Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Interndemokrati’

NÄR Mona Sahlin blev partiledare ville hon förbättra förankringsprocess inom Socialdemokraterna. Efter alla år med Göran Persson skulle interndemokratin nu äntligen få blomstra.

 

 

 

 

 

Med hjälp av olika rådslag skulle partimedlemmar och aktiva få lov göra sina röster hörda inom en lång rad politikområden.

Men vad som syftade till att öka deltagandet förvandlades snart till en segdragen process utan något synligt slut. När det hela var över var det inte helt tydligt vad resultatet blev.

Nu verkar Labours partiledare Ed Miliband upprepa samma misstag. Och syftet är det samma – att ändra de centralistiska tendenser som utmärkte partiet under Tony Blair och Gordon Brown.

Dan Hodges i New Statesman skriver:

“We weren’t control freaks. We were control psychotics,” recalled one Labour insider. ”The basic principle was that policies were an obstacle to us winning power. They cost money. They always upset someone. The press always twisted them. Frankly, our view was that most of the party couldn’t be trusted with them.”

Men nu är det tänkt att bli ändring på detta.

Labour is currently consulting on as many as 25 separate policy initiatives.

[…]

Another Labour insider said: ”Want to know how it’s working? Phone up the party and ask how many policy reviews are under way. It won’t be able to tell you.” I did; it couldn’t. Sources close to the Labour leader are alive to these concerns but resolute in their determination to bring about a more inclusive way of evolving policy. ”Ed is serious about opening up the party,” I was told.

[…]

Here is the great irony of the new inclusive world of Labour Party policymaking: rather than binding people together, it has created a plethora of micro-policy agendas, mini-policy champions and isolated policy cliques.

[…]

As a result, you’ve got half the shadow cabinet galloping around on personal hobby horses. People have, in effect, been told . . . to come up with their own answers. That’s nice but, when the process is over, how does Ed [Miliband] knit all this into a coherent narrative?”

Som ett led i konsultationen med medlemmar och medborgare har fem miljoner mail, brev och broschyrer distribuerats.

Om Miliband skall lyckas eller inte hänger mycket samman med om han kan knyta samman hela denna omfattande säck av förslag som har strömat in.

Med ett omfattande deltagande från allmänhet och politiker är han dömd att göra många besvikna när väl politiken skall definieras. Om Miliband har bra kontroll över partiet kan han lyckas. Om inte går han kanske  samma öde tillmötes som Mona Sahlin.

Read Full Post »

partiernaEU-VALET: Tidskriften Fokus har undersökt hur det gick till när en del av riksdagspartierna fastställde sina vallistor inför Europaparlamentsvalet.

Med en sådan deprimerande redogörelse kan man knappast förvåna sig över väljarnas bristande intresse för EU-valet. Read it and weep!

 

Socialdemokraterna;

I socialdemokraterna förekom inga provval. Dåvarande partisekreteraren Marita Ulvskog hade partistyrelsen uppdrag att ta fram en vallista (…) När processen väl var klar hade EU-skeptikern Ulvskog placerat sig själv överst på listan, med partistyrelsens stöd i ryggen (…)

Socialdemokraternas toppkandidat i förra Europaparlamentsvalet Inger Segelström, som flera gånger uttryckt att hon gärna kandiderade en gång till, petades helt från listan.

Moderaterna;

Moderaterna hade provval. Där kom (…) Anna Maria Corazza Bildt trea (…) Men efter att en kommitté utsedd av partistyrelsen, som bland annat hade till uppgift att se till jämställdhet och mångfald, hade korrigerat listan hamnade hon på en åttonde plats – långt ifrån de fyra mandat som moderaterna i dag har i parlamentet. Någon förklaring till varför kom aldrig (…)

Också (…) Habsburg Douglas Walburga (…) ansågs för opålitlig. Hon kom sjua i medlemsomröstningen men fick inte någon av moderaternas 43 platser på valsedeln.

Kristdemokraterna;

När kristdemokraterna höll provval fick 1100 utsedda ombud kryssa tio namn och ringa in den de helst ville se överst. Lennart Sacrédeus (…) blev det mest inringade namnet och fjärde mest kryssad, sammanlagt tvåa i provvalet. Men efter att en nomineringskommitté behandlat frågan fanns han inte längre med på den 55 namn långa listan.

Partiordförande Göran Hägglund kommenterade med att Sacrédeus inte var en lagspelare och svår att samarbeta med. I stället kastade partiledningen in fem nya namn på listan bara två dagar innan ett beslut skulle fattas. Förre detta partiledaren Alf Svensson, som deklarerade att han egentligen inte ville till Bryssel, var en av dem.

Christina Doctare som vann kristdemokraternas provval flyttades ned till en fjärde plats.

Centerpartiet;

I centerpartiet lyftes Hans Lindqvist (…) bort från vallistan trots att han kom fyra i provvalet.

Folkpartiet;

Folkpartisten Marit Paulsen lyckades både vinna sitt provval och samtidigt bli placerad överst på listan. Men enligt Fokus källor var hon aldrig nominerad av sitt län – Dalarna – vilket valberedningen bortsåg från.

Miljöpartiet;

Miljöpartiet var det enda riksdagsparti som fastställde sin valsedel genom en beslutande medlemsomröstning (…) Ändå kan Zaida Catalán, som står som femma på partiets lista, inte bedöma om omröstningen var demokratisk eller inte. Det var åtminstone inte en röst per person, konstaterade hon.

– Jag har inte förstått hur man har rösträknat, det har ingen lyckats förklara för mig. Valresultatet blev ju nästan exakt som valberedningens förslag, säger Catalán.

Read Full Post »