Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Jeff Greenberg’

ARGUMENTET ATT effektiv kommunikation inte skall baseras på skrämseltaktik är knappast något som Osama bin Laden skulle hålla med om.

Även forskning som utgår ifrån demokratiska förhållanden har visat att negativa känslor – exempelvis oro och rädsla – är några av de mest effektiva politiska verktygen som man kan spela på, speciellt om man kan backa upp det med fakta.

Fruktan och oro kan fånga människors medvetande på ett sätt som uppmaningar, erfarenhet eller kompetens sällan kan. Drew Weston, ”political psychologist” vid Emory University, uttrycker det på följande sätt;

In politics, the emotions that really sway voters are hate, hope and fear or anxiety.

Anledningen till att den globala uppvärmningen inte injagar samma känsla av fara som exempelvis terrorism beror helt enkelt på att den mänskliga hjärnan har utvecklats att ta hänsyn till just mänskligt beteende snarare än olyckor eller icke-mänskliga hot (även om dessa hot har skapats av människan).

Dessutom är avlägsna hot mer avtrubbande än hot som ligger runt hörnet. En politiker som tänker använda sig av hotbilder måste dock vara tillräckligt sofistikerad att inte i tid och otid använda sig av skrämseltaktik. Den som roppar ”vargen kommer” allt för ofta förlorar trovärdighet om hoten aldrig materialiserar sig.

Undersökningar har visat att det finns en sidoeffekt som gör att väljares åsikter kan påverkas även i andra frågor som inte har någon logiskt samband med det som orsakade den ursprungliga känslan av oro eller skräck.

Att ingjuta fruktan utan att också inge hop och visa på lösningar på ett problem är sällan en vinnande strategi. Men även det omvända gäller.

Den politiker som misslyckas med att påminna väljare om vad de borde ”frukta” mest kommer troligtvis också att besegras av en motståndare som bättre har kalibrerat sitt budskap.

Väljarna måste kunna lita på att politikern har förstått deras oro och deras bekymmer. Det räcker inte bara med käcka budskap och glada leenden.

Skräck och fruktan är grundläggande och primitiva känslor som triggas bäst med genom bilder snarare än ord. Ett aktuellt exempel på hur man har använt detta politiskt är Hillary Clintons nu berömda film ”the 3 AM ad”.

I filmen påtalas att en president måste vara beredd även om telefonen ringer klockan tre på natten och nationen är hotad. Underförstått att Clinton är denna person medan Barack Obama är för oerfaren;

It’s 3 am and your children are safe and asleep
But there’s a phone in the White House and it’s ringing
Something’s happening in the world
Your vote will decide who answers that call.
Whether it’s someone who already knows the world’s leaders, knows the military – someone tested and ready to lead in a dangerous world
It’s 3 am and your children are safe and asleep
Who do you want answering the phone?

Obamas respons är en film som har behållit sin aktualitet eftersom han är motståndare till kriget i Irak medan John McCain har stött president Bush i frågan (även om han poängterar att kriget kunde ha hanterats betydligt skickligare). 

 

Detta illustrerar också sanningen att fruktan bäst triggas med bilder snarare än med ord. Men även ord som frammanar bilder – snarare än abstraktioner – är kraftfulla politiska verktyg.

Ord måste kännas omedelbart trovärdiga och autentiska. Om orden kräver förklaringar och funderingar blir de mindre effektiva.

Men återigen risker alltför kraftfull skrämseltaktik att driva väljare bort från den politiker som vill framstå som ”beskyddare” i farans stund. Väljarna kan då istället välja att ta sin tillflykt till någonting som känns tryggt och invant t.ex. en ideologi, nationen eller religion.

When we´re insecure, we want our leaders to have what´s called an ”unconflicted personality”.

Detta påstår Jeff Greenberg vid universitetet i Arizona och pekar på att detta passar bra in på president Bush som var tydlig i sina värderingar 2004. Detta i klar kontrast till John Kerry som Bushkampanjen lyckades definiera som en ”flip-flopper”.

Fruktan får människor att hålla fast vid sina grundläggande värderingar. Genom att måla upp olika hot och faror – Osama bin Laden, terrorism o.s.v. – kunde republikanerna också skapa förutsättningar för ett tydligare genomslag för värderingsfrågor i valrörelsen.

Läs mer från Sharon Begley.

Read Full Post »