Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Innovationsstrategi’

RETORIK | Näringsminister Annie Lööf (C) har fått ta emot mycket kritik för sina innehållslösa svar. Men det finns också en annan sida av Lööf.

Denna sida visar sig tydligast när frågorna inte bara handlar om vilka åtgärder hon tänker vidta för att få upp Centerpartiets dåliga opinionssiffror.

När Lööf exempelvis får frågor om den nationella innovationsstrategin låter hon initierad och påläst.

– För mig handlar det mycket om hur vi kan kommersialisera forskningsresultaten och få svenska företag att komma högre upp i värdekedjan, men också om att se innovation i ett brett perspektiv. Det har varit mycket fokus på teknik och tillverkningsföretag, men innovation är viktigt även inom offentlig sektor, säger Annie Lööf.

[…]

– I dag fördelas pengarna [d.v.s. forskningsanslagen] utifrån citat i vetenskapliga publikationer, men jag vill se sampubliceringar med näringslivet. Många av de framgångsrika lärosätena som Chalmers, Jönköping och i Mälardalen säger att samverkan med näringslivet har varit viktigt för deras framgångar.

Innovationsupphandlingar, där man istället för att köpa en befintlig produkt beställer en lösning på ett problem, är ett annat centralt område.

– Den offentliga sektorn upphandlar för 500 miljarder varje år. Vi kan styra om det så att vi sporrar till utveckling av den bästa lösningen. Ett antal myndigheter har fått i uppdrag att utarbeta en modell och tillämpa den.

[…]

– Jag vill se ett investeraravdrag för att stimulera privat riskkapital. Min ambition är att vi ska avisera det till hösten, så får vi se när vi kan genomföra det. Dessutom ska vi samla det offentliga riskkapitalet, där vi i dag har sjutton miljarder fördelat på sex aktörer, och styra om det mer mot investeringar i tidiga faser. Sedan skulle jag gärna hitta en lösning där vi kan samla privat och offentligt kapital i en fond.

Alla partier verkar idag tala om behovet av forskning, innovationer och riskkapital till växande företag.

I Stefan Löfvens och Jan Björklunds tal – två av de bättre under Almedalen – var stärkandet av näringslivet konkurrenskraft själva huvudpoängen.

Trots detta saknas ofta mer konkreta lösningar när politiker skall tala om vad man tänker göra åt problemen på olika områden.

Mycket hänger samman med den politiska retoriken. Det är ofta lättare att peka på problem än att komma med lösningar.

Och ofta blir politikers svar så banala att de egentligen inte förklarar någonting överhuvudtaget.

Fråga: ”Dagens elever har dåliga kunskaper i kärnämnena. Vad tänker ni göra åt detta?” Svar: ”Stärka skolan.”  Eller så blir det något om ”högre lärarlöner”.

”Hur skall ni få fler i arbete?” Svar: ”Satsa på företagen.” ”Arbetslösa måste ges möjlighet att vidareutbilda sig så att möjligheterna ökar att få in en fot på arbetsmarknaden.”

Det är alla bra svar, speciellt om man bara har en minut på sig att svara i Rapport eller Aktuellt. Men de förklarar inte hur det skall gå till. De indikerar bara ungefär var någonstans lösningen finns.

Citaten ovan om innovationsstrategin visar att Lööf har läst på. Men det räcker tyvärr inte för en politiker att bara var påläst. Lööf har åtminstone två andra problem att brottas med.

Det ena heter Anders Borg (M). Lööf måste få loss tillräckligt med pengar från finansdepartementet om strategin skall ge resultat.

Hennes andra problem är att en nationell innovationsstrategi knappast är någon kioskvältare i en valrörelse. Och effekterna kommer knappast att visa sig innan valet. Oavsett hur mycket pengar regeringen satsar.

Det är inte osannolikt att Lööf är en av de skarpaste hjärnorna i regeringen. Hennes snabba karriär och CV tyder på det. Men detta ger inte automatiskt högre opinionssiffror om hon gräver ner sig i frågor som inte intresserar väljarna.

En bra politiker vet att balansera populära frågor med åtgärder som på kort och lång sikt gagnar både den egna imagen och utvecklingen i landet.

Annie Lööf har här en hel del kvar att göra.

Övrigt: Citatet är från Thomas Frostbergs intervju med Annie Lööf i Sydsvenskan den 6 juli 2012. Bilden är en detalj från artikeln.

Read Full Post »

ORD | ”Centerledarens tal dignar av tomma klichéer”, skrev en gång Ann-Charlotte Marteus på Expressen. Samma kan sägas om Annie Lööfs intervjuer.

Även när näringsministern framför intelligenta och kloka tankar är de tomma fraserna aldrig långt borta.

I en intervju om arbetet med att formulera en nationell innovationsstrategi kan det t.ex. låta så här:

Det måste vara tillåtet, accepterat och uppskattat att både tjäna pengar och rädda världen.

Har någon påstått något annat?

Bild: Intervjun och framsidan ovan är från Affärstidningen Näringsliv nr 1, 2012.

Read Full Post »