateger, exempelvis Henry Kissinger (och Brent Scowcroft och Alexander Haig), från det Republikanska partiet som ursprungligen såg Kina som en motvikt till Sovjetunionen.  

Som exempel på hur politik och näringslivs blandas ihop kan nämnas Sandy Berger – tidigare i Clintons administration och Barack Obamas rådgivare – som är en av grundarna av Stonebridge International. Denna firma är en av de mest eftersökta firmorna i Washington och Berger ger råd till näringslivsföreträdare som vill göra affärer med Kina.

Enligt firman själv handlar arbetet om att;

[Stonebridge] works together with top multinationals to develop and implement tailored strategies to solve critical problems (…) Stonebridge understands how governments around world operate and we are in a position to help our clients navigate the system to achieve their specific objectives.

Silverstein beskriver det tydligare;

Stonebridge might best be seen as a sort of one-step shop for international fixers – a collection of former government officials who replicate, in privatized and miniatured form, the official foreign-policy apparatus.

Andra exempel på kopplingarna mellan politik och näringsliv är Alexander Haig (f.d. utrikesminister under Ronald Reagan) driver konsultbyrån Worldwide Associates, Inc.

Och en person som har gett John McCain råd är Brent Scowcroft (f.d. nationell säkerhetsrådgivare för George H. W. Bush och ordförande i Foreign Intelligence Advisory Board under nuvarande Bush) driver nu firman The Scowcroft Group.

Så den som förväntar sig att president Barack Obama kommer att driva på och stödja demokratiförespråkare i Kina och för att Tibet skall få sin frihet från kommunistregimen i Beijing kommer att bli besvikna.

Tyvärr tyder inget på att USA (eller Sverige och EU för den delen) kommer att lägga om sin Kinapolitik.

Read Full Post »

RONALD REAGAN HAR kallats för The Great Communicator för sin förmåga att kommunicera ett politiska budskap som fick amerikanarna att återigen börja tro på USA:s storhet efter både Vietnamkriget och Jimmy Carters inte alltför framgångsrika fyra år i Vita huset.

Men den störste politiske kommunikatören av de alla är otvivelaktigt Sir Winston Churchill. Den som vill få detta bekräftat behöver inte nödvändigtvis läsa Churchills tal utan kan nöja sig med citatboken The Wicked Wit of Winston Churchill (Michael O´Mara Books Limeted, London 2001).

Nedan några utvalda citat sammanställda av Dominique Enright som är frilansskribent och redaktör.

Om Labour ledaren Clement Attlee som Churchill en gång kallade ”A sheep in sheep´s clothing”;

He is a modest man with much to be modest about.

När några diplomater ville att Churchill skulle smickra general de Gaulle (som han tyckte såg ut som ”a female llama who has just been surprised in her bath”);

I’ll kiss him on both cheeks – or if you prefer, on all four.

När en parlamentsledamot studsade upp och ner och ständigt avbröt Churchill under ett av hans tal kontrade Churchill;

The honourable gentleman should really not generate more indignation than he can conveniently contain.

När Churchill var ute och kampanjade stötte han en dag på en väljare som på en fråga om han kunde förvänta sig att få hans röst utropade: ”Vote for you? Why, I’d rather vote for the Devil!”

”I understand,” svarade Churchill. ”But in case your friend is not running, may I count on your support?” 

Tillfrågad 1952 av en parlamentsledamot om han som premiärminister insåg den djupa oro som det brittiska folket kände angående Korea konflikten;

I am fully aware of the deep concern felt by the Honourable Member in many matters above his comprehension.

Och så fortsätter det sida upp och sida ner.

Read Full Post »

« Newer Posts