Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ingemar Göransson’

IF MetallKRISAVTAL: LO:s utredare Ingemar Göransson kritiserar media för att gå arbetsgivarnas ärenden när man rapporterar om IF Metalls krisuppgörelse inom industrin.

Göransson anser att media rapportering kring uppgörelsen utnyttjas av arbetsgivarna för att sätta press på kollektivavtalen. Enligt Göransson handlar avtalet inte om lönesänkning utan om kollektiv deltid.

Arbetsgivarna har med hjälp av slarviga journalister vunnit striden om hur de lokala avtalen ska beskrivas i media. [M]ånga arbetsgivare i nästa avtalsrörelse kommer att försöka få igenom sänkta löner, med hänvisning till den felaktiga bilden av IF Metalls avtal.

De lokala avtalen är överrenskommelser om kollektiv deltid, som i sin tur leder till lägre lön, eftersom det är färre timmar som arbetas. Men det är inte samma sak som lönesänkning, priset på arbete per timme har inte sänkts.

Krisavtalet innebär att facken accepterar att man lokalt kan komma överrens andra villkor än vad som finns reglerat i de centrala avtalen.

Arbetsgivarna har, enligt Göransson, lagt ner mycket tid på att få igenom ”öppningsklausuler” som skall tillåta lokala avtal vid sidan om de centrala avtalen. Facken kommer därför också att få allt svårare att slå vakt om kollektivavtalen som riksavtal.

Det är fackets enda uppgift, att utifrån det fackliga löftet [d.v.s. att anställda inte skall bjuda under varandra gällande lön och arbetsvillkor] teckna riksavtal. Jag tror att facket kommer att få använda mycket energi för att klara den uppgiften. De kommer att lyckas, men till priset att inte ha energi över till annat än försvar av kollektivavtal som riksavtal.

Det är intressant att Göransson gör bedömningen att media är problemet. IF Metall har trots allt en egen press- och informationsavdelning med tre medarbetare (informationschef, pressombudsman och informatör).

En sådan avdelnings huvuduppgift är just att se till att media får ”rätt” information och att denna tolkas så gynnsamt som möjligt.

Det är också intressant att kritiken inte kommer från IF Metall. När uppgörelsen landade i media fick industrifacket mycket beröm för hur man hanterade uppgörelsen. 

Ordförande Stefan Löfven saknade inte tillfälle att då både informera och förklara innehållet i uppgörelsen. IF Metall sågs ta ansvar i kristider samtidigt som man lyckades värna jobben. Man verkade inte speciellt oroad över kritiken från vänster. Inte heller att man kunde uppfattas hjälpa den borgerliga regeringen.

IF Metall är ett av de riktigt tunga förbunden inom LO.  Man är van att få sätta agendan inom fackföreningsrörelsen.

Att kritiken nu återigen börjar dyka upp tyder på att övriga förbund har börjat förbereda sig på riktigt tuffa förhandlingar framöver. 

Kanske känner man också att situationen hade kunnat undvikas om IF Metall bara hade varit lite mer benägna till dialog mellan förbunden innan man slöt sin uppgörelse.

Kanske dags att trimma den interna och externa kommunikationsarbetet inonm LO?

Källa: Ingemar Göransson intervjuades i pappersutgåvan av Kommunalarbetaren (nr 11: 3-16 juni 2009).

Read Full Post »